Hướng dẫn đóng học phí qua ngân hàng  

Toàn bộ Sinh viên, học viên của tất cả các chương trình đào tạo tại HUTECH phải đóng học phí qua ngân hàng, Trường không thu học phí bằng tiền mặt.

1. Danh mục tài khoản ngân hàng:

Để đóng học phí, sinh viên/phụ huynh có thể nộp tiền mặt vào tài khoản hoặc chuyển khoản vào 1 trong 7 tài khoản của Nhà trường mở tại Ngân hàng Vietcombank, ACB, BIDV, Agribank, Vietinbank, Techcombank và Sacombank theo thông tin sau đây:

Đơn vị hưởng: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM

Số tài khoản         : 1068259999 tại Vietcombank Chi nhánh Tân Sơn Nhất, TP HCM

Hoặc Số tài khoản:  303 600 888 tại ACB – Chi nhánh TP HCM

Hoặc Số tài khoản :  3151 000 109 9999 tại BIDV Chi nhánh Phú Nhuận, TP HCM

Hoặc Số tài khoản :  1600 201058 790 tại Agribank – Chi nhánh Sài Gòn, TP HCM

Hoặc Số tài khoản : 112 000 005 193  tại Vietinbank - Chi nhánh 1, TP.HCM

Hoặc Số tài khoản : 119219 68127012 tại Techcombank– CN Thắng Lợi, TP HCM

Hoặc Số tài khoản: 060180090099 tại Sacombank–Chi nhánh Trung Tâm, TP HCM

Nội dung: <HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN> <MÃ SỐ SINH VIÊN>                                                                                  

2. Lưu ý trước khi đóng tiền:

2.1. Dòng ghi ‘NỘI DUNG” sinh viên phải ghi đúng <HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN> <MÃ SỐ SINH VIÊN>. Trường hợp không ghi hoặc ghi sai MÃ SỐ SINH VIÊN thì việc cập nhật học phí sẽ không thành công, hậu quả là sinh viên vẫn còn nợ học phí.

2.2. Sinh viên không nộp tiền học phí tại các máy ATM vì khi giao dịch trên máy ATM không có dòng ghi nội dung. Trường hợp này, Nhà trường vẫn nhận được tiền nhưng không thể cập nhật học phí cho sinh viên, hậu quả là sinh viên vẫn còn nợ học phí.

 

3. Chứng từ đóng tiền:

 

Chứng từ đóng tiền qua ngân hàng có giá trị tương đương với PHIẾU THU HỌC PHÍ của Nhà

trường. Sinh viên cần lưu giữ “Chứng từ ngân hàng” làm bằng chứng đã nộp học phí.

 

4. Cập nhật học phí:

4.1. Nhà trường sẽ cập nhật số tiền đã đóng vào “Trang cá nhân” của sinh viên tại trang web http://daotao.hutech.edu.vn/.

4.2. Sau 2 ngày làm việc (kể từ ngày đóng tiền) Sinh viên phải “đăng nhập” vào trang web http://daotao.hutech.edu.vn/ vào mục “XEM HỌC PHÍ” để kiểm tra số tiền đã đóng do Nhà trường cập nhật. Trường hợp học phí không được cập nhật hoặc số tiền chưa đúng, sinh viên gửi chứng từ đóng tiền vào hộp thư: taichinh@hutech.edu.vn  hoặc trực tiếp lên Phòng tài chính để tra soát.

 

LIÊN HỆ PHÒNG TÀI CHÍNH

Địa chỉ: Phòng A02.02 số 475A Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, TP HCM

Số điện thoại: 028 5445 77 88

Emailtaichinh@hutech.edu.vn

 

Thời gian làm việc
Sáng Thứ 2 đến Thứ 7         : từ 7g30 đến 11g30
Chiều Thứ 2 đến Thứ 6           : từ 13g30 đến 16g30

 

 

 


Đính kèm file:


THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN THUỘC DIỆN CHÍNH SÁCH ĐANG THEO HỌC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGOÀI CÔNG LẬP  

Thực hiện nghị định số 28/CP ngày 29/4/1995 của Chính phủ “ Qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng , liệt sỹ và gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến , người có công giúp đỡ cách mạng “ ; ngày 02/11/1999 Liên bộ Lao động – Thươngbinh xã hội – Bộ Giáo dục Đào tạo đã ban hành thông tư liên tịch số 26/TTLB/BLĐTBXH-BTC-BGDĐT hướng dẫn thực hiện chính sách ưu đãi trong giáo dục và đào tạo.

      Nay để phú hợp với chính sách khuyến khích xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục đào tạo theo nghị định số 73/99/NĐ-CP ngày 19/08/1999 của Chính Phủ , sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Giáo dục và đào tạo tại công văn số 1608/KHTC ngày 08/03/2001; Liên bộ Tài chính – Lao động – BTXH hướng dẫn thực hiện chính sách miễn giảm học phí đối với học sinh, sinh viên thuộc diện chính sách đang theo học tại các cơ sở giáo dục và đào tạo ngoài công lập như sau :

     1. Đối tượng thực hiện :

     - Chế độ miễn giảm học phí được áp dụng đối với anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động ; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh ; con của liệt sĩ, con của thương binh ( Kể cả con thương binh loại B đã được xác nhận từ trước ngày 31/12/93 đang hưởng trợ cấp hàng tháng) , con của người hưởng chinh sách như thương binh , con của bệnh binh ( Kể cả con của bệnh binh bị mất sức lao động từ 41% đến 60% đã được xác nhận từ ngày 31/12/94 trả về trước đang hưởng trợ cấp hàng tháng ) đang theo học tại các trường ngoài công lập (sau đây gọi tắt là học sinh) có đủ điều kiện xác nhận là đối tượng được hướng chính sách ưu đãi theo qui định tại các điều 64 và 65 nghị định số 28/CP ngày 29/4/95 của Chính phủ .

     - Học sinh , sinh viên là con của thương binh, con của bệnh binh , con của người hưởng chinh sách như thương binh thuộc các diện ưu đãi nêu trên đã làm xong thủ tục hưởng chế độ hoặc đang hưởng chế độ miễn giảm học phí trong thời gian học mà bố mẹ là thương binh, bệnh binh, người hưởng chinh sách như thương binh từ trần thì vẫn được hưởng chế độ ưu đãi nếu còn tiêp tục theo học .

     - Không áp dụng chế độ miễn giảm học phí đối với các học sinh sau :

         + Học sinh đang học tại các trường đào tạo và các cơ sở giáo dục theo phương thức giáo dục không chính qui .
         + Học sinh đã hưởng chế độ ưu đã ở một trường đại học nay tiếp tục học thêm một chuyên ngành đại học khác .
         + Học sinh các khóa sau đại học .
         + Lưu học sinh Việt nam đang học ở nước ngoài .

2. Phương thức thực hiện chính sách miễn giảm học phí đối với học sinh đang học tại các trường ngoài công lập :

     a. Học sinh thực hiện việc đóng học phí như các học sinh ngoài diện chính sách theo qui định chung của nhà trường .

     b. Cơ quan Lao động TBXH (kể cả các trung tâm nuôi dưỡng Thương binh nặng thuộc bộ LĐ TBXH quản lý ) căn cứ hồ sơ đang quản lý , bản khai hưởng trợ cấp ( Mẫu số 1 ) , phiếu xác nhận của nhà trường nơi học sinh đang theo học thuộc khối giáo dục ( mẫu số 2A) hay khối đào tạo ( mẫu 2B) , bản sao giấy khai sinh của học sinh và các giấy tờ có liên qua khác để cấp lại phần học phí mà học sinh được miễn hoặc giảm theo qui định .

      Riêng đối với học sinh là con thương binh hịen đang còn công tác trong quân đội hoặc công an thì phòng Lao động TBXH nới gia đình học sinh có hộ khầu thường trú căn cứ bản khai hưởng trợ cấp ( Mẫu số 1 ) do cơ quan công an, quân đội nơi đang quản lý hồ sơ và thực hiện chi trả trợ cấp , phụ cấp cho thương binh xác nhận cùng các giấy tờ liên quan khác như đã nêu trên để cấp lại phần học phí mà học sinh được miễn hoặc giảm .

     c. Mức học phí làm căn cứ để Nhà nước cấp hỗ trợ học phí đối với học sinh đang theo học tại các trường ngoài công lập , cụ thễ như sau :

      - Đối với khối gíáo dục, đào tạo do địa phương quản lý là mức học phí các trường công lập do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW qui định .
      - Đối với các trường thuộc khối đào tạo do TW quản lý là mức học phí cao nhất trong khung học phí các trường cônglập cùng khối , cụ thể như sau :

          + Trường dạy nghề : 120,000 đ/tháng .
          + Trường trung học chuyên nghiệp : 100,000 đ/tháng .
          + Trường Cao đẳng : 150,000 đ/tháng
          + Trường đại học : 180,000 đ/tháng .

     d. Mức hỗ trợ học phí :

     - 50% đối với học sinh thuộc diện giảm học phí .
     - 100% học phí đối với học sinh thuộc diện miễn học phí .

