Mức học phí bậc Đại học - Cao đẳng năm học 2020-2021  


Đính kèm file:


Chính sách Học bổng  

I. HỌC BỔNG “HUTECH TÀI NĂNG”

1. Nguồn cấp học bổng: Cấp từ ngân sách hàng năm của Nhà trường theo đề xuất của Ban Giám hiệu và được Hội đồng quản trị phê duyệt.

2. Đối tượng: Tất cả các sinh viên của Trường bao gồm tất cả các bậc, hệ đào tạo (không xét đối với sinh viên năm cuối).

3. Điều kiện: Sinh viên có thành tích học tập xuất sắc xếp vị trí từ 1 đến 3 của mỗi khóa, đồng thời điểm trung bình năm học phải đạt từ 3.2/4.0 trở lên và có kết quả đánh giá rèn luyện đạo đức từ 80 điểm trở lên.

4. Số suất học bổng: Mỗi Khoa/Viện chọn 03 sinh viên của mỗi khóa có kết quả
cao nhất theo 3 mức 1, 2, 3 xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp. Trong trường hợp
có 2 sinh viên trở lên có cùng kết quả học tập thì xét dựa vào kết quả đánh giá
rèn luyện đạo đức các học kỳ. Căn cứ vào quy mô SV của các Khoa/Viện, Hội đồng xét duyệt có thể đề xuất tăng hoặc giảm số suất học bổng Mức 3.

5. Giá trị học bổng:

- Mức 1:  15.000.000 đ/năm học;

- Mức 2:  10.000.000 đ/năm học;

- Mức 3:    5.000.000 đ/năm học (Khoa lớn: 2-3 suất).

6. Đơn vị tổng hợp và đề xuất: Phòng Đào tạo - Khảo thí  phối hợp với các Khoa/Viện.

II. HỌC BỔNG “HUTECH VƯỢT KHÓ”

1. Nguồn cấp học bổng: Cấp từ “Quỹ khuyến học HUTECH”, được tài trợ bởi
Nhà trường, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

2. Đối tượng: Tất cả các sinh viên của Trường bao gồm tất cả các bậc, hệ đào tạo (không xét đối với sinh viên năm cuối).

3. Điều kiện: Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (được địa phương xác nhận) nhưng có tinh thần hiếu học, có điểm trung bình tích lũy từ 2.5/4.0 trở lên, điểm đánh giá
rèn luyện đạo đức từ 80 điểm trở lên và được Hội đồng xét học bổng (gồm đại diện Ban Giám hiệu; đại diện Quỹ khuyến học; đại diện lãnh đạo Phòng Công tác
Sinh viên, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên) thông qua sau khi xét từng trường hợp
để xác định đúng đối tượng.

4. Số suất học bổng: tối đa 200 suất.

5. Giá trị học bổng: 5.000.000 đ/năm học.

6. Đơn vị tổng hợp và đề xuất: Phòng Công tác Sinh viên.

III. HỌC BỔNG “THỦ KHOA ĐẦU VÀO HUTECH”

1. Nguồn cấp học bổng: Cấp từ ngân sách hàng năm của Nhà trường theo đề xuất của Ban giám hiệu và được Hội đồng quản trị phê duyệt.

2. Đối tượng: Tất cả các thí sinh dự thi THPT Quốc gia xét tuyển Đại học chính quy hàng năm.

3. Điều kiện: Thí sinh có tổng điểm thi 3 môn >= 24 điểm và cao nhất trong tất cả các
tổ hợp xét tuyển (không tính điểm ưu tiên, không tính hệ số).

4. Số suất học bổng: 1 suất.

5. Giá trị học bổng: 100.000.000 đ/suất.

Học bổng không trao bằng tiền mặt mà được chuyển vào tài khoản cá nhân của
Sinh viên trên hệ thống quản lý của trường và được trừ dần vào các khoản học phí, lệ phí phát sinh trong toàn khóa học. Cuối mỗi học kỳ, nếu sinh viên duy trì điểm trung bình
đạt từ 2,5/4.0 trở lên thì sẽ được tiếp tục cấp học bổng; nếu điểm trung bình học kỳ
thấp hơn 2,5/4.0 thì học bổng sẽ hết hiệu lực từ học kỳ tiếp theo.

