Mức học phí áp dụng cho bậc Đại học năm học 2022-2023  

 


Đính kèm file:


Thông báo Về việc đóng học phí học kỳ I năm học 2022 – 2023  

Căn cứ kế hoạch tổ chức Học kỳ I năm học 2022 – 2023, sinh viên Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) sẽ hoàn thành học phí từ ngày 15/07/2022 đến ngày 26/07/2022.
 
Theo đó, sinh viên các bậc, hệ ĐH-CĐ chính quy, Liên thông; ĐH Văn bằng 2 có thể cập nhật thông tin học phí của mình theo hướng dẫn sau:

 

Sinh viên HUTECH hoàn tất học phí

1. Sinh viên có thể xem học phí bằng 1 trong 2 cách:

Cách 1: Truy cập website www.hutech.edu.vn --> chọn Sinh viên --> chọn Đăng ký môn học --> chọn XEM HỌC PHÍ --> Nhập 
Mã số sinh viên.

Cách 2: Truy cập trang http://daotao.hutech.edu.vn --> chọn XEM HỌC PHÍ --> Nhập Mã số sinh viên.
 
2. Học phí học kỳ bao gồm:

 
Học phí = Học phí chính khóa + Học phí học lại + Học phí học vượt
 
* Chi tiết về mức học phí xem tại đây
 
3. Thời hạn đóng học phí:  Sinh viên hoàn thành 100% học phí từ ngày 15/07/2022 đến 26/07/2022.
 
4. Hình thức nộp học phí: Tất cả sinh viên đóng học phí qua ngân hàng
 

Sinh viên có thể nộp tiền mặt vào tài khoản ngân hàng hoặc chuyển khoản vào 1 trong 6 tài khoản của trường, theo chi tiết sau:
Đơn vị nhận: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
Số TK: 112 000 005 193 tại Vietinbank - Chi nhánh 1 TP.HCM
Hoặc số TK: 1600 201 058 790 tại 
Agribank - Chi nhánh Sài Gòn
Hoặc số TK: 119 219 681 270 12 tại 
Techcombank - Chi nhánh Thắng Lợi TP.HCM
Hoặc số TK: 3151 000 109 9999 tại 
BIDV - Chi nhánh Phú Nhuận TP.HCM
Hoặc số TK: 060 180 090 099 tại Sacombank - Chi nhánh trung tâm TP.HCM
Hoặc số TK: 303 600 888 tại ACB - Chi nhánh TP.HCM

Nội dung<họ và tên sinh viên>;<mã số sinh viên>

 
Lưu ý:
1.  Sinh viên khi nộp Học phí qua ngân hàng cần ghi rõ nội dung: Họ và tên sinh viên, mã số sinh viên
2. Sau khi đóng Học phí qua ngân hàng từ 1 đến 2 ngày, sinh viên cần kiểm tra trình trạng nộp học phí của mình TẠI ĐÂY. Nếu có sai sót trong phần đóng Học phí hoặc Học phí chưa được cập nhật vui lòng liên hệ:
    Phòng Tài chính: Phòng A02.02 số 475A Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP HCM. 
    Số điện thoại: (028) 5445 7788, Email: taichinh@hutech.edu.vn
3. Sinh viên/Phụ huynh vui lòng không đóng tiền qua máy ATM vì máy ATM không thể hiện dòng nội dung đóng tiền. 

Mọi thông tin thắc mắc vui lòng liên hệ:
Phòng Tài chính HUTECH (Phòng A02.02)
475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Điện thoại: (028) 5445 7788, Email: taichinh@hutech.edu.vn

 


Đính kèm file:


Thông báo Về việc đóng học phí học kỳ Hè năm học 2021 – 2022  

Căn cứ kế hoạch tổ chức Học kỳ Hè năm học 2021 – 2022, sinh viên Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) sẽ hoàn thành học phí từ ngày 03/05/2022 đến ngày 13/05/2022.
 
Theo đó, sinh viên các bậc, hệ ĐH-CĐ chính quy, Liên thông; ĐH Văn bằng 2 có thể cập nhật thông tin học phí của mình theo hướng dẫn sau:

 

Sinh viên HUTECH hoàn tất học phí

1. Sinh viên có thể xem học phí bằng 1 trong 2 cách:

Cách 1: Truy cập website www.hutech.edu.vn --> chọn Sinh viên --> chọn Đăng ký môn học --> chọn XEM HỌC PHÍ --> Nhập 
Mã số sinh viên.

Cách 2: Truy cập trang http://daotao.hutech.edu.vn --> chọn XEM HỌC PHÍ --> Nhập Mã số sinh viên.
 
2. Học phí học kỳ bao gồm:

 
Học phí = Học phí chính khóa + Học phí học lại + Học phí học vượt
 
* Chi tiết về mức học phí xem tại đây
 
3. Thời hạn đóng học phí:  Sinh viên hoàn thành 100% học phí từ ngày 03/05/2022 đến 13/05/2022.
 
4. Hình thức nộp học phí: Tất cả sinh viên đóng học phí qua ngân hàng
 

Sinh viên có thể nộp tiền mặt vào tài khoản ngân hàng hoặc chuyển khoản vào 1 trong 6 tài khoản của trường, theo chi tiết sau:
Đơn vị nhận: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
Số TK: 112 000 005 193 tại Vietinbank - Chi nhánh 1 TP.HCM
Hoặc số TK: 1600 201 058 790 tại 
Agribank - Chi nhánh Sài Gòn
Hoặc số TK: 119 219 681 270 12 tại 
Techcombank - Chi nhánh Thắng Lợi TP.HCM
Hoặc số TK: 3151 000 109 9999 tại 
BIDV - Chi nhánh Phú Nhuận TP.HCM
Hoặc số TK: 060 180 090 099 tại Sacombank - Chi nhánh trung tâm TP.HCM
Hoặc số TK: 303 600 888 tại ACB - Chi nhánh TP.HCM