     Khoản hỗ trợ học phí này được cấp theo từng năm học và được chi trả vào 2 học kỳ :

         + Học kỳ 1 chi trả vào tháng 11 hoặc tháng 12 hàng năm .
         + Học kỳ 2 chi trả vào tháng 5 hoặc tháng 5 hàng năm .

     3. Thủ tục lập hồ sơ hưởng trợ cấp :

     - Học sinh thuộc đối tượng chính sách sau khi nhập trường cần có các giấy tờ sau để nộp cho phòng Lao động TBXH ( hoặc phòng Tổ chức LĐXH ) cấp huyện nơi đang quản lý hồ sơ và thực hiện chi trả trợ cấp , phụ cấp ưu đãi người có công hoặc nơi học sinh có hộ khấu trú ( Đối với học sinh là con thương binh còn đang công tác trong quân đội và công an ) :
         + Bản khai hưởng trợ cấp ( Mẫu số 1 );
         + Phiếu xác nhận ( mẫu số 2A hoặc 2 B )do nhà trường nơi học sinh đang theo học cấp theo từng học kỳ ;
         + Bản sao giấy khai sinh của học sinh .

     - Cơ quan Lao động và thương binh các cấp thực hiện việc lập thủ tục hồ sơ chi trả phần kinh phí được miễn hoặc được giảm cho học sinh theo trình tự như qui định tại thông tư liên tịch số 26/1999/TTLT ngày 02/11/1999 của Liên bộ Lao động TBXH – Bộ Tài chánh – Bộ Giáo dục Đào tạo .

     4. Nguồn kinh phí thực hiện trợ cấp :

      - Kinh phí hỗ trợ cho học sinh diện miễn hoặc giảm học phí qui định tại thông tư này do Ngân sách TW đảm bảo .
      - Phương thức quản lý , lập dự toán , cấp phát , quyết toán thực hiện theo qui định hiện hành .
      - Khoản kinh phí chi trả năm 2001 tăng do thực hiện chính sách miễn giảm học phí đối với học sinh đang theo học tại các trường ngoài công lập sắp xếp trong dự toán chi bào đảm xã hội đã được thông báo .

      5. Tổ chức thực hiện :

      Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2001 .
      Cơ quan Lao động TBXH căn cứ vào qui định tại thông tư này phối hợp với các cơ quan Tài chính, Kho bạc , Giáo dục đào tạo tổ chức việc chi trả trợ cấp đầy đủ và đúng đối tượng qui định .
      Những qui định khác về ưu đãi trong giáo dục và đào tạo vẫn thực hiện theo hướng dẫn tại thông tư liên tịch số 26/1999/TTLT ngày 02/11/1999 của Liên bộ Lao động – TBXH - Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục Đào tạo .
      Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc , đề nghị phản ánh kịp thời để liên Bộ xem xét giải quyết .
 

KT Bộ trưởng
Bộ Lao động – TBXH Thứ trưởng
Đã ký
Nguyễn Đình Liêu

KT Bộ trưởng 
Bộ Tài Chính - Thứ trưởng
Đã ký
Nguyễn Thị Kim Ngân

Đính kèm file:


Ngân hàng Công Thương  


Đính kèm file:


Bộ tài chính  


Đính kèm file:


Luật Việt Nam  


Đính kèm file:


Qui định về lập kế hoạch công tác năm học cấp đơn vị và cấp trường  

               BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO                         COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC DL KYÕ THUAÄT COÂNG NGHEÄ            Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc

             ----------------------------------                                                   ---oOo---

                  Soá:                  ÑKC.QÑ.                                       Tp.HCM, ngaøy    thaùng    naêm 2006

 

QUY ÑÒNH

VEÀ LAÄP KEÁ HOAÏCH COÂNG TAÙC NAÊM HOÏC

CAÁP ÑÔN VÒ VAØ CAÁP TRÖÔØNG

 

Ñeå chuaån bò cho vieäc xaây döïng keá hoaïch coâng taùc naêm hoïc  toaøn Tröôøng moät caùch ñoàng boä vaø thoáng nhaát, trình Hoäi ñoàng Quaûn trò thoâng qua vaøo ñaàu naêm hoïc, Ban Giaùm hieäu yeâu caàu laõnh ñaïo caùc ñôn vò xaây döïng keá hoaïch hoaït ñoäng naêm hoïc cho ñôn vò mình theo ñuùng quy trình nhö sau:

 

1.      Hoäi ñoàng Quaûn trò ñeà ra ñònh höôùng chung cuûa tröôøng cho naêm hoïc môùi

Cô sôû cuûa keá hoaïch naêm hoïc laø Chæ thò cuûa Boä tröôûng Boä Giaùo duïc & Ñaøo taïo veà nghieäm vuï naêm hoïc vaø döïa vaøo Chieán löôïc phaùt trieån Tröôøng giai ñoaïn 2006 – 2015 ñaõ ñöôïc Hoäi ñoàng Khoa hoïc vaø Giaùo duïc, Ban laõnh ñaïo Tröôøng ÑHDL Kyõ thuaät Coâng ngheä thoâng qua;

Ñoàng thôøi Nhaø tröôøng raø soaùt laïi taát caû nhöõng muïc tieâu, nhieäm vuï ñaõ thöïc hieän ñöôïc, cuõng nhö nhöõng vieäc chöa laøm ñöôïc, coøn dôû dang trong naêm hoïc tröôùc; vaø nhaèm ñaûm baûo phaân phoái, söû duïng coù hieäu quaû caùc nguoàn löïc cuûa Nhaø tröôøng, giuùp cho Ban laõnh ñaïo Tröôøng naém saùt tình hình, tieán ñoä thöïc hieän caùc maët hoaït ñoäng; Hoäi ñoàng Quaûn trò chuû tröông xaây döïng keá hoaïch naêm hoïc môùi theo ñònh höôùng chính saùch chaát löôïng ñöôïc cam keát baèng vaên baûn (maãu 1).

 

2.      Ban giaùm hieäu xaùc ñònh nhöõng muïc tieâu troïng taâm cuûa naêm hoïc môùi

Döïa vaøo nhöõng yù ñoà, ñònh höôùng cuûa Hoäi ñoàng quaûn trò cho naêm hoïc môùi, Ban giaùm hieäu seõ ñeà ra  muïc tieâu chaát löôïng ñeå Tröôøng phaán ñaáu hoaøn thaønh trong naêm hoïc môùi.  Hieäu tröôûng seõ thoâng baùo baèng vaên baûn nhöõng muïc tieâu naøy ñeán caùc ñôn vò tröïc thuoäc ngay sau khi keát thuùc naêm hoïc cuõ, sang naêm hoïc môùi (maãu 2).

 

3. Laäp keá hoaïch caùc hoaït ñoäng (hoaëc caùc chöông trình) cuï theå hoùa muïc tieâu

Nhöõng muïc tieâu naøy phaûi coù keá hoaïch ñeå töøng böôùc ñöa vaøo thöïc teá hoaït ñoäng cuûa Nhaø tröôøng nhaèm taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho vieäc toå chöùc toát caùc hoaït ñoäng cuûa nhaø tröôøng; chuû ñoäng taêng cöôøng caùc bieän phaùp kieåm tra, hoã trôï caùc ñôn vò hoaøn thaønh nhieäm vuï ñaõ ñeà ra. Ngoaøi coâng taùc thöôøng xuyeân, Ban giaùm hieäu pheâ duyeät caùc chöông trình hoaït ñoäng vaø caùc nguoàn löïc caàn thieát ñeå giuùp caùc ñôn vò ñaït ñöôïc caùc muïc tieâu cuûa naêm hoïc môùi (maãu 3).

 

 1. Toå chöùc thöïc hieän vieäc laäp keá hoaïch

4.1  Khi naêm hoïc cuõ saép keát thuùc (ngaøy 31/8 haøng naêm), Ban giaùm hieäu seõ höôùng daãn caùc ñôn vò tröïc thuoäc xaây döïng keá hoaïch naêm hoïc môùi cho ñôn vò mình trong thôøi gian töø  ngaøy 15/08 ñeán 15/09.

4.2  Moãi ñôn vò phaûi baùo caùo keát quaû thöïc hieän keá hoaïch vaø caùc chöông trình muïc tieâu naêm hoïc cuõ maø ñôn vò ñaõ ñöôïc giao vaø phaân boå kinh phí. Ñôn vò caàn toång hôïp, phaân tích nguyeân nhaân, ñaùnh giaù coù heä thoáng keát quaû thöïc hieän (theo maãu chung cuûa Tröôøng soá 4).

4.3  Moãi ñôn vò, caên cöù vaøo Quy ñònh cuûa Hieäu tröôûng veà chöùc naêng vaø nhieäm vuï cuûa ñôn vò, traùch nhieäm vaø quyeàn haïn cuûa laõnh ñaïo xaây döïng keá hoaïch hoaït ñoäng thöôøng xuyeân vaø keá hoaïch caùc chöông trình muïc tieâu naêm hoïc theo ñònh höôùng, vaø caùc muïc tieâu chung cuûa Nhaø tröôøng ñaõ ñöôïc Ban giaùm hieäu ñeà ra (theo maãu chung cuûa Tröôøng soá 5). Ñeå caùc ñôn vò khoâng daøn traõi, thieáu troïng taâm-troïng ñieåm khi laäp keá hoaïch, caàn löu yù caùc ñieåm sau:

-          Quyeát taâm töø boû cô cheá xin cho: Ñôn vò ñöôïc chuû ñoäng trong vieäc xaùc laäp muïc tieâu keá hoaïch vaø caùc chöông trình;  ñoàng thôøi chòu traùch nhieäm tröôùc Hieäu tröôûng veà vieäc hoaøn thaønh nhieäm vuï ñöôïc giao theo keá hoaïch.