6. Đơn vị tổng hợp và đề xuất: Phòng Đào tạo - Khảo thí.

IV. HỌC BỔNG TOÀN PHẦN “HUTECH THẮP SÁNG ƯỚC MƠ”

1. Nguồn cấp học bổng: Cấp trực tiếp từ nguồn tài trợ của các cá nhân, tổ chức,
doanh nghiệp thông qua “Quỹ khuyến học HUTECH”.

2. Đối tượng: Tất cả các thí sinh trúng tuyển vào Trường trong các kỳ thi tuyển sinh
Đại học chính quy, các đợt xét tuyển hệ Kỹ sư/Cử nhân thực hành và tất cả các
sinh viên đang theo học tại Trường có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

3. Điều kiện:

3.1. Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển trong các kỳ thi tuyển sinh: thí sinh có
kết quả học tập 3 năm THPT đạt loại khá trở lên, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (nghèo khó, tàn tật, mồ côi,…) nộp hồ sơ xét cấp học bổng gồm:

- Thư giới thiệu bản thân nêu rõ hoàn cảnh gia đình, mục tiêu học tập và lý do chọn HUTECH làm nơi thực hiện ước mơ (có xác nhận của chính quyền
địa phương);

- Thư giới thiệu của 01 giáo viên chủ nhiệm THPT về hoàn cảnh và năng lực
học tập (có xác nhận của trường THPT);

- Các hồ sơ chứng minh hoàn cảnh khác.

3.2. Đối với các sinh viên đang học tại Trường: sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt
khó khăn (nghèo khó, tàn tật, mồ côi,…) nộp hồ sơ xét cấp học bổng gồm:

- Thư giới thiệu bản thân nêu rõ hoàn cảnh gia đình và mục tiêu học tập (có xác nhận của chính quyền địa phương);

- Thư giới thiệu của giáo viên chủ nhiệm hoặc cố vấn học tập về hoàn cảnh và năng lực học tập (có xác nhận của lãnh đạo Khoa/Viện);

- Các hồ sơ chứng minh hoàn cảnh khác.

4. Số suất học bổng: Căn cứ dựa trên sự đề xuất và giới thiệu của “Quỹ khuyến học HUTECH”, các nhà tài trợ sẽ lựa chọn hồ sơ cấp học bổng và quyết định số lượng suất học bổng.

5. Giá trị học bổng: có thể bao gồm:

- Học phí từng học kỳ, từng năm học hoặc trọn khóa học theo mức quy định hằng năm (không bao gồm học phí học lại và thi lại) được thanh toán trực tiếp cho Trường theo từng học kỳ;

- Sinh hoạt phí hàng tháng trao trực tiếp cho sinh viên (do hội đồng hoặc nhà tài trợ cấp tùy theo hoàn cảnh và điều kiện);

- Sinh viên được nhận học bổng phải đảm bảo điểm học tập từ mức trung bình
trở lên. Nếu cuối học kỳ, kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên dưới trung bình thì sẽ không được tiếp tục nhận học bổng tài trợ.

6. Đơn vị tổng hợp và đề xuất: Phòng Công tác Sinh viên.

V. HỌC BỔNG “CÁN BỘ ĐOÀN, HỘI HUTECH”

1. Nguồn cấp học bổng: Cấp từ ngân sách hàng năm của Nhà trường theo đề xuất của Ban giám hiệu và được Hội đồng quản trị phê duyệt.

2. Đối tượng: Sinh viên là cán bộ Đoàn, Hội cấp trường và cấp khoa được chia làm 3 nhóm:

- Nhóm I: Bí thư/Phó bí thư Đoàn trường; Chủ tịch/Phó chủ tịch Hội sinh viên Trường;

- Nhóm II: Ủy viên Ban thường vụ Đoàn trường, Ủy viên Ban thư ký Hội sinh viên trường, Bí thư Đoàn khoa, Liên chi hội trưởng khoa;

- Nhóm III: Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường, Ủy viên Ban chấp hành Hội sinh viên trường, Phó bí thư Đoàn khoa, Liên chi hội phó khoa.