Nội dung<họ và tên sinh viên>;<mã số sinh viên>

 
Lưu ý:
1.  Sinh viên khi nộp Học phí qua ngân hàng cần ghi rõ nội dung: Họ và tên sinh viên, mã số sinh viên
2. Sau khi đóng Học phí qua ngân hàng từ 1 đến 2 ngày, sinh viên cần kiểm tra trình trạng nộp học phí của mình TẠI ĐÂY. Nếu có sai sót trong phần đóng Học phí hoặc Học phí chưa được cập nhật vui lòng liên hệ:
    Phòng Tài chính: Phòng A02.02 số 475A Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP HCM. 
    Số điện thoại: (028) 5445 7788, Email: taichinh@hutech.edu.vn
 
3.  Sinh viên khi nộp Học phí qua ngân hàng cần ghi rõ nội dung: Họ và tên sinh viên, mã số sinh viên

Mọi thông tin thắc mắc vui lòng liên hệ:
Phòng Tài chính HUTECH (Phòng A02.02)
475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Điện thoại: (028) 5445 7788, Email: taichinh@hutech.edu.vn

 


Đính kèm file:


Thông báo Về việc đóng học phí học kỳ II năm học 2021 – 2022  

Căn cứ kế hoạch tổ chức Học kỳ II năm học 2021 – 2022, sinh viên Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) sẽ hoàn thành học phí từ ngày 03/01/2022 đến ngày 14/01/2022.
 
Theo đó, sinh viên các bậc, hệ ĐH-CĐ chính quy, Liên thông; ĐH Văn bằng 2 có thể cập nhật thông tin học phí của mình theo hướng dẫn sau:

 

Sinh viên HUTECH hoàn tất học phí

1. Sinh viên có thể xem học phí bằng 1 trong 2 cách:

Cách 1: Truy cập website www.hutech.edu.vn --> chọn Sinh viên --> chọn Đăng ký môn học --> chọn XEM HỌC PHÍ --> Nhập 
Mã số sinh viên.

Cách 2: Truy cập trang http://daotao.hutech.edu.vn --> chọn XEM HỌC PHÍ --> Nhập Mã số sinh viên.
 
2. Học phí học kỳ bao gồm:

 
Học phí = Học phí chính khóa + Học phí học lại + Học phí học vượt
 
* Chi tiết về mức học phí xem tại đây
 
3. Thời hạn đóng học phí:  Sinh viên hoàn thành 100% học phí từ ngày 03/01/2022 đến 14/01/2022.
 
4. Hình thức nộp học phí: Tất cả sinh viên đóng học phí qua ngân hàng
 

Sinh viên có thể nộp tiền mặt vào tài khoản ngân hàng hoặc chuyển khoản vào 1 trong 6 tài khoản của trường, theo chi tiết sau:
Đơn vị nhận: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
Số TK: 112 000 005 193 tại Vietinbank - Chi nhánh 1 TP.HCM
Hoặc số TK: 1600 201 058 790 tại 
Agribank - Chi nhánh Sài Gòn
Hoặc số TK: 119 219 681 270 12 tại 
Techcombank - Chi nhánh Thắng Lợi TP.HCM
Hoặc số TK: 3151 000 109 9999 tại 
BIDV - Chi nhánh Phú Nhuận TP.HCM
Hoặc số TK: 060 180 090 099 tại Sacombank - Chi nhánh trung tâm TP.HCM
Hoặc số TK: 303 600 888 tại ACB - Chi nhánh TP.HCM

Nội dung<họ và tên sinh viên>;<mã số sinh viên>

 
Lưu ý:
1.  Sinh viên khi nộp Học phí qua ngân hàng cần ghi rõ nội dung: Họ và tên sinh viên, mã số sinh viên
2. Sau khi đóng Học phí qua ngân hàng từ 1 đến 2 ngày, sinh viên cần kiểm tra trình trạng nộp học phí của mình TẠI ĐÂY. Nếu có sai sót trong phần đóng Học phí hoặc Học phí chưa được cập nhật vui lòng liên hệ:
    Phòng Tài chính: Phòng A02.02 số 475A Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP HCM. 
    Số điện thoại: (028) 5445 7788, Email: taichinh@hutech.edu.vn
 
3.  Sinh viên khi nộp Học phí qua ngân hàng cần ghi rõ nội dung: Họ và tên sinh viên, mã số sinh viên
 
 • Nếu không thể đóng học phí đúng hạn vì lý do đặc biệt khó khăn, sinh viên cần làm Đơn xin gia hạn đóng học phí có chữ ký của phụ huynh, xác nhận của chính quyền địa phương (đối với sinh viên ĐH – CĐ chính quy) hoặc xác nhận của cơ quan (đối với sinh viên liên thông, văn bằng 2) và nộp đơn tại Phòng Tài chính từ ngày 03/01/2022 đến ngày 13/01/2022.
 • Sinh viên không đóng học phí đúng hạn sẽ không có tên trong Danh sách lớp (gồm Danh sách giảng viên dùng để điểm danh và theo dõi tình hình học tập của sinh viên; Danh sách chấm điểm quá trình; Danh sách thi kết thúc học phần).
 

Mọi thông tin thắc mắc vui lòng liên hệ:
Phòng Tài chính HUTECH (Phòng A02.02)
475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Điện thoại: (028) 5445 7788, Email: taichinh@hutech.edu.vn

 


Đính kèm file:


Thông báo Về việc đóng học phí học kỳ I năm học 2021 – 2022  

Căn cứ kế hoạch tổ chức Học kỳ I năm học 2020 – 2021, sinh viên Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) sẽ hoàn thành học phí từ ngày 04/08/2021 đến ngày 16/08/2021.
 