-          Öu tieân kinh phí cho nhöõng muïc tieâu vaø hoaït ñoäng troïng ñieåm cuûa naêm hoïc: Ban giaùm hieäu seõ quy ñònh haïn möùc vaø phaân boå kinh phí vaø moät soá chæ tieâu cô baûn ñoái vôùi töøng maûng hoaït ñoäng ñeå ñôn vò bieát vaø chuû ñoäng. 

-          Keá hoaïch phaûi taäp trung vaøo ñaùp öùng nhöõng kyø voïng cuûa sinh vieân, maø tröôùc heát laø naâng cao chaát löôïng giaûng daïy-hoïc taäp vaø phuïc vuï ñaøo taïo, ñaûm baûo kyû cöông nguyeân taéc vaø traùch nhieäm coâng vieäc.

-          Moïi hoaït ñoäng, chöông trình khi ñaõ söû duïng kinh phí phaûi coù muïc tieâu – keá hoaïch cuï theå, coù phöông aùn khaû thi, gaén traùch nhieäm cuûa caù nhaân vaø laõnh ñaïo ñôn vò vôùi keát quaû thöïc hieän

4.4  Caùc ñôn vò hoaøn taát baùo caùo toång keát naêm hoïc cuõ vaø laäp keá hoaïch toång theå naêm hoïc môùi cho ñôn vò mình, göûi veà Phoøng Haønh chaùnh – Toång hôïp tröôùc ngaøy 15 thaùng 9. Moãi ñôn vò cöû moät chuyeân vieân phuï traùch vieäc laäp-theo doõi-ñaùnh giaù keá hoaïch cuûa ñôn vò.  Trong quaù trình xaây döïng keá hoaïch, caùc phoøng chöùc naêng caàn chuû trì-phoái hôïp toát vôùi caùc khoa theo töøng maûng coâng taùc cuûa tröôøng (ñaøo taïo, NCKH-QHQT, nhaân söï-BDCB, coâng taùc chính trò vaø sinh vieân hoïc sinh, thieát bò-vaät tö -ñôøi soáng, taøi chính).

4.5  Ban giaùm hieäu seõ laøm vieäc vôùi töøng ñôn vò ñeå höôùng daãn, laøm roõ moät soá vaán ñeà trong keá hoaïch. Sau ñoù, Phoøng Haønh chaùnh – Toång hôïp seõ toång hôïp keá hoaïch cuûa caùc ñôn vò, leân keá hoaïch caân ñoái chung toaøn tröôøng. Ban giaùm hieäu hoïp laáy yù kieán cuûa caùc caùn boä chuû choát, hoaøn taát keá hoaïch toång theå cuûa tröôøng trình thöôøng tröïc Hoäi ñoàng Quaûn trò tröôùc ngaøy 30 thaùng 09 haøng naêm .

4.6  Hoäi ñoàng Quaûn trò seõ hoïp coù nghò quyeát veà keát quaû xem xeùt vaø pheâ duyeät keá hoaïch cuûa Hieäu tröôûng tröôùc ngaøy 15 thaùng 10 haøng naêm ñeå trieån khai thöïc hieän.

4.7  Khi trieån khai thöïc hieän töøng phaàn cuûa keá hoaïch ñöôïc duyeät, caùn boä keá hoaïch cuûa ñôn vò laø ngöôøi chuû ñoäng laøm 01 baûn ñeà xuaát chuyeån cho boä phaän keá hoaïch cuûa tröôøng coù yù kieán, sau ñoù chuyeån ñeán caùc ñôn vò chöùc naêng lieân quan xaùc nhaän. Trong thôøi haïn 03 ngaøy maø phoøng chöùc naêng khoâng traû lôøi thì coi nhö ñoàng yù. Ban giaùm hieäu seõ giaûi quyeát sau cuøng, khi coù ñuû yù kieán cuûa caùc ñôn vò chöùc naêng trong voøng 01 tuaàn.

 

5.      Kieåm tra, ñaùnh giaù thöïc hieän keá hoaïch

 

5.1  Keá hoaïch cuûa tröôøng, cuûa ñôn vò sau khi ñöôïc duyeät coù tính phaùp leänh cao ñeå ñieàu haønh hoaït ñoäng cuûa Tröôøng moät caùch thoáng nhaát, toaøn dieän. Tuy nhieân do cô cheá thò tröôøng taïo nhieàu bieán ñoäng , keá hoaïch cuõng coù tính linh hoaït vaø meàm deõo trong khi thöïc hieän. Vì vaäy, khi caàn coù söï ñieàu chænh keá hoaïch, ñôn vò laøm ñeà xuaát göûi Hieäu tröôûng vaø boä phaän keá hoaïch ñeå ñöôïc giaûi quyeát.

5.2  Kieåm tra laø coâng vieäc raát quan troïng nhaèm xem xeùt tieán ñoä thöïc hieän keá hoaïch, phaùt hieän nhöõng sai soùt leäch laïc vaø coù bieän phaùp khaéc phuïc phoøng ngöøa kòp thôøi. Ngoaøi ra, kieåm tra coøn giuùp Ban giaùm hieäu ñaùnh giaù khaû naêng ñôn vò coù theå hoaøn thaønh keá hoaïch cuûa mình khoâng. Vieäc kieåm tra ñaùnh giaù ñöôïc tieán haønh vaøo thaùng 01 vaø thaùng 06 haøng naêm do Hieäu tröôûng chuû trì.

5.3  Cô sôû ñeå kieåm tra laø caùc nhieäm vuï cuûa ñôn vò ñöôïc Hieäu tröôûng giao, caàn hoaøn thaønh trong naêm hoïc. Ñôn vò laäp baùo caùo tieán ñoä thöïc hieän keá hoaïch vaø ñeà xuaát giaûi phaùp giuùp ñôn vò vaø Nhaø tröôøng hoaøn thaønh nhieäm vuï cuûa mình.

5.4  Caùc chöông trình muïc tieâu vaø kinh phí cuûa ñôn vò ñeàu caên cöù vaøo keá hoaïch ñaõ ñöôïc Hieäu tröôûng duyeät ñeå trieån khai. Nhöõng ñeà xuaát cuûa ñôn vò khoâng coù trong keá hoaïch, Hieäu tröôûng xeùt taàm quan troïng vaø möùc ñoä khaån caáp seõ hoäi yù Chuû tòch Hoäi ñoàng quaûn trò quyeát ñònh.

 

  HIEÄU TRÖÔÛNG

Nôi nhaän::

-          HÑQT, BGH;

-          Caùc ñôn vò tröïc thuoäc Tröôøng;

-          Löu HCTH.

 

PGS.TS Trònh Phoâi

 

 

 

 

 

 

Maãu 1 (keøm theo quy trình laäp keá hoaïch:)

 

               BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO                         COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC DL KYÕ THUAÄT COÂNG NGHEÄ            Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc

             ----------------------------------                                                   ---oOo---

 

TUYEÂN BOÁ SÖÙ MAÏNG

 

 1. Ñaïi hoïc Kyõ thuaät Coâng ngheä TP.Hoà Chí Minh cam keát ñaøo taïo ña ngaønh, ña lónh vöïc, cung caáp nguoàn nhaân löïc coù chaát löôïng cao tröôùc maét vaø laâu daøi cho söï nghieäp coâng nghieäp hoùa- hieän ñaïi hoùa cuûa khu vöïc phía Nam vaø caû nöôùc.
 2. Môû roäng qui moâ ñi ñoâi vôùi coi troïng chaát löôïng giaùo duïc – ñaøo taïo vaø hieäu quaû  boài döôõng nhaân taøi, naâng cao daân trí; Ñaùp öùng nhu caàu hoïc taäp cuûa moïi taàng lôùp nhaân daân, hoaït ñoäng ôû caùc vò trí taùc nghieäp trong neàn kinh teá vaø xaõ hoäi treân khaép moïi mieàn ñaát nöôùc.