* Ghi chú: đối với các sinh viên kiêm nhiệm nhiều chức vụ thuộc các nhóm khác nhau thì chỉ được xét ở 1 cấp cao nhất.

3. Điều kiện:

- Dựa trên kết quả do hội đồng xét, thành phần hội đồng gồm:

+  Đại diện lãnh đạo trường;

Đại diện lãnh đạo Phòng Công tác Sinh viên;

+ Thường trực Đoàn trường, thường trực Hội sinh viên trường.

- Kết quả xét được xếp loại cụ thể như sau:

Loại A: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (tối đa 20%);

Loại B: hoàn thành tốt nhiệm vụ;

Loại C: hoàn thành nhiệm vụ;

Loại D: không hoàn thành nhiệm vụ.

4. Giá trị học bổng:

Xếp loại

Nhóm

Mức học bổng (/năm học)

A

B

C

D

I

12.000.000 đ

9.000.000 đ

6.000.000 đ

0

II

6.000.000 đ

5.000.000 đ

3.000.000 đ

0

III

4.000.000 đ

3.000.000 đ

2.000.000 đ

0

5. Đơn vị tổng hợp và đề xuất: Đoàn thanh niên – Hội sinh viên

VI. HỌC BỔNG TUYỂN SINH: tùy theo Quy chế và tình hình tuyển sinh hằng năm, Phòng Tư vấn Tuyển sinh – Truyền thông đề xuất chính sách học bổng tuyển sinh cụ thể cho từng năm và trình Ban Giám hiệu phê duyệt./.

 

 


Đính kèm file:


Chính sách học phí  

1. Cơ sở tính học phí

- Học phí của HUTECH được xây dựng trên cơ sở “Học chế tín chỉ” và thu theo từng học kỳ ngay trước khi học kỳ bắt đầu.
- Hàng năm trước khi bắt đầu năm học, nhà trường công bố Đơn giá chuẩn của một tín chỉ làm cơ sở tính học phí.
- Mức học phí của học kỳ được xác định dựa trên Đơn giá tín chỉ môn học Tổng số tín chỉ sinh viên đăng ký học trong học kỳ đó.
 
Công thức tính Đơn giá tín chỉ môn học như sau:

[Đơn giá tín chỉ môn học] = [ Đơn giá chuẩn ] x [ K ] 
Trong đó K Hệ số chi phí phát sinh của môn học;
K=1 đối với các môn lý thuyết thông thường; K> 1 đối với các môn có chi phí phát sinh;
Hệ số K của từng môn học sẽ được ban hành theo Quyết định của Hiệu trưởng và áp dụng theo từng năm học.
Công thức tính học phí như sau: 
Học phí học kỳ = Tổng của các học phí môn học đã đăng ký trong học kỳ
Trong đó:
[Học phí môn học] = [Đơn giá tín chỉ môn học]  x  [số tín chỉ môn học]
-  Sinh viên phải đóng học phí các môn học vượthọc lại nếu có đăng ký thêm. Như vậy học phí học kỳ bao gồm các môn đăng ký học vượt và học lại
Đơn giá chuẩn một tín chỉ được công bố trước khi bắt đầu năm học và giữ ổn định trong suốt năm học đó. Trong thời gian của khoá học (ĐH là 4 năm, CĐ là 3 năm) Đơn giá chuẩn một tín chỉ mỗi năm học kế tiếp có thể thay đổi tuỳ theo biến động của tình hình kinh tế xã hội nhưng không quá 7% /1năm.