Theo đó, sinh viên các bậc, hệ ĐH-CĐ chính quy, Liên thông; ĐH Văn bằng 2 có thể cập nhật thông tin học phí của mình theo hướng dẫn sau:

 

Sinh viên HUTECH hoàn tất học phí

1. Sinh viên có thể xem học phí bằng 1 trong 2 cách:

Cách 1: Truy cập website www.hutech.edu.vn --> chọn Sinh viên --> chọn Đăng ký môn học --> chọn XEM HỌC PHÍ --> Nhập 
Mã số sinh viên.

Cách 2: Truy cập trang http://daotao.hutech.edu.vn --> chọn XEM HỌC PHÍ --> Nhập Mã số sinh viên.
 
2. Học phí học kỳ bao gồm:

 
Học phí = Học phí chính khóa + Học phí học lại + Học phí học vượt
 
* Chi tiết về mức học phí xem tại đây
 
3. Thời hạn đóng học phí:  Sinh viên hoàn thành 100% học phí từ ngày 04/08/2021 đến 16/08/2021.
 
4. Hình thức nộp học phí: Tất cả sinh viên đóng học phí qua ngân hàng
 

Sinh viên có thể nộp tiền mặt vào tài khoản ngân hàng hoặc chuyển khoản vào 1 trong 6 tài khoản của trường, theo chi tiết sau:
Đơn vị nhận: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
Số TK: 112 000 005 193 tại Vietinbank - Chi nhánh 1 TP.HCM
Hoặc số TK: 1600 201 058 790 tại 
Agribank - Chi nhánh Sài Gòn
Hoặc số TK: 119 219 681 270 12 tại 
Techcombank - Chi nhánh Thắng Lợi TP.HCM
Hoặc số TK: 3151 000 109 9999 tại 
BIDV - Chi nhánh Phú Nhuận TP.HCM
Hoặc số TK: 060 180 090 099 tại Sacombank - Chi nhánh trung tâm TP.HCM
Hoặc số TK: 303 600 888 tại ACB - Chi nhánh TP.HCM

Nội dung<họ và tên sinh viên>;<mã số sinh viên>

 
Lưu ý:
1.  Sinh viên khi nộp Học phí qua ngân hàng cần ghi rõ nội dung: Họ và tên sinh viên, mã số sinh viên
2. Sau khi đóng Học phí qua ngân hàng từ 1 đến 2 ngày, sinh viên cần kiểm tra trình trạng nộp học phí của mình TẠI ĐÂY. Nếu có sai sót trong phần đóng Học phí hoặc Học phí chưa được cập nhật vui lòng liên hệ:
    Phòng Tài chính: Phòng A02.02 số 475A Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP HCM. 
    Số điện thoại: (028) 35 120 789, Email: taichinh@hutech.edu.vn
 
3.  Sinh viên khi nộp Học phí qua ngân hàng cần ghi rõ nội dung: Họ và tên sinh viên, mã số sinh viên
 
 • Nếu không thể đóng học phí đúng hạn vì lý do đặc biệt khó khăn, sinh viên cần làm Đơn xin gia hạn đóng học phí có chữ ký của phụ huynh, xác nhận của chính quyền địa phương (đối với sinh viên ĐH – CĐ chính quy) hoặc xác nhận của cơ quan (đối với sinh viên liên thông, văn bằng 2) và nộp đơn tại Phòng Tài chính từ ngày 04/08/2021 đến ngày 13/08/2021.
 • Sinh viên không đóng học phí đúng hạn sẽ không có tên trong Danh sách lớp (gồm Danh sách giảng viên dùng để điểm danh và theo dõi tình hình học tập của sinh viên; Danh sách chấm điểm quá trình; Danh sách thi kết thúc học phần).
 

Mọi thông tin thắc mắc vui lòng liên hệ:
Phòng Tài chính HUTECH (Phòng A02.02)
475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Điện thoại: (028) 35 120 789, Email: taichinh@hutech.edu.vn


Đính kèm file:


Mức học phí bậc Đại học - Cao đẳng năm học 2021-2022  

 


Đính kèm file:


Thông báo Về việc đóng học phí học kỳ II năm học 2020 – 2021  

Căn cứ kế hoạch tổ chức Học kỳ II năm học 2020 – 2021, sinh viên Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) sẽ hoàn thành học phí từ ngày 11/01/2021đến ngày 21/01/2021.
 
Theo đó, sinh viên các bậc, hệ ĐH-CĐ chính quy, Liên thông; ĐH Văn bằng 2 có thể cập nhật thông tin học phí của mình theo hướng dẫn sau:

 

 

1. Sinh viên có thể xem học phí bằng 1 trong 2 cách:

Cách 1: Truy cập website www.hutech.edu.vn --> chọn Sinh viên --> chọn Đăng ký môn học --> chọn XEM HỌC PHÍ --> Nhập 
Mã số sinh viên.

Cách 2: Truy cập trang http://daotao.hutech.edu.vn --> chọn XEM HỌC PHÍ --> Nhập Mã số sinh viên.
 
2. Học phí học kỳ bao gồm:

 
Học phí = Học phí chính khóa + Học phí học lại + Học phí học vượt
 
* Chi tiết về mức học phí xem tại đây
 
3. Thời hạn đóng học phí:  Sinh viên hoàn thành 100% học phí từ ngày 11/01/2021 đến 21/01/2021.
 
4. Hình thức nộp học phí: Tất cả sinh viên đóng học phí qua ngân hàng
 

Sinh viên có thể nộp tiền mặt vào tài khoản ngân hàng hoặc chuyển khoản vào 1 trong 6 tài khoản của trường, theo chi tiết sau:
Đơn vị nhận: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
Số TK: 112 000 005 193 tại Vietinbank - Chi nhánh 1 TP.HCM
Hoặc số TK: 1600 201 058 790 tại
Agribank - Chi nhánh Sài Gòn
Hoặc số TK: 119 219 681 270 12 tại
Techcombank - Chi nhánh Thắng Lợi TP.HCM
Hoặc số TK: 3151 000 109 9999 tại
BIDV - Chi nhánh Phú Nhuận TP.HCM
Hoặc số TK: 060 180 090 099 tại Sacombank - Chi nhánh trung tâm TP.HCM
Hoặc số TK: 303 600 888 tại ACB - Chi nhánh TP.HCM