 

TUYEÂN BOÁ TAÀM NHÌN

 

 1. Ñaïi hoïc Kyõ thuaät Coâng ngheä TP.Hoà Chí Minh phaán ñaáu ñeán naêm 2015, trôû thaønh moät tröôøng ñaïi hoïc hoaøn chænh trong heä thoáng giaùo duïc ñaïi hoïc Vieät Nam vôùi quy moâ treân 15.000 sinh vieân-hoïc sinh.
 2. Ñaïi hoïc Kyõ thuaät Coâng ngheä TP.Hoà Chí Minh coù caùc trung taâm nghieân cöùu khoa hoïc, öùng duïng khoa hoïc – kyõ thuaät phuïc vuï saûn xuaát-kinh doanh vaø chuyeån giao coâng ngheä. Tieán ñeán thaønh laäp caùc doanh nghieäp khoa hoïc vaø coâng ngheä trong Tröôøng.
 3. Ñaïi hoïc Kyõ thuaät Coâng ngheä TP.Hoà Chí Minh laø nôi taäp trung caùc chuyeân gia, giaûng vieân coù trình ñoä chuaån quoác gia vaø tieán ñeán taàm khu vöïc, linh hoaït vaø saùng taïo, coù phöông phaùp tieáp caän thöïc teá ñeå giaûi quyeát caùc vaán ñeà thöïc tieãn.
 4. Ñaïi hoïc Kyõ thuaät Coâng ngheä TP.Hoà Chí Minh coù caùc chöông trình hôïp taùc quoác teá vôùi caùc tröôøng tieân tieán. Söï lieân keát ñaøo taïo trong vaø ngoaøi nöôùc seõ mang ñeán moät taàm voùc môùi cho nhaø tröôøng.
 5. Vieäc xaây döïng theâm cô sôû 2 cuûa tröôøng (taïi moät nôi trong noäi thaønh) seõ goùp phaàn quan troïng ñeå ñaûm baûo soá löôïng vaø chaát löôïng ñaøo taïo cho Tröôøng.
 6. Vieäc chuyeån sang loaïi hình ñaïi hoïc tö thuïc seõ giuùp Nhaø tröôøng naâng cao hieäu quaû quaûn lyù taøi chính - taøi saûn, phaùt huy tieàm löïc vaø naêng löïc caïnh tranh.

 

(Trích töø Chieán löôïc phaùt trieån Tröôøng Ñaïi hoïc Daân laäp Kyõ thuaät Coâng ngheä giai ñoaïn 2006 – 2015)

 

 

Maãu 2. (keøm theo quy trình laäp keá hoaïch:)

 

               BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO                         COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC DL KYÕ THUAÄT COÂNG NGHEÄ            Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc

             ----------------------------------                                                   ---oOo---

 

MUÏC TIEÂU CHAÁT LÖÔÏNG CUÛA TRÖÔØNG

NAÊM HOÏC 2006 - 2007

 

Ñeå thöïc hieän söù maïng vaø chính saùch chaát löôïng ñaõ cam keát, nay Ban giaùm hieäu coâng boá caùc muïc tieâu chaát löôïng cuûa Tröôøng cho naêm hoïc 2006 – 2007 nhö sau:

 

1.Veà ñaøo taïo: Hoaøn thaønh xaây döïng chöông trình ñaøo taïo theo hoïc heá tín chæ; Xin pheùp Boä chuû quaûn ñöôïc ñaøo taïo hoaøn chænh kieán thöùc töø cao ñaúng leân ñaïi hoïc vaø lieân thoâng töø THCN leân ñaïi hoïc; 100% moân hoïc coù ñeà cöông chi tieát, 80% moân hoïc coù giaùo trình – baøi giaûng cuûa Tröôøng.

 

2. Veà nghieân cöùu khoa hoïc – Hôïp taùc quoác teá: Trieån khai 10 ñeà taøi NCKH caáp khoa, 5 caáp tröôøng, 35 ñeà taøi giaùo trình-baøi giaûng cuûa giaùo vieân vaø 30 ñeà taøi NCKH cuûa sinh vieân ñöôïc tuyeån choïn caáp khoa; Kyù hôïp ñoàng hôïp taùc vôùi 1 – 2  tröôøng nöôùc ngoaøi.

 

3. Veà coâng taùc sinh vieân, hoïc sinh: Phaán ñaáu ñaït treân 70% só soá ñeán lôùp hoïc; 90% sinh vieân hoïc sinh ñöôùc xeáp loaïi reøn luyeän töø trung bình khaù trôû leân; Coâng taùc chính trò tö töôûng - vaên theå – ñoaøn theå ñöôïc thaønh phoá caáp giaáy khen.

 

4. Veà toå chöùc caùn boä vaø quaûn trò: Am hieåu vaø thöïc hieän ñuùng caùc chöùc naêng, nhieäm vuï cuûa ñôn vò ñöôïc Hieäu tröôûng giao; Hoaøn thaønh coâng taùc töï ñaùnh giaù vaø song song ñoù heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng cuûa Tröôøng ñöôïc chöùng nhaän tieâu chuaån ISO 9001 : 2000; 30% caùn boä – nhaân vieân – giaùo vieân ñöôïc ñi ñaøo taïo naâng cao kieán thöùc, boài döôõng chuyeân moân nghieäp vuï.

 

5. Veà cô sôû vaät chaát – thieát bò – vaät tö: Coù cô sôû 2  trong noäi thaønh ñeå môû roäng maët baèng tröôøng; Ñaùnh giaù hieäu quaû khai thaùc cô sôû vaät chaát vaø trang thieát bò ñaøo taïo vaø phuïc vuï chuyeân moân ôû ñôn vò vaø tröôøng, töø ñoù coù giaûi phaùp cuï theå ñaàu tö môùi, naâng caáp ñaûm baûo veà quy moâ vaø chaát löôïng ñaøo taïo cuûa tröôøng.

 

6. Veà keá toaùn vaø quaûn lyù taøi chính: Ñaûo baûo thu hoïc phí ñaày ñuû vaø 100% döõ lieäu keá toaùn an toaøn; Coù giaûi phaùp taêng nguoàn thu hôïp phaùp; Tuaân thuû chaët cheõ caùc  nguyeân taéc, quy ñònh veà chi tieâu noäi boä; Thöïc haønh tieát kieäm.

 

  HIEÄU TRÖÔÛNG

                                                                                                PGS.TS Trònh Phoâi

Maãu 3.(keøm theo quy trình laäp keá hoaïch:)

 

               BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO                         COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC DL KYÕ THUAÄT COÂNG NGHEÄ            Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc

             ----------------------------------                                                   ---oOo---

 

KEÁ HOAÏCH THÖÏC HIEÄN ÑEÅ ÑAÏT MUÏC TIEÂU CHAÁT LÖÔÏNG CUÛA TRÖÔØNG NAÊM HOÏC 2006 - 2007

 

BIEÄN PHAÙP THÖÏC HIEÄN

THÔØI GIAN HOAØN THAØNH

NGÖÔØI CHÒU TRAÙCH NHIEÄM CHÍNH

PHÖÔNG PHAÙP ÑO LÖÔØNG

TAÀN SUAÁT BAÙO CAÙO

HOÀ SÔ KIEÅM CHÖÙNG

Muïc tieâu soá 1

(maûng ñaøo taïo)

-

-

 

 

 

 

 

Muïc tieâu soá 2:

(maûng NCKH-HTQT)

-

-

 

 

 

 

 

 

Muïc tieâu soá 3:

(maûng coâng taùc CT-SV)

-

-

 

 

 

 

 

Muïc tieâu soá 4:

(maûng TChöùc-QTrò - BDCB)

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Muïc tieâu soá 5:

(maûng CSVC-TBò-VTö)

-

-

 

 

 

 

 

 

Muïc tieâu soá 6:(maûng KT-TChaùnh)

 

 

 

 

 

 

 

 

HIEÄU TRÖÔÛNG

Maãu 4 (keøm theo quy trình laäp keá hoaïch:)

 

BOÄ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO

ÑAÏI HOÏC DAÂN LAÄP KYÕ THUAÄT COÂNG NGHEÄ

    Ñôn vò::.................................................

 

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc

œ ¯ 

                              Ngaøy   thaùng    naêm 2006

 

BAÙO CAÙO KEÁT QUAÛ THÖÏC HIEÄN KEÁ HOAÏCH, CHÖÔNG TRÌNH

MUÏC TIEÂU NAÊM HOÏC 2005 - 2006

 

 1. Nhöõng muïc tieâu ñôn vò ñaõ ñeà ra nay ñaït ñöôïc laø gì ?
 2. Caùc keát quaû ñaêng kyù vaø chæ tieâu thöïc hieän theo keá hoaïch nay ñaõ hoaøn thaønh ?
 3. Trang thieát bò, kinh phí thöïc hieän töøng chöông trình ñaàu tö:

 

Teân chöông trình:.....................................................................................

Stt

Chæ tieâu

Ñvt

Soá

löôïng

Chæ tieâu thöïc hieän

Ño löôøng keát quaû hoaøn thaønh

 

 

 

KH

TH

 

 

1

Nhaân söï

 

 

 

 

 

2

Trang thieát bò

 

 

 

 

 

3

Kinh phí

 

 

 

 

 

 

Toång coäng

 

 

 

 

 

 1. Ñaùnh giaù hieäu suaát khai thaùc caùc phoøng thöïc haønh, phoøng maùy, trang thieát bò ñaõ ñöôïc ñaàu tö: möùc ñaùp öùng nhu caàu, nhaân söï, khaáu hao, hoaøn voán...

 

 1. Phaân tích caùc nguyeân nhaân veà tieán ñoä ñaàu tö - nghieäm thu, thuaän lôïi khoù khaên vaø kieán nghò bieän phaùp giaûi quyeát saép tôùi.