2. Hệ số chi phí phát sinh của môn học K

Nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập trong nhà trường, tăng cường gắn kết giữa lý thuyết và thực hành và giúp cho sinh viên có thể áp dụng thật tốt lý thuyết vào thực tiễn, nhà trường áp dụng Hệ số chi phí phát sinh của môn học K áp dụng cho các môn học có chi phí cao như sau:
-   Các môn thực hành, thí nghiệm sử dụng nhiều vật tư tiêu hao; khấu hao lớn  máy móc trang thiết bị;
-   Các môn học có đi tham quan, kiến tập, thực tập ngoài Trường;
-   Các môn học thực hành tại xưởng thực hành/phòng máy tính có trang bị máy lạnh;
-   Các môn hình họa sử dụng người mẫu;
-   Các môn học với giáo viên nước ngoài; 
Danh mục Hệ số K của các môn học có chi phí phát sinh cao được ban hành theo Quyết định của Hiệu trưởng hàng năm. Chi tiết các bạn có thể tham khảo tại địa chỉ: http://taichinh.hutech.edu.vn/taichinh/dongiatinchi.aspx
Sinh viên nhập mã môn học cụ thể để biết được Hệ số K đang áp dụng cho môn học đó.

3. Phí tài liệu học tập (áp dụng đối với SV bậc Đại học, Cao đẳng chính quy)

- Trước khi bắt đầu mỗi học kỳ, Nhà trường sẽ cung cấp cho SV các Tài liệu học tập của các môn mà SV đã đăng ký trong học kỳ đó.
 - Sinh viên đóng phí Tài liệu học tập cùng với học phí của học kỳ khi đăng ký môn học (kể cả sinh viên năm đầu tiên).
- Phí Tài liệu học tập được xác định căn cứ vào số trang in, hình ảnh, màu sắc, ngoại ngữ sử dụng trong tài liệu đó...và được Ban Giám hiệu phê duyệt ở từng học kỳ.
- Đối với sinh viên đăng ký học lại thì không thu phí Tài liệu học tập, sinh viên sẽ tự mua tại HUTECH Shop nếu có nhu cầu.

 
4. Một số quyền lợi sinh viên được nhận sau khi đóng học phí:

- Được tặng áo đồng phục HUTECH, đồng phục thể dục và balo HUTECH khi nhập học năm thứ nhất;
- Được phát Cẩm nang sinh viên, thẻ sinh viên;
- Được tham gia các hội thảo chuyên đề, các câu lạc bộ học thuật, hoạt động học thuật ngoại khóa, diễn đàn gặp gỡ các doanh nghiệp, hỗ trợ sinh viên thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, tham gia các phong trào Đoàn thanh niên, Hội sinh viên và các hoạt động thể dục thể thao, văn nghệ, hội trại,…
-  Được cấp tài khoản sử dụng thư viện, thư viện điện tử, truy cập internet miễn phí qua wifi trong trường;
- Được xác nhận là sinh viên của trường để hưởng các chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước như hoãn nghĩa vụ quân sự, vay vốn ngân hàng chính sách xã hội...
- Riêng SV các lớp ban đêm được tặng áo đồng phục thể dục, thẻ SV (thẻ nhựa), Cẩm nang sinh viên.

5. Thời gian và phương thức đóng học phí
5.1 Thời gian đóng học phí
Sinh viên hoàn thành 100% học phí trước 2 tuần khi học kỳ bắt đầu
Nhà trường sẽ thông báo kế hoạch giảng dạy, thời gian đăng ký môn học, thời gian hoàn thành học phí chi tiết trên Website của nhà trường và gửi thông báo đến từng sinh viên trước 2 tháng khi học kỳ tiếp theo bắt đầu
Sau khi kết thúc thời hạn đóng học phí (học phí chính khóa, học lại, học vượt, học kỳ hè), Phòng Đào tạo sẽ lập Danh sách chính thức của lớp học chỉ gồm những sinh viên đã hoàn thành học phí hoặc có Đơn gia hạn được nhà trường phê duyệt. Danh sách này được sử dụng để tổ chức, quản lý giảng dạy, chấm điểm quá trìnhthi kết thúc môn học.
Sinh viên cần kiểm tra tình trạng học phí của mình sau khi nộp học phí 3 ngày bằng cách đăng nhập Tài khoản cá nhân (vào Trang “Đăng ký môn học” chọn mục “Xem học phí”)