Nội dung: <họ và tên sinh viên>;<mã số sinh viên>

 
Lưu ý:
1.  Sinh viên khi nộp Học phí qua ngân hàng cần ghi rõ nội dung: Họ và tên sinh viên, mã số sinh viên. Vui lòng không đóng học phí qua máy ATM và các loại hình ví điện tử.
2. Sau khi đóng Học phí qua ngân hàng từ 1 đến 2 ngày, sinh viên cần kiểm tra trình trạng nộp học phí của mình TẠI ĐÂY. Nếu có sai sót trong phần đóng Học phí hoặc Học phí chưa được cập nhật vui lòng liên hệ:
    Phòng Tài chính: Phòng A02.02 số 475A Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP HCM. 
    Số điện thoại: (028) 35 120 789, Email: taichinh@hutech.edu.vn
 
 
 • Nếu không thể đóng học phí đúng hạn vì lý do đặc biệt khó khăn, sinh viên cần làm Đơn xin gia hạn đóng học phí có chữ ký của phụ huynh, xác nhận của chính quyền địa phương (đối với sinh viên ĐH – CĐ chính quy) hoặc xác nhận của cơ quan (đối với sinh viên liên thông, văn bằng 2) và nộp đơn tại Phòng Tài chính từ ngày 11/01/2021 đến ngày 20/01/2021.
 • Sinh viên không đóng học phí đúng hạn sẽ không có tên trong Danh sách lớp (gồm Danh sách giảng viên dùng để điểm danh và theo dõi tình hình học tập của sinh viên; Danh sách chấm điểm quá trình; Danh sách thi kết thúc học phần).
 

Mọi thông tin thắc mắc vui lòng liên hệ:
Phòng Tài chính HUTECH (Phòng A02.02)
475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Điện thoại: (028) 35 120 789, Email: taichinh@hutech.edu.vn


Đính kèm file:


Thông báo Về việc đóng học phí học kỳ hè năm học 2020 – 2021  

Căn cứ kế hoạch tổ chức Học kỳ hè năm học 2020 – 2021, sinh viên Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) sẽ hoàn thành học phí từ ngày 17/05/2021đến ngày 26/05/2021.
 
Theo đó, sinh viên các bậc, hệ ĐH-CĐ chính quy, Liên thông; ĐH Văn bằng 2 có thể cập nhật thông tin học phí của mình theo hướng dẫn sau:

 

 

1. Sinh viên có thể xem học phí bằng 1 trong 2 cách:

Cách 1: Truy cập website www.hutech.edu.vn --> chọn Sinh viên --> chọn Đăng ký môn học --> chọn XEM HỌC PHÍ --> Nhập 
Mã số sinh viên.

Cách 2: Truy cập trang http://daotao.hutech.edu.vn --> chọn XEM HỌC PHÍ --> Nhập Mã số sinh viên.
 
2. Học phí học kỳ bao gồm:

 
Học phí = Học phí chính khóa + Học phí học lại + Học phí học vượt
 
* Chi tiết về mức học phí xem tại đây
 
3. Thời hạn đóng học phí:  Sinh viên hoàn thành 100% học phí từ ngày 17/05/2021 đến 26/05/2021.
 
4. Hình thức nộp học phí: Tất cả sinh viên đóng học phí qua ngân hàng
 

Sinh viên có thể nộp tiền mặt vào tài khoản ngân hàng hoặc chuyển khoản vào 1 trong 6 tài khoản của trường, theo chi tiết sau:
Đơn vị nhận: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
Số TK: 112 000 005 193 tại Vietinbank - Chi nhánh 1 TP.HCM
Hoặc số TK: 1600 201 058 790 tại
Agribank - Chi nhánh Sài Gòn
Hoặc số TK: 119 219 681 270 12 tại
Techcombank - Chi nhánh Thắng Lợi TP.HCM
Hoặc số TK: 3151 000 109 9999 tại
BIDV - Chi nhánh Phú Nhuận TP.HCM
Hoặc số TK: 060 180 090 099 tại Sacombank - Chi nhánh trung tâm TP.HCM
Hoặc số TK: 303 600 888 tại ACB - Chi nhánh TP.HCM

Nội dung: <họ và tên sinh viên>;<mã số sinh viên>

 
Lưu ý:
1.  Sinh viên khi nộp Học phí qua ngân hàng cần ghi rõ nội dung: Họ và tên sinh viên, mã số sinh viên. Vui lòng không đóng học phí qua máy ATM và các loại hình ví điện tử.
2. Sau khi đóng Học phí qua ngân hàng từ 1 đến 2 ngày, sinh viên cần kiểm tra trình trạng nộp học phí của mình TẠI ĐÂY. Nếu có sai sót trong phần đóng Học phí hoặc Học phí chưa được cập nhật vui lòng liên hệ:
    Phòng Tài chính: Phòng A02.02 số 475A Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP HCM. 
    Số điện thoại: (028) 35 120 789, Email: taichinh@hutech.edu.vn
 
 
 • Nếu không thể đóng học phí đúng hạn vì lý do đặc biệt khó khăn, sinh viên cần làm Đơn xin gia hạn đóng học phí có chữ ký của phụ huynh, xác nhận của chính quyền địa phương (đối với sinh viên ĐH – CĐ chính quy) hoặc xác nhận của cơ quan (đối với sinh viên liên thông, văn bằng 2) và nộp đơn tại Phòng Tài chính từ ngày 17/05/2021 đến ngày 25/05/2021.
 • Sinh viên không đóng học phí đúng hạn sẽ không có tên trong Danh sách lớp (gồm Danh sách giảng viên dùng để điểm danh và theo dõi tình hình học tập của sinh viên; Danh sách chấm điểm quá trình; Danh sách thi kết thúc học phần).
 