 

Ghi chuù: Neáu coù nhieàu  chöông trình thì ñôn vò baùo caùo töøng baûn rieâng. Sau ñoù toång hôïp theo maãu sau:

Baûng toång hôïp thöïc hieän caùc chöông trình muïc tieâu naêm hoïc 2005 - 2006

 

Stt

Teân chöông trình

Noäi dung

Keát quaû

Kinh phí

VNÑ

Ñaùnh giaù tyû leä

 

muïc tieâu

ñaêng kyù

thöïc hieän

KH

TH

% hoaøn thaønh

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

Toång coäng

 

 

 

 

 

                                                                              

   Ngöôøi laäp vaø laõnh ñaïo ñôn vò

     (Kyù teân)

Maãu 5. (keøm theo quy trình laäp keá hoaïch:)

 

BOÄ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO

ÑAÏI HOÏC DAÂN LAÄP KYÕ THUAÄT COÂNG NGHEÄ

    Ñôn vò::.................................................

 

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc

œ ¯ 

                             Ngaøy    thaùng    naêm 2006

 

KEÁ HOAÏCH COÂNG TAÙC CUÛA ÑÔN VÒ................ 

NAÊM  HOÏC 2006  -  2007 

 

                        Kính göûi Ban giaùm hieäu Nhaø tröôøng

 

 1. Muïc tieâu chaát löôïng cuûa ñôn vò trong naêm hoïc

a) veà ñaøo taïo:

b) veà NCKH-BDCB:

c) veà cô sôû vaät chaát:

d) veà quaûn lyù SV:

v.v...

 1. Caùc chöông trình hoaït ñoäng ñeå ñaùp öùng muïc tieâu treân

 

BIEÄN PHAÙP THÖÏC HIEÄN

THÔØI GIAN HOAØN THAØNH

NGÖÔØI CHÒU TRAÙCH NHIEÄM CHÍNH

PHÖÔNG PHAÙP ÑO LÖÔØNG

TAÀN SUAÁT BAÙO CAÙO

HOÀ SÔ KIEÅM CHÖÙNG

Muïc tieâu a

-

-

 

 

 

 

 

 

Muïc tieâu b:

-

-

 

 

 

 

 

 

Muïc tieâu c:

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 1. Veà toå chöùc nhaân söï vaø boài döôõng caùn boä cuûa ñôn vò

-          Toång soá caùn boä cô höõu hieän coù cuûa ñôn vò, phaân ra theo chöùc naêng (quaûn lyù, nghieäp vuï, giaûng daïy), phaân theo trình ñoä (hoïc vò, chöùc danh), phaân theo ñoä tuoåi (döôùi 35, treân 35, treân 55).

-          Nhu caàu tuyeån duïng cuûa ñôn vò (neáu coù): neâu roõ soá löôïng, caùc yeâu caàu, moâ taû coâng vieäc cuûa öùng vieân.

-          Toång quõy tieàn löông cuûa ñôn vò trong naêm(löông, phuï caáp, phuùc lôïi), tính treân töøng ngöôøi sau ñoù coäng laïi.

-          Xaùc ñònh nhu caàu boài döôõng caùn boä cuûa ñôn vò: danh saùch ngöôøi ñöôïc cöû ñi hoïc taäp naâng cao kieán thöùc, boài döôõng nghieäp vuï hoaëc tham quan khaûo saùt trong vaø ngoaøi nöôùc. Ghi roõ thôøi gian toå chöùc hoïc, vaên baèng caàn noäp veà Tröôøng, döï truø kinh phí BDCB.

 

 1. Chi phí vaät tö daïy hoïc vaø phuïc vuï, chi phí vaên phoøng phaåm cho ñôn vò  (caên cöù vaên baûn hieän haønh cuûa Tröôøng). Caùc ñôn vò laäp baûng lieät keâ danh muïc, soá löôïng, ñôn giaù töøng loaïi vaät tö-thieát bò, thaønh tieàn.

-          Chi phí vaät tö  cuûa phoøng bao goàm chi phí ñieän thoaïi, vaên phoøng phaåm, möïc in, giaáy in, baûo trì söûa chöõa, mua saém trang thieát bò vaên phoøng.

-          Chi phí vaät tö cuûa khoa goàm caùc loaïi nhö cuûa phoøng. Ngoaøi ra coøn bao goàm vaät tö giaûng daïy vaø thöïc haønh cho sinh vieân.

-          Bieän phaùp tieát kieäm, ñeà xuaát ñònh möùc vaät tö.

 

 1. Döï kieán quy moâ ñaøo taïo cuûa khoa: Soá löôïng sinh vieân phaân theo ngaønh vaø theo khoùa. Ngaønh, baäc, heä naøo seõ ñieàu chænh hoaëc boåâ sung theâm? Döï kieán tuyeån sinh, toát nghieäp laø bao nhieâu?  Treân cô sôû soá löôïng ngöôøi hoïc, khoa tính ra ñöôïc doanh thu hoïc phí chính khoùa cuûa khoa mình ñeå phaân boå chi tieâu.

 

Khoùa, ngaønh

Soá löôïng ngöôøi hoïc

Doanh thu hoïc phí chính khoùa

Doanh thu khaùc

Coâng doanh thu naêm

Khoùa 2002

- Ngaønh:

 

 

 

 

Khoùa 2003

- Ngaønh

 

 

 

 

Khoùa 2004

- Ngaønh:

 

 

 

 

Khoùa 2005

- Ngaønh:

 

 

 

 

Khoùa 2006

- Ngaønh:

 

 

 

 

 

 1. Keá hoaïch ñaøo taïo cuûa khoa:

-          Khuyeán khích caùc khoa xaây döïng chöông trình ñaøo taïo coù söï lieân thoâng giöõa caùc ngaønh theo chieàu ngang, ñeå coù nhöõng moân hoïc cô sôû ngaønh ñeå taän duïng naêng löïc giaûng vieân vaø söû duïng chung phoøng thí nghieäm.

-          Khoa döï toaùn toång soá tieát giaûng trong naêm hoïc, trong ñoù soá tieát lyù thuyeát vaø soá tieát thöïc haønh laø bao nhieâu? Sau ñoù khoa caên cöù vaøo quy ñònh  ñôn giaù thuø lao tieát giaûng seõ quy ra thaønh tieàn giaûng cuûa khoa (trieäu ñoàng).

Khoùa, ngaønh

Toång tieát giaûng

Trong ñoù : Lyù thuyeát

 

Thöïc haønh

 

Toát nghieäp

Coäng tieàn giaûng daïy

Khoùa 2002:

- Ngaønh:

 

 

 

 

 

Khoùa 2003

- Ngaønh

 

 

 

 

 

Khoùa 2004

- Ngaønh:

 

 

 

 

 

Khoùa 2005

- Ngaønh:

 

 

 

 

 

Khoùa 2006

- Ngaønh:

 

 

 

 

 

-          Rieâng keá hoaïch giaùo vuï (chi tieát veà giaûng daïy vaø hoïc taäp) seõ do phoøng Ñaøo taïo höôùng daãn khoa xaây döïng vaø ñoùng thaønh taäp rieâng nhö: laäp bieåu ñoà daïy vaø hoïc, thôøi khoùa bieåu, danh saùch caùc moân hoïc (lyù thuyeát vaø thöïc haønh, soá ñôn vò hoïc trình, danh saùch giaùo vieân tham gia giaûng daïy); lòch thi, lòch hoïc laïi ; keá hoaïch thöïc taäp ngoaøi tröôøng, keá hoaïch toát nghieäp cuûa sinh vieân...

Stt

Khoùa, ngaønh, teân moân hoïc

Toång soá ñvht (tín chæ)

Trong ñoù soá ñvht TH (ñoà aùn)

Hoï teân,  hoïc vò chöùc danh  cuûa GV

Ghi chuù

 

7.      Keá hoaïch coâng taùc NCKH – HTQT cuûa ñôn vò

-          NCKH cuûa caùn boä, giaùo vieân: danh saùch soá ñeà taøi, teân ñeà taøi, caáp quaûn lyù, kinh phí ñeà nghò, ñòa chæ öùng duïng cuûa ñeà taøi.

-          NCKH cuûa sinh vieân: ñaêng kyù vaø toå chöùc hoäi nghò khoa hoïc SV, döï kieán soá löôïng ñeà taøi, caùc ñoäi tuyeån tham döï caùc giaûi caáp Thaønh, caáp Boä. Ñeà xuaát kinh phí.

-          Keá hoaïch toå chöùc caùc chuyeân ñeà khoa hoïc, seminar, hoäi thaûo. Kinh phí ñeà nghò.

-          Chöông trình lieân keát ñaøo taïo, hôïp taùc NCKH vaø BDCB trong vaø ngoaøi nöôùc. Khoa ghi roõ nhaân söï, thôøi gian, kinh phí ñaàu tö caàn thieát.

 

8.      Keá hoaïch ñaàu tö cô sôû vaät chaát :phoøng oác,  trang thieát bò phoøng thí nghieäm - xöôûng thöïc haønh

Trong naêm hoïc 2006  – 2007, Nhaø tröôøng döï chi khoaûng 3,5 - 4 tyû ñoàng cho trang thieát bò phuïc vuï ñaøo taïo vaø coâng taùc chuyeân moân. Ñoái vôùi nhöõng döï aùn treân 01 tyû ñoàng, yeâu caàu neân taùch thaønh caùc giai ñoaïn ñaàu tö.