5.2. Gia hạn đóng học phí
Trường hợp sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn chưa thể hoàn thành học phí đúng hạn nhưng muốn đảm bảo quyền lợi học tập, sinh viên cần làm Đơn xin gia hạn đóng học phí. Đơn này do SV tự viết và phải có:
- Chữ ký của phụ huynh;
- Chứng thực của chính quyền địa phương nơi sinh viên có hộ khẩu xác nhận chữ ký phụ huynh là thật.
Thời hạn nộp Đơn: trong thời hạn đóng học phí theo Thông báo của Nhà trường
Địa điểm nộp Đơn: Phòng Tài chính của trường (Phòng A02.02)
Lưu ý: Sau khi hết hạn đóng học phí, Nhà trường không chấp nhận Đơn xin gia hạn.

5.3 Phương thức đóng học phí
Thu qua ngân hàng: (Không thu tại Phòng Tài chính)
Tất cả SV của trường thực hiện đóng học phí qua ngân hàng (trừ tân SV đến trường làm thủ tục nhập học và đóng học phí học kỳ 1 năm nhất bằng tiền mặt tại Phòng Tài chính)
Sinh viên và phụ huynh có thể nộp tiền mặt hoặc chuyển tiền vào tài khoản của Trường tại bất kỳ ngân hàng nào trên cả nước theo chi tiết sau:


Đơn vị nhận: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
Số TK:  112 000 005 193 tại Vietinbank - Chi nhánh 1 TP HCM;
Hoặc TK: 1600 201 058 790 tại Agribank – Chi nhánh Sài Gòn;
Hoặc TK: 119 219 681 270 12 tại Techcombank Chi nhánh Thắng Lợi TP HCM.
Hoặc TK: 3151 000 109 9999 tại BIDV - Chi nhánh Phú Nhuận TP.HCM.
Hoặc TK:  060 180 090 099 tại Sacombank - Chi nhánh Trung tâm, TP HCM
Hoặc TK : 303 600 888 tại ACB - Chi nhánh TP HCM

Nội dung: <họ tên sinh viên>, <mã số sinh viên>

 

Dòng nội dung phải ghi đầy đủ và chính xác, ví dụ: Võ Thị Kim Hồng, 1615141013
Lưu ý: sau 2 - 3 ngày kể từ ngày đóng học phí qua ngân hàng, Sinh viên đăng nhập vào Tài khoản cá nhân, chọn mục Xem học phí để kiểm tra tình trạng học phí. Mọi thắc mắc xin liên hệ Phòng Tài chính theo số điện thoại: (08)3.5120.789


6. Học lại, học vượt và học cải thiện

Việc đăng ký học lại, học vượt và học cải thiện được thực hiện vào đầu mỗi học kỳ cùng với các môn học chính khóa. Học phí của từng môn học cũng căn cứ vào Đơn giá tín chỉ theo quy định hiện hành đối với từng khóa học và số tín chỉ của các môn học đăng ký học lại, học vượt và học cải thiện.
Thời hạn đóng học phí: đóng vào đầu mỗi học kỳ, cùng với học phí của các môn học chính khóa.
Cách thức đóng học phí: xem mục 5.2
Sinh viên hệ niên chế đăng ký học lại với khóa sau đóng học phí theo Đơn giá tín chỉ hiện hành và thời hạn đóng học phí theo quy định của nhà trường.

7. Học kỳ hè

Việc đăng ký môn học trong học kỳ hè cũng tương tự như HK1 và HK2.
Thời hạn đăng ký: theo thông báo của Nhà trường
Học phí của từng môn học trong HK hè: cũng căn cứ vào Đơn giá tín chỉ theo quy định hiện hành đối với từng khóa học và số tín chỉ của các môn học đăng ký trong học kỳ hè.
Thời hạn đóng học phí: hoàn thành học phí trước khi học kỳ hè bắt đầu 2 tuần.
 

 


Đính kèm file:


Trang chủ   /   Tin tức
PHÒNG TÀI CHÍNH - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
Sai Gon Campus: 475A Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
ĐT: (028) 5445 7788
Email: taichinh@hutech.edu.vn
Trang Chủ | Sơ đồ | Liên Hệ
Bản quyền © 2013 HUTECH