Mọi thông tin thắc mắc vui lòng liên hệ:
Phòng Tài chính HUTECH (Phòng A02.02)
475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Điện thoại: (028) 35 120 789, Email: taichinh@hutech.edu.vn


Đính kèm file:


Thông báo Về việc đóng học phí học kỳ I năm học 2020 – 2021  

Căn cứ kế hoạch tổ chức Học kỳ I năm học 2020 – 2021, sinh viên Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) sẽ hoàn thành học phí từ ngày 17/08/2020 đến ngày 28/08/2020.
 
Theo đó, sinh viên các bậc, hệ ĐH-CĐ chính quy, Liên thông; ĐH Văn bằng 2 có thể cập nhật thông tin học phí của mình theo hướng dẫn sau:

 

Sinh viên HUTECH hoàn tất học phí Học kỳ I từ ngày 17/08/2020 đến ngày 28/08/2020

1. Sinh viên có thể xem học phí bằng 1 trong 2 cách:

Cách 1: Truy cập website www.hutech.edu.vn --> chọn Sinh viên --> chọn Đăng ký môn học --> chọn XEM HỌC PHÍ --> Nhập 
Mã số sinh viên.

Cách 2: Truy cập trang http://daotao.hutech.edu.vn --> chọn XEM HỌC PHÍ --> Nhập Mã số sinh viên.
 
2. Học phí học kỳ bao gồm:

 
Học phí = Học phí chính khóa + Học phí học lại + Học phí học vượt
 
* Chi tiết về mức học phí xem tại đây
 
3. Thời hạn đóng học phí:  Sinh viên hoàn thành 100% học phí từ ngày 17/08/2020 đến 28/08/2020.
 
4. Hình thức nộp học phí: Tất cả sinh viên đóng học phí qua ngân hàng
 

Sinh viên có thể nộp tiền mặt vào tài khoản ngân hàng hoặc chuyển khoản vào 1 trong 6 tài khoản của trường, theo chi tiết sau:
Đơn vị nhận: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
Số TK: 112 000 005 193 tại Vietinbank - Chi nhánh 1 TP.HCM
Hoặc số TK: 1600 201 058 790 tại
Agribank - Chi nhánh Sài Gòn
Hoặc số TK: 119 219 681 270 12 tại
Techcombank - Chi nhánh Thắng Lợi TP.HCM
Hoặc số TK: 3151 000 109 9999 tại
BIDV - Chi nhánh Phú Nhuận TP.HCM
Hoặc số TK: 060 180 090 099 tại Sacombank - Chi nhánh trung tâm TP.HCM
Hoặc số TK: 303 600 888 tại ACB - Chi nhánh TP.HCM

Nội dung: <họ và tên sinh viên>;<mã số sinh viên>

 
Lưu ý:
1.  Sinh viên khi nộp Học phí qua ngân hàng cần ghi rõ nội dung: Họ và tên sinh viên, mã số sinh viên
2. Sau khi đóng Học phí qua ngân hàng từ 1 đến 2 ngày, sinh viên cần kiểm tra trình trạng nộp học phí của mình TẠI ĐÂY. Nếu có sai sót trong phần đóng Học phí hoặc Học phí chưa được cập nhật vui lòng liên hệ:
    Phòng Tài chính: Phòng A02.02 số 475A Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP HCM. 
    Số điện thoại: (028) 35 120 789, Email: taichinh@hutech.edu.vn
 
3.  Sinh viên khi nộp Học phí qua ngân hàng cần ghi rõ nội dung: Họ và tên sinh viên, mã số sinh viên
 
 • Nếu không thể đóng học phí đúng hạn vì lý do đặc biệt khó khăn, sinh viên cần làm Đơn xin gia hạn đóng học phí có chữ ký của phụ huynh, xác nhận của chính quyền địa phương (đối với sinh viên ĐH – CĐ chính quy) hoặc xác nhận của cơ quan (đối với sinh viên liên thông, văn bằng 2) và nộp đơn tại Phòng Tài chính từ ngày 17/08/2020 đến ngày 26/08/2020.
 • Sinh viên không đóng học phí đúng hạn sẽ không có tên trong Danh sách lớp (gồm Danh sách giảng viên dùng để điểm danh và theo dõi tình hình học tập của sinh viên; Danh sách chấm điểm quá trình; Danh sách thi kết thúc học phần).
 

Mọi thông tin thắc mắc vui lòng liên hệ:
Phòng Tài chính HUTECH (Phòng A02.02)
475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Điện thoại: (028) 35 120 789, Email: taichinh@hutech.edu.vn


Đính kèm file:


Thông báo Về việc đóng học phí học kỳ III năm học 2019 – 2020  

Căn cứ kế hoạch tổ chức Học kỳ III năm học 2019 – 2020, sinh viên Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) sẽ hoàn thành học phí từ ngày 19/06/2020 đến ngày 26/06/2020.
 
Theo đó, sinh viên các bậc, hệ ĐH-CĐ chính quy, Liên thông; ĐH Văn bằng 2 có thể cập nhật thông tin học phí của mình theo hướng dẫn sau:

 

Sinh viên HUTECH hoàn tất học phí Học kỳ III từ ngày 19/06/2020 đến ngày 26/06/2020

1. Sinh viên có thể xem học phí bằng 1 trong 2 cách:

Cách 1: Truy cập website www.hutech.edu.vn --> chọn Sinh viên --> chọn Đăng ký môn học --> chọn XEM HỌC PHÍ --> Nhập 
Mã số sinh viên.

Cách 2: Truy cập trang http://daotao.hutech.edu.vn --> chọn XEM HỌC PHÍ --> Nhập Mã số sinh viên.
 