 

a) Teân, maõ, chöông trình ñaàu tö;           

b) Xaùc ñònh muïc tieâu ñaàu tö;

c) Noäi dung ñaàu tö (moâ taû töøng coâng taùc, nhieäm vuï, neâu nhöõng chæ tieâu cuï theå, caû ñònh tính vaø ñònh löôïng),

d) Bieän phaùp toå chöùc thöïc hieän, quaûn lyù: (caùch thöùc trieån khai, phaân coâng traùch nhieäm, quyeàn haïn ñeå thöïc hieän, traùch nhieäm cuûa laõnh ñaïo...);

e) Caùc yeâu caàu ñaûm baûo thöïc hieän chöông trình:

-          Trang thieát bò : (Lieät keâ chi tieát soá löôïng, nhaõn hieäu, giaù tieàn, khaáu hao...)

-          Nhaân söï  phuï traùch: (Soá löôïng, nhieäm vuï, trình ñoä caàn boå sung)

-          Kinh phí chöông trình: (Dieãn giaûi chi tieát vaø toång hôïp)

-          Phoái hôïp vôùi....:

g) Tieán ñoä thöïc hieän : (chi tieát theo hoïc kyø, theo thaùng)

h) Keát quaû thöïc hieän : (caùc chæ tieâu hoaøn thaønh, döï kieán hieäu quaû khai thaùc)

 

Ghi chuù: Neáu ñôn vò coù nhieàu chöông trình ñaàu tö, thì moãi chöông trình ñöôïc laøm moät baûn rieâng. Sau ñoù laøm moät baûng toång hôïp caùc chöông trình vaø toång kinh phí nhö sau:

 

Baûng toång hôïp keá hoaïch caùc chöông trình ñaàu tö

naêm hoïc 2006 – 2007

 

Stt

Teân chöông trình ñaàu tö

Kinh phí ñaàu tö

Tieán ñoä ñaàu tö

Möùc ñoä öu

 

PTN, XTH

(trieäu ñoàng)

(töø...ñeán...)

tieân  (ñieåm)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

Toång coäng

 

 

 

 

 1. Döï toaùn ngaân saùch cho hoaït ñoäng cuûa ñôn vò trong naêm hoïc

-          Toång thu (goàm thu hoïc phí vaø thu khaùc)

-          Toång chi (goàm chi phí tröïc tieáp vaø chi phí chung)

-          Chi phí bình quaân treân ñaàu 1 ngöôøi hoïc

-          Khoa ñeà xuaát möùc hoïc phí hôïp lyù.

-          Tính toaùn hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa ñôn vò

 

10.  Nhöõng ñeà xuaát vaø yù kieán ñoùng goùp cuûa ñôn vò cho Nhaø tröôøng giuùp hoaøn thaønh keá hoaïch moät caùch thuaän lôïi.

 

11.  Khoái caùc phoøng khoâng phaûi laøm caùc muïc  5, 6, 7, 8, 9 maø chæ caên cöù vaøo chöùc naêng vaø nhieäm vuï, traùch nhieäm vaø quyeàn haïn cuûa ñôn vò mình ñöôïc Hieäu tröôûng giao, phoái hôïp vôùi caùc khoa, phoøng, trung taâm ñeå toång hôïp noäi dung, bieän phaùp vaø kinh phí theo töøng maûng hoaït ñoäng cuûa toaøn tröôøng. Cuï theå:

-          Phoøng Ñaøo taïo: chuû trì maûng quaûn lyù ñaøo taïo chung toaøn tröôøng;

-          Phoøng Quaûn lyù khoa hoïc  & Quan heä quoác teá – maûng NCKH, hôïp taùc quoác teá, thö vieän chung toaøn tröôøng;

-          Phoøng Toå chöùc & Lao ñoäng tieàn löông chuû trì maûng toå chöùc, boài döôõng caùn boä, quaûn lyù lao ñoäng tieàn löông, giôø coâng chnug toaøn tröôøng;

-          Phoøng Quaûn trò & Thieát bò Vaät tö chuû trì maûng cô sôû vaät chaát, trang thieát bò, vaät tö chung toaøn tröôøng;

-          Phoøng Keá hoaïch Taøi chính chuû trì maûng keá hoaïch, taøi chính chung toaøn tröôøng;

-          Phoøng Coâng taùc chính trò, sinh vieân chuû trì maûng tö töôûng, ñaïo ñöùc, quaûn lyù ngöôøi hoïc cuûa tröôøng.

 1. Baùo caùo toång keát vaø keá hoaïch ñöôïc ñoùng chung thaønh taäp coù bìa cöùng.

 

                                                                              Ngöôøi laäp vaø laõnh ñaïo ñôn vò

                                                                                                    (Kyù teân)

Nôi nhaän:

- PHT keá hoaïch

 - Phoøng HC-TH

                                                YÙ KIEÁN CUÛA HIEÄU TRÖÔÛNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Đính kèm file:


Qui định về phân cấp, thủ tục và chứng từ trong quản lý tài chính  

       BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC DL KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

             Số 267-ĐKC-QĐ-L

Tp.HCM ngày 5 tháng 9 năm 2003

 

QUI ĐỊNH

Về phân cấp, thủ tục và chứng từ trong quản lý tài chính

 

 1. Tiền lương và phụ cấp hàng tháng của cán bộ nhân viên, giáo viên cơ hữu, cộng tác viên do phòng Tổ chức LĐTL lập căn cứ hệ số lương, bảng chấm công của từng đơn vị và sự phối hợp kiểm tra của P.KHTC, trình Hiệu trưởng duyệt.
 2. Trên cơ sở Nghị quyết của HĐQT về mức chi cho quỹ khen thưởng, phúc lợi, việc thanh toán các khoản tiền thưởng, phúc lợi và các chế độ có liên quan đến người lao động giao cho P.TCLĐTL đề xuất cùng ý kiến của Chủ tịch Công đoàn, Hội đồng thi đua khen thưởng; Học bổng, tiền thưởng cho sinh viên căn cứ  theo quyết định Hiệu trưởng.
 3. Các khoản chi về BHXH, BHYT kinh phí công đoàn căn cứ trên chế độ trích lập hiện hành. Danh sách chi tiết do bộ phận chuyên trách lập, có ý kiến của Chủ tịch Công đoàn  trình Hiệu trưởng phê duyệt.
 4. Các khoản chi về dịch vụ như điện, nước, điện thoại, internet theo hợp đồng đã ký và phiếu báo lĩnh tiền hàng tháng của đơn vị cung cấp, đồng thời giao cho Phòng quản lý thiết bị vật tư kiểm tra theo dõi về mức tiêu thụ.
 5. Công tác phí: Hiệu trưởng ủy quyền cho Kế toán trưởng kiểm tra, lập phiếu chi thanh toán các khoản công tác phí theo quy định về chế độ công tác phí hiện hành và chứng từ hóa đơn dịch vụ hợp lệ.
 6. Các khoản chi về thuê nhà, thuê thiết bị căn cứ vào hợp đồng và bản đề nghị chi trả do P.KHTC lập có ý kiến phê duyệt của Hiệu trưởng.
 7. Các khoản chi trả thù lao giáo viên căn cứ theo bảng đề nghị thanh toán do P.Đào tạo lập, có phê duyệt của Hiệu trưởng. Để phục vụ cho việc thống kê và phân tích chi phí, bảng thanh toán thù lao giáo viên phải lập chi tiết cho từng giảng viên (kèm theo mã số) và từng đơn vị.
 8. Các khoản coi thi, chấm thi: Hiệu trưởng ủy quyền cho Kế toán trưởng kiểm tra, lập phiếu chi thanh toán căn cứ bảng đề nghị của các đơn vị, có kiểm tra của Trưởng khoa kèm theo đầy đủ các bảng ký nhận chi tiết.
 9. Các khoản chi về hoạt động văn thể, đoàn thể: Hiệu trưởng ủy quyền cho Kế toán trưởng kiểm tra, lập phiếu chi thanh toán theo đề nghị của phụ trách đơn vị được giao kế hoạch và kinh phí (chỉ trong phạm vi kinh phí được phân cấp).
 10. Các khoản chi tạm ứng: Hiệu trưởng ủy quyền cho Kế toán trưởng kiểm tra, duyệt chi các khoản tạm ứng vừa đủ phục vụ công tác của các đơn vị và phải đôn đốc thu hồi tạm ứng đúng thời hạn. Các khoản tạm ứng cho nhu cầu cá nhân phải được Hiệu trưởng phê duyệt.
 11. Đối với hoạt động mua sắm trang bị tài sản, vật tư phải tuân thủ theo qui trình sau:
  1. Phải nằm trong kế hoạch năm học được Hiệu trưởng phê duyệt.
  2. Đơn vị, bộ phận có nhu cầu sử dụng tài sản (kể cả sửa chữa, nâng cấp, trang bị mới) lập phiếu yeu cầu gửi cho P.Quản trị Thiết bị vật tư.
  3. P.QT-TB-VT căn cứ kế hoạch, nhu cầu và khả năng thực tế báo cáo Phó Hiệu trưởng phụ trách cơ sở vật chất giải quyết theo các hướng ưu tiên sau:

·         Điều động từ đơn vị đang quản lý tài sản (nếu đơn vị này không, chưa dùng đến hay thừa công suất) sang đơn vị có nhu cầu.

·         Cấp cho đơn vị có nhu cầu nếu còn dự trữ

·         Lập phiếu đề nghị mua hàng, nâng cấp sửa chữa nếu cần phải mua sắm mới.

  1. Việc mua sắm mới, sửa chữa nâng cấp tài sản thực hiện theo trình tự sau:

·         Từ 100 triệu đồng trở lên giao cho P.Kế hoạch tài chính lập hồ sơ đấu thầu, việc chọn nhà cung cấp và giá cả giao cho Hội đồng đấu thầu quyết định.

·         Dưới 100 triệu đồng, Hiệu trưởng giao cho Phó hiệu trưởng phụ trách cơ sở vật chất chủ trì, xem xét giá mua và chọn nhà cung cấp theo đề xuất của Trưởng phòng quản trị thiết bị vật tư sau khi có ý kiến xác nhận kiểm tra của Kế toán trưởng. Các bằng chứng về giá có thể là phiếu báo giá của các nhà cung cấp, thông tin trên mạng  hoặc phiếu khảo sát giá của cán bộ dưới quyền nhưng phải có ít nhất 2 phương án để lựa chọn. Các hợp đồng, đơn hàng, phiếu đề xuất có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên do Hiệu trưởng ký, có giá trị dưới 20 triệu đồng Hiệu trưởng ủy quyền cho Phó hiệu trưởng ký duyệt.

·         Từ 2 triệu đồng trở xuống, Hiệu trưởng ủy quyền cho Kế toán trưởng duyệt theo phiếu đề xuất của P. QT thiết bị vật tư.

·         Hàng về bộ phận mua hàng phải lập phiếu bàn giao tài sản với đơn vị sử dụng bằng một trong các hình thức như phiếu nhập tài sản, biên bản nghiệm thu-giao nhận tài sản.

·         Căn cứ bộ chứng từ gồm phiếu đề nghị mua hàng đã được cấp có thẩm quyền  duyệt (hoặc hợp đồng), hóa đơn tài chính, phiếu nhập hoặc phiếu giao nhận tài sản, bảng liệt kê thanh toán có xác nhận của phụ trách đơn vị (nếu cần liệt kê chi tiết) P. Kế hạoch tài chính  kiểm tra và lập chứng từ thanh toán chi trả cho nhà cung cấp (Phiếu chi hoặc ủy nhiệm chi).

 1. Trong phạm vi các quỹ và kinh phí hàng năm được HĐQT giao cho BGH quản lýsử dụng, Hiệu trưởng ủy quyền việc duyệt dự toán quyết toán, ký hợp đồng các nghiệp vụ có giá trị dưới 20 triệu đồng cho  các Phó hiệu trưởng phụ trách các mảng công tác được phân công. Từ 2 triệu trở xuống Hiệu trưởng ủy quyền cho Kế toán trưởng duyệt.
 2. Các khoản chi như tiếp khách, đối ngoại, tuyên truyền quảng cáo do P.Hành chánh tổng hợp đề xuất trình Hiệu trưởng duyệt.
 3. Các phiếu thu, chi, ủy nhiệm chi do P.Kế hoạch tài chính lập được coi là chứng từ pháp lý thể hiện trách nhiệm kiểm tra và phê duyệt sau cùng vì vậy phải có đủ chữ ký của Kế toán trưởng, Hiệu trưởng mới co giá trị ghi sổ và lập báo cáo kế toán.
 4. Kế toán trưởng tổ chức kiểm quỹ và báo cáo Hiệu trưởng vào mỗi đầu tháng. Việc vận chuyển tiền mặt ngoài thủ quỹ phải có người đi bảo vệ và phải dùng xe trường. Lượng tiền mặt tồn quỹ tại cơ quan chi giữ ở mức tối thiểu phục vụ cho những nhu cầu không thể thanh toán qua ngân hàng.

 

     HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS Bùi Xuân Liêm

  (Đã ký và đóng dấu)


Đính kèm file:


THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ  

Căn cứ Điều 31 Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; Liên Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội- Bộ Giáo dục và Đào tạo- Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đối với người có công với cách mạng và con của họ như sau:

     I. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG
        1. Đối tượng
        a)Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B (sau đây gọi chung là thương binh)
       
         b)Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945; con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, con của Anh hùng Lao động trong kháng chiến; con của liệt sỹ; con của thương binh, con của bệnh binh; con bị dị dạng, dị tật của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

        2. Phạm vi áp dụng
        a) Chế độ ưu đãi trong giáo dục quy định tại Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 05 năm 2006 của Chính phủ (sau đây gọi tắt là Nghị định 54/2006/NĐ-CP) được áp dụng đối với học sinh, sinh viên là:
        - Con của người có công với cách mạng quy định tại điểm b khoản 1 Mục I (sau đây gọi chung là học sinh thuộc diện ưu đãi) đang học ở các cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục).
        - Người có công với cách mạng và con của họ quy định tại điểm a, b khoản 1 Mục I (sau đây gọi chung là học sinh, sinh viên thuộc diện ưu đãi) theo học hệ ch1nh qui tập trung có khóa học từ 1 năm trở lên tại các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dự bị đại học, trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú (sau đây gọi chung là cơ sở đào tạo); học liên tục lên trình độ đào tạo cao hơn gồm: trung cấp lên cao đẳng; cao đẳng lên đại học.
        - Học sinh, sinh viên thuộc diện ưu đãi mà cùng một lúc học ở nhiều trường (hoặc nhiều khoa trong cùng một trường) thì chỉ được hưởng chế độ ưu đãi mức cao nhất (bao gồm: trợ cấp một lần, trợ cấp hàng tháng và hỗ trợ học phí nếu có) tại một trường.
        
         b) Không áp dụng chế độ trợ cấp hàng tháng đối với học sinh, sinh viên thuộc diện ưu đãi mà hưởng lương hoặc sinh hoạt phí khi đi học.

         c) Không áp dụng chế độ ưu đãi giáo dục, đào tạo đối với học sinh, sinh viên thuộc diện ưu đãi trong các trường hợp sau:
        - Đang học tại các cơ sở giáo dục thường xuyên.
        - Đã hưởng chế độ ưu đãi giáo dục, đào tạo ở một cơ sở đào tạo, nay tiếp tục học thêm ở một cơ sở đào tạo khác cùng cấp và trình độ đào tạo.
        - Đang học ở nước ngoài.

        d) Các chế độ ưu đãi theo qui định tại Thông tư này không thay thế chế độ học bổng chính sách, chế độ học bổng khuyến khích học tập và rèn luyện theo qui định hiện hành.

     II. CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI
         1. Chế độ đối với học sinh thuộc diện ưu đãi đang học tại cơ sở giáo dục
         a) Học phí - Miễn học phí đối với học sinh học tại các trường công lập; - Hỗ trợ học phí đối với học sinh học tại các trường dân lập, tư thục theo mức học phí của các trường công lập cùng cấp do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định.

        b) Trợ cấp một lần Mỗi năm học sinh được trợ cấp một lần tiền mua sách vở, đồ dùng học tập theo các mực sau:
        - Cơ sở giáo dục mầm non: 200.000đồng;
        - Cơ sở giáo dục phổ thông: 250.000đồng.
    
        2. Chế độ đối với học sinh, sinh viên thuộc diện ưu đãi đang học tại cơ sở đào tạo
        a) Học phí
        - Miễn học phí đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở đào tạo công lập;
        - Hỗ trợ học phí đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở đào tạo dân lập, tư thục theo các mức sau:
              + Trường Trung cấp chuyên nghiệp: 150.000đồng/tháng;
              + Trường Dạy nghề: 200.000đồng/tháng;
              + Trường Cao đẳng: 200.000đồng/tháng;
              + Trường Đại học: 250.000đồng/tháng.

        b) Trợ cấp hàng tháng
        - Mức 180.000đồng/tháng đối với học sinh, sinh viên là con của thương binh suy giảm khả năng lao động từ 21% đến 60%, con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 41% đến 60%; con bị dị dạng, dị tật suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
        - Mức 355.000đồng/tháng đối với học sinh, sinh viên là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng Lao động trong kháng chiến; thương binh; con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01tháng 01 năm 1945; con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945; con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, con của Anh hùng Lao động trong kháng chiến; con của liệt sỹ; con của thương binh, con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên; con bị dị dạng, dị tật nặng không tự lực được trong sinh hoạt của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

         Học sinh, sinh viên đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo qui định trên đây sau khi thi tốt nghiệp được hưởng trợ cấp một lần bằng 2 tháng trợ cấp hàng tháng đang hưởng.
Chế độ ưu đãi trong giáo dục qui định tại Phần II của Thông tư này được thực hiện từ ngày 01tháng 10 năm 2005.

     III. THỦ TỤC HỒ SƠ
        1. Hồ sơ ưu đãi giáo dục, đào tạo
        - Tờ khai cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo, kèm bản sao giấy khai sinh (mẫu số 01- ƯĐGD).
        - Quyết định cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo (mẫu số 03- ƯĐGD).