2. Học phí học kỳ bao gồm:

 
Học phí = Học phí chính khóa + Học phí học lại + Học phí học vượt
 
* Chi tiết về mức học phí xem tại đây
 
3. Thời hạn đóng học phí:  Sinh viên hoàn thành 100% học phí từ ngày 19/06/2020 đến 26/06/2020.
 
4. Hình thức nộp học phí: Tất cả sinh viên đóng học phí qua ngân hàng
 

Sinh viên có thể nộp tiền mặt vào tài khoản ngân hàng hoặc chuyển khoản vào 1 trong 6 tài khoản của trường, theo chi tiết sau:
Đơn vị nhận: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
Số TK: 112 000 005 193 tại Vietinbank - Chi nhánh 1 TP.HCM
Hoặc số TK: 1600 201 058 790 tại
Agribank - Chi nhánh Sài Gòn
Hoặc số TK: 119 219 681 270 12 tại
Techcombank - Chi nhánh Thắng Lợi TP.HCM
Hoặc số TK: 3151 000 109 9999 tại
BIDV - Chi nhánh Phú Nhuận TP.HCM
Hoặc số TK: 060 180 090 099 tại Sacombank - Chi nhánh trung tâm TP.HCM
Hoặc số TK: 303 600 888 tại ACB - Chi nhánh TP.HCM

Nội dung: <họ và tên sinh viên>;<mã số sinh viên>

 
Lưu ý:
1.  Sinh viên khi nộp Học phí qua ngân hàng cần ghi rõ nội dung: Họ và tên sinh viên, mã số sinh viên
2. Sau khi đóng Học phí qua ngân hàng từ 1 đến 2 ngày, sinh viên cần kiểm tra trình trạng nộp học phí của mình TẠI ĐÂY. Nếu có sai sót trong phần đóng Học phí hoặc Học phí chưa được cập nhật vui lòng liên hệ:
    Phòng Tài chính: Phòng A02.02 số 475A Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP HCM. 
    Số điện thoại: (028) 35 120 789, Email: taichinh@hutech.edu.vn
3. Sinh viên, Phụ huynh vui lòng không đóng học phí qua các cây ATM vì không thể hiện nôi dung.
 
 • Nếu không thể đóng học phí đúng hạn vì lý do đặc biệt khó khăn, sinh viên cần làm Đơn xin gia hạn đóng học phí có chữ ký của phụ huynh, xác nhận của chính quyền địa phương (đối với sinh viên ĐH – CĐ chính quy) hoặc xác nhận của cơ quan (đối với sinh viên liên thông, văn bằng 2) và nộp đơn tại Phòng Tài chính từ ngày 19/06/2020 đến ngày 26/06/2020.
 • Sinh viên không đóng học phí đúng hạn sẽ không có tên trong Danh sách lớp (gồm Danh sách giảng viên dùng để điểm danh và theo dõi tình hình học tập của sinh viên; Danh sách chấm điểm quá trình; Danh sách thi kết thúc học phần).
 
 • Kể từ năm học 2017 – 2018, HUTECH triển khai cách tính điểm học phần mới đối với sinh viên Đại học – Cao đẳng hình thức đào tạo chính quy, Vừa làm vừa học, Liên thông, Văn bằng 2. Cách đánh giá học phần mới được áp dụng đối với các học phần chỉ có lý thuyết hoặc học phần có cả lý thuyết và thực hành. Điểm học phần được làm tròn đến một chữ số thập phân. Công thức tính:
Điểm học phần = 50% x điểm đánh giá quá trình + 50% x điểm thi kết thúc học phần
 
=>Thông tin hướng dẫn cách tính điểm học phần vui lòng xem 
TẠI ĐÂYMọi thông tin thắc mắc vui lòng liên hệ:
Phòng Tài chính HUTECH (Phòng A02.02)
475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Điện thoại: (028) 35 120 789, Email: taichinh@hutech.edu.vn


Đính kèm file:


Thông báo Về việc đóng học phí học kỳ II năm học 2019 – 2020  

Căn cứ kế hoạch tổ chức Học kỳ II năm học 2019 – 2020, sinh viên Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) sẽ hoàn thành học phí từ ngày 17/12/2019 đến ngày 27/12/2019.
 
Theo đó, sinh viên các bậc, hệ ĐH-CĐ chính quy, Liên thông; ĐH Văn bằng 2 có thể cập nhật thông tin học phí của mình theo hướng dẫn sau:

 

Sinh viên HUTECH hoàn tất học phí Học kỳ II từ ngày 07/01/2019 đến ngày 18/01/2019

1. Sinh viên có thể xem học phí bằng 1 trong 2 cách:

Cách 1: Truy cập website www.hutech.edu.vn --> chọn Sinh viên --> chọn Đăng ký môn học --> chọn XEM HỌC PHÍ --> Nhập 
Mã số sinh viên.

Cách 2: Truy cập trang http://daotao.hutech.edu.vn --> chọn XEM HỌC PHÍ --> Nhập Mã số sinh viên.
 
2. Học phí học kỳ bao gồm:

 
Học phí = Học phí chính khóa + Học phí học lại + Học phí học vượt
 
* Chi tiết về mức học phí xem tại đây
 
3. Thời hạn đóng học phí:  Sinh viên hoàn thành 100% học phí từ ngày 17/12/2019 đến 27/12/2019.
 
4. Hình thức nộp học phí: Tất cả sinh viên đóng học phí qua ngân hàng
 

Sinh viên có thể nộp tiền mặt vào tài khoản ngân hàng hoặc chuyển khoản vào 1 trong 6 tài khoản của trường, theo chi tiết sau:
Đơn vị nhận: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
Số TK: 112 000 005 193 tại Vietinbank - Chi nhánh 1 TP.HCM
Hoặc số TK: 1600 201 058 790 tại
Agribank - Chi nhánh Sài Gòn
Hoặc số TK: 119 219 681 270 12 tại
Techcombank - Chi nhánh Thắng Lợi TP.HCM
Hoặc số TK: 3151 000 109 9999 tại
BIDV - Chi nhánh Phú Nhuận TP.HCM
Hoặc số TK: 060 180 090 099 tại Sacombank - Chi nhánh trung tâm TP.HCM
Hoặc số TK: 303 600 888 tại ACB - Chi nhánh TP.HCM