        2. Thủ tục và quy trình lập, quản lý sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo
        2.1. Thủ tục và quy trình lập sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo
        a) Người có công với cách mạng hoặc con của họ thuộc diện được hưởng ưu đãi giáo dục, đào tạo làm tờ khai cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo (mẫu số 01-ƯĐGD) kèm bản sao giấy khai sinh gửi đến cơ quan có thẩm quyền xác nhận để gửi về Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội, hoặc phòng Nội vụ- Lao động- Thương binh và Xã hội (sau đây gọi chung là Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội) nơi thường trú của người có công hoặc của thân nhân người có công thuộc diện hưởng chế độ ưu đãi trong giáo dục, đào tạo để làm thủ tục cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo để làm thụ tục cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo. Việc xác nhận được thực hiện như sau:
        - Người có công với cách mạng do Trung tâm nuôi dưỡng thương binh, bệnh binh nặng và người có công thuộc ngành Lao động- Thương binh và Xã hội quản lý (sau đây gọi tắt là Trung tâm) thì do Trung tâm xác nhận.
        - Đơn vị quân đội, công an có thẩm quyền theo qui định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xác nhận người có công với cách mạng do đơn vị quân đội, công an quản lý. - Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận người có công với cách mạng đối với những trường hợp còn lại đang thường trú tại xã.

        b) Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội:
        - Kiểm tra bản khai đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận, đối chiếu với hồ sơ của người có công thuộc phạm vi quản lý để lập 02 bản danh sách đề nghị cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo (mẫu số 02-ƯĐGD) kèm bản khai đề nghị cấp sổ, bản sao giấy khai sinh gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội xét duyệt;
        - Cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo; lập danh sách, theo dõi cấp sổ (mẫu số 05-ƯĐGD), lưu giữ hồ sơ và quản lý chi trả trợ cấp theo qui định.

        c) Sở Lao động- Thương binh và xã hội: Kiểm tra, xét duyệt danh sách đề nghị cấp sổ; ra Quyết định (mẫu số 03-ƯĐGD) và cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo cho học sinh, sinh viên thuộc diện ưu đãi (mẫu số 04-ƯĐGD); chuyển sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo kèm Quyết định cấp sổ và 01 danh sách đề nghị cấp sổ đã được xét duyệt về Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội.

        2.2. Quản lý, lưu giữ, di chuyển hồ sơ ưu đãi giáo dục, đào tạo.
        - Hồ sơ ưu đãi giáo dục, đào tạo (gồm tờ khai cấp sổ ưu đãi giáo dục đào tạo, bản sao giấy khai sinh, Quyết định cấp sổ) được lưu giữ như hồ sơ người có công. Khi người có công với cách mạng di chuyển đến tỉnh, thành phố khác thì hồ sơ ưu đãi giáo dục, đào tạo được di chuyển cùng với hồ sơ người có công với cách mạng theo quy định tại Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội. Sở Lao động- Thương binh và Xã hội xác nhận thời điểm tiếp tục chi trả trợ cấp vào sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo đối với học sinh, sinh viên thuộc diện ưu đãi di chuyển từ tỉnh, thành phố khác về.
        - Trường hợp người có công với cách mạng hiện do đơn vị Quân đội, Công an quản lý mà gia đình di chuyển nơi cư trú đến tỉnh, thành phố khác thì người hưởng chính sách ưu đãi trong giáo dục, đào tạo phải làm thủ tục di chuyển hồ sơ ưu đãi đến nơi mới để làm thủ tục tiếp nhận như đối với việc di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng.
 
        3. Quy trình, thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi giáo dục, đào tạo.
        - Theo định kỳ chi trả trợ cấp ưu đãi giáo dục và đào tạo, học sinh, sinh viên thuộc diện hưởng chế độ ưu đãi xuất trình Sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo để cơ sở giáo dục, đào tạo nơi đang học xác nhận (kỳ, đóng dấu) vào Sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo làm căn cứ thực hiện chế độ ưu đãi.
        - Trường hợp học sinh, sinh viên bị kỷ luật ngừng học hoặc buộc thôi học thì cơ sở giáo dục, đào tạo nơi học sinh, sinh viên đang học gửi thông báo để Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội dừng thực hiện chế độ ưu đãi. Khi học sinh, sinh viên được nhập học lại sau khi hết thời hạn kỷ luật thì cơ sở giáo dục, đào tạo nơi học sinh, sinh viên đang học gửi thông báo để để Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội tiếp tục thực hiện chế độ ưu đãi.
        - Trường hợp học sinh, sinh viên đang học mà bị thu hồi chế độ ưu đãi người có công với cách mạng thì Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội làm thủ tục dừng chế độ ưu đãi và thông báo để cơ sở giáo dục, đào tạo nơi học sinh, sinh viên đang học biết.
        - Theo định kỳ chi trả trợ cấp ưu đãi giáo dục và đào tạo, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo đã được cơ sở giáo dục và đào tạo nơi học sinh, sinh viên đang học xác nhận để thực hiện chế độ ưu đãi; thu hồi Sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo vào kỳ chi trả trợ cấp cuối cùng trong khung thời gian học được hưởng ưu đãi giáo dục, đào tạo.

     IV. KINH PHÍ VÀ PHƯƠNG THỨC CHI TRẢ
        1. Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục theo hướng dẫn tại thông tư này do ngân sách Trung ương đảm bảo. Phương thức lập dự toán, cấp phát, quản lý, quyết toán theo Thông tư số 84/2005/TTLT/BTC-BLĐTBXH ngày 23 tháng 9 năm 2005 của Liên Bộ Tài chính- Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội và các qui định hiện hành.

        2. Phương thức chi trả
        a) Cơ quan thực hiện chi trả
        - Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội quản lý, tổ chức chi trả trợ cấp và hỗ trợ học phí cho học sinh, sinh viên thuộc diện ưu đãi.

        b) Thời gian chi trả
        - Trợ cấp một lần: được chi trả vào đầu năm học hoặc đầu khóa học.
               + Chi trả vào tháng 10 đối với học sinh học tại cơ sở giáo dục.
               + Chi trả vào tháng 11 đối với học sinh, sinh viên học tại cơ sở đào tạo.
        - Trợ cấp hàng tháng: được chi trả làm 2 lần trong năm
               + Lần 1 chi trả vào tháng 10 hoặc tháng 11;
               + Lần 2 chi trả vào tháng 3 hoặc tháng 4.

        - Trường hợp học sinh, sinh viên chưa nhận trợ cấp hàng tháng theo thời hạn qui định thì được truy lĩnh trong kỳ chi trả tiếp theo.
        - Hỗ trợ học phí: Theo thời gian thực học và chi cùng với thời điểm chi trả trợ cấp hàng tháng. Trường hợp học sinh, sinh viên chưa nhận hỗ trợ học phí theo thời hạn qui định thì được truy lĩnh trong kỳ chi trả tiếp theo.

        c) Khung thời gian học
        - Khung thời gian học mỗi khoá ở các cấp, bậc học và trình độ đào tạo theo Luật Giáo dục 2005 ngày 14 tháng 6 năm 2005. Khung thời gian học này không kể thời gian học lưu ban, học lại, ngừng học, học bổ sung theo qui chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Học sinh, sinh viên vẫn đựợc hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng trong thời gian ngừng học do ốm đau, tai nạn và trong thời gian học lưu ban, học lại, học bổ sung nếu nguyên nhân không phải là do kỷ luật.

     V.TỔ CHỨC THỰC HIỆN
        1.Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hướng dẫn thẩm quyền xác nhận bản khai đề nghị hưởng chế độ ưu đãi trong giáo dục qui định tại Thông tư này đối với học sinh, sinh viên là con của người có công với cách mạng đang công tác trong quân đội, công an.

        2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo việc tổ chức triển khai, thực hiện đầy đủ các nội dung qui định tại Thông tư này.

        3. Sở Lao đông- Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn và tổ chức thực hiện đúng các nội dung quy định tại Thông tư này, tổng hợp, báo cáo hàng năm theo quy định; đồng thời có trách nhiệm kiểm tra, thanh tra việc chấp hành chế độ ưu đãi trong giáo dục ở địa phương.

        4.Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo và thay thế Thông tư số 26/1999/TTLB/BLĐTB&XH-BTC-BGD&ĐT ban hành ngày 02 tháng 11 năm 1999 và Thông tư số 23/2001/TTLT/BTC-BLĐTB&XH ban hành ngày 06 tháng 4 năm 2001 của liên Bộ về hướng dẫn thực hiện chính sách ưu đãi trong học tập đối với người có công với cách mạng và con của họ. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, phản ảnh kịp thời về Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính để giải quyết./.

KT Bộ trưởng 
Bộ Tài Chính

Thứ trưởng
Đã ký
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

KT Bộ trưởng
Bộ Giáo Dục và Đào Tạo 

Thứ trưởng
Đã ký
Hoàng Văn Nhung

KT Bộ trưởng
Bộ Lao động – TBXH 

Thứ trưởng
Đã ký
Huỳnh Thị Nhân


Đính kèm file:


Trang chủ   /   Thông tin khác
PHÒNG TÀI CHÍNH - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
Sai Gon Campus: 475A Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
ĐT: (028) 5445 7788
Email: taichinh@hutech.edu.vn
Trang Chủ | Sơ đồ | Liên Hệ
Bản quyền © 2013 HUTECH