Nội dung: <họ và tên sinh viên>;<mã số sinh viên>

 
Lưu ý:
1.  Sinh viên khi nộp Học phí qua ngân hàng cần ghi rõ nội dung: Họ và tên sinh viên, mã số sinh viên
2. Sau khi đóng Học phí qua ngân hàng từ 1 đến 2 ngày, sinh viên cần kiểm tra trình trạng nộp học phí của mình TẠI ĐÂY. Nếu có sai sót trong phần đóng Học phí hoặc Học phí chưa được cập nhật vui lòng liên hệ:
    Phòng Tài chính: Phòng A02.02 số 475A Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP HCM. 
    Số điện thoại: (028) 35 120 789, Email: taichinh@hutech.edu.vn
3. Sinh viên, Phụ huynh vui lòng không đóng học phí qua các cây ATM vì không thể hiện nôi dung.
 
 • Nếu không thể đóng học phí đúng hạn vì lý do đặc biệt khó khăn, sinh viên cần làm Đơn xin gia hạn đóng học phí có chữ ký của phụ huynh, xác nhận của chính quyền địa phương (đối với sinh viên ĐH – CĐ chính quy) hoặc xác nhận của cơ quan (đối với sinh viên liên thông, văn bằng 2) và nộp đơn tại Phòng Tài chính từ ngày 17/12/2019 đến ngày 25/12/2019.
 • Sinh viên không đóng học phí đúng hạn sẽ không có tên trong Danh sách lớp (gồm Danh sách giảng viên dùng để điểm danh và theo dõi tình hình học tập của sinh viên; Danh sách chấm điểm quá trình; Danh sách thi kết thúc học phần).
 
 • Kể từ năm học 2017 – 2018, HUTECH triển khai cách tính điểm học phần mới đối với sinh viên Đại học – Cao đẳng hình thức đào tạo chính quy, Vừa làm vừa học, Liên thông, Văn bằng 2. Cách đánh giá học phần mới được áp dụng đối với các học phần chỉ có lý thuyết hoặc học phần có cả lý thuyết và thực hành. Điểm học phần được làm tròn đến một chữ số thập phân. Công thức tính:
Điểm học phần = 50% x điểm đánh giá quá trình + 50% x điểm thi kết thúc học phần
 
=>Thông tin hướng dẫn cách tính điểm học phần vui lòng xem 
TẠI ĐÂYMọi thông tin thắc mắc vui lòng liên hệ:
Phòng Tài chính HUTECH (Phòng A02.02)
475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Điện thoại: (028) 35 120 789, Email: taichinh@hutech.edu.vn


Đính kèm file:


Thông báo về mức học phí áp dụng cho bậc Cao đẳng, Đại học trong năm học 2019-2020  


Đính kèm file:


Thông báo Về việc đóng học phí học kỳ I năm học 2019 – 2020  

Căn cứ kế hoạch tổ chức Học kỳ I năm học 2019 – 2020, sinh viên Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) sẽ hoàn thành học phí từ ngày 06/08/2019 đến ngày 16/08/2019.
 
Theo đó, sinh viên các bậc, hệ ĐH-CĐ chính quy, Liên thông; ĐH Văn bằng 2 có thể cập nhật thông tin học phí của mình theo hướng dẫn sau:

 

Sinh viên HUTECH hoàn tất học phí Học kỳ II từ ngày 07/01/2019 đến ngày 18/01/2019

1. Sinh viên có thể xem học phí bằng 1 trong 2 cách:

Cách 1: Truy cập website www.hutech.edu.vn --> chọn Sinh viên --> chọn Đăng ký môn học --> chọn XEM HỌC PHÍ --> Nhập 
Mã số sinh viên.

Cách 2: Truy cập trang http://daotao.hutech.edu.vn --> chọn XEM HỌC PHÍ --> Nhập Mã số sinh viên.
 
2. Học phí học kỳ bao gồm:

 
Học phí = Học phí chính khóa + Học phí học lại + Học phí học vượt
 
* Chi tiết về mức học phí xem tại đây
 
3. Thời hạn đóng học phí:  Sinh viên hoàn thành 100% học phí từ ngày 06/08/2019 đến 16/08/2019.
 
4. Hình thức nộp học phí: Tất cả sinh viên đóng học phí qua ngân hàng
 

Sinh viên có thể nộp tiền mặt vào tài khoản ngân hàng hoặc chuyển khoản vào 1 trong 6 tài khoản của trường, theo chi tiết sau:
Đơn vị nhận: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
Số TK: 112 000 005 193 tại Vietinbank - Chi nhánh 1 TP.HCM
Hoặc số TK: 1600 201 058 790 tại
Agribank - Chi nhánh Sài Gòn
Hoặc số TK: 119 219 681 270 12 tại
Techcombank - Chi nhánh Thắng Lợi TP.HCM
Hoặc số TK: 3151 000 109 9999 tại
BIDV - Chi nhánh Phú Nhuận TP.HCM
Hoặc số TK: 060 180 090 099 tại Sacombank - Chi nhánh trung tâm TP.HCM
Hoặc số TK: 303 600 888 tại ACB - Chi nhánh TP.HCM

Nội dung: <họ và tên sinh viên>;<mã số sinh viên>

 
Lưu ý:
1.  Sinh viên khi nộp Học phí qua ngân hàng cần ghi rõ nội dung: Họ và tên sinh viên, mã số sinh viên
2. Sau khi đóng Học phí qua ngân hàng từ 1 đến 2 ngày, sinh viên cần kiểm tra trình trạng nộp học phí của mình TẠI ĐÂY. Nếu có sai sót trong phần đóng Học phí hoặc Học phí chưa được cập nhật vui lòng liên hệ:
    Phòng Tài chính: Phòng A02.02 số 475A Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP HCM. 
    Số điện thoại: (028) 35 120 789, Email: taichinh@hutech.edu.vn
3. Sinh viên, Phụ huynh vui lòng không đóng học phí qua các cây ATM vì không thể hiện nôi dung.
 
 • Nếu không thể đóng học phí đúng hạn vì lý do đặc biệt khó khăn, sinh viên cần làm Đơn xin gia hạn đóng học phí có chữ ký của phụ huynh, xác nhận của chính quyền địa phương (đối với sinh viên ĐH – CĐ chính quy) hoặc xác nhận của cơ quan (đối với sinh viên liên thông, văn bằng 2) và nộp đơn tại Phòng Tài chính từ ngày 06/08/2019 đến ngày 15/08/2019.
 • Sinh viên không đóng học phí đúng hạn sẽ không có tên trong Danh sách lớp (gồm Danh sách giảng viên dùng để điểm danh và theo dõi tình hình học tập của sinh viên; Danh sách chấm điểm quá trình; Danh sách thi kết thúc học phần).
 
 • Kể từ năm học 2017 – 2018, HUTECH triển khai cách tính điểm học phần mới đối với sinh viên Đại học – Cao đẳng hình thức đào tạo chính quy, Vừa làm vừa học, Liên thông, Văn bằng 2. Cách đánh giá học phần mới được áp dụng đối với các học phần chỉ có lý thuyết hoặc học phần có cả lý thuyết và thực hành. Điểm học phần được làm tròn đến một chữ số thập phân. Công thức tính:
Điểm học phần = 50% x điểm đánh giá quá trình + 50% x điểm thi kết thúc học phần
 
=>Thông tin hướng dẫn cách tính điểm học phần vui lòng xem 
TẠI ĐÂYMọi thông tin thắc mắc vui lòng liên hệ:
Phòng Tài chính HUTECH (Phòng A02.02)
475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Điện thoại: (028) 35 120 789, Email: taichinh@hutech.edu.vn


Đính kèm file:


Thông báo Về việc đóng học phí học kỳ III năm học 2018 – 2019  

Căn cứ kế hoạch tổ chức Học kỳ III năm học 2018 – 2019, sinh viên Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) sẽ hoàn thành học phí từ ngày 02/05/2019 đến ngày 17/05/2019.
 
Theo đó, sinh viên các bậc, hệ ĐH-CĐ chính quy, Liên thông; ĐH Văn bằng 2 có thể cập nhật thông tin học phí của mình theo hướng dẫn sau:

 

Sinh viên HUTECH hoàn tất học phí Học kỳ II từ ngày 07/01/2019 đến ngày 18/01/2019

1. Sinh viên có thể xem học phí bằng 1 trong 2 cách:

Cách 1: Truy cập website www.hutech.edu.vn --> chọn Sinh viên --> chọn Đăng ký môn học --> chọn XEM HỌC PHÍ --> Nhập 
Mã số sinh viên.

Cách 2: Truy cập trang http://daotao.hutech.edu.vn --> chọn XEM HỌC PHÍ --> Nhập Mã số sinh viên.
 
2. Học phí học kỳ bao gồm:

 
Học phí = Học phí chính khóa + Học phí học lại + Học phí học vượt
 
* Chi tiết về mức học phí xem tại đây
 
3. Thời hạn đóng học phí:  Sinh viên hoàn thành 100% học phí từ ngày 02/05/2019 đến 17/05/2019.
 
4. Hình thức nộp học phí: Tất cả sinh viên đóng học phí qua ngân hàng
 

Sinh viên có thể nộp tiền mặt vào tài khoản ngân hàng hoặc chuyển khoản vào 1 trong 6 tài khoản của trường, theo chi tiết sau:
Đơn vị nhận: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
Số TK: 112 000 005 193 tại Vietinbank - Chi nhánh 1 TP.HCM
Hoặc số TK: 1600 201 058 790 tại
Agribank - Chi nhánh Sài Gòn
Hoặc số TK: 119 219 681 270 12 tại
Techcombank - Chi nhánh Thắng Lợi TP.HCM
Hoặc số TK: 3151 000 109 9999 tại
BIDV - Chi nhánh Phú Nhuận TP.HCM
Hoặc số TK: 060 180 090 099 tại Sacombank - Chi nhánh trung tâm TP.HCM
Hoặc số TK: 303 600 888 tại ACB - Chi nhánh TP.HCM

Nội dung: <họ và tên sinh viên>;<mã số sinh viên>

 
Lưu ý:
1.  Sinh viên khi nộp Học phí qua ngân hàng cần ghi rõ nội dung: Họ và tên sinh viên, mã số sinh viên
2. Sau khi đóng Học phí qua ngân hàng từ 1 đến 2 ngày, sinh viên cần kiểm tra trình trạng nộp học phí của mình TẠI ĐÂY. Nếu có sai sót trong phần đóng Học phí hoặc Học phí chưa được cập nhật vui lòng liên hệ:
    Phòng Tài chính: Phòng A02.02 số 475A Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP HCM. 
    Số điện thoại: (028) 35 120 789, Email: taichinh@hutech.edu.vn
3. Sinh viên, Phụ huynh vui lòng không đóng học phí qua các cây ATM vì không thể hiện nôi dung.
 
 • Nếu không thể đóng học phí đúng hạn vì lý do đặc biệt khó khăn, sinh viên cần làm Đơn xin gia hạn đóng học phí có chữ ký của phụ huynh, xác nhận của chính quyền địa phương (đối với sinh viên ĐH – CĐ chính quy) hoặc xác nhận của cơ quan (đối với sinh viên liên thông, văn bằng 2) và nộp đơn tại Phòng Tài chính từ ngày 02/05/2019 đến ngày 15/05/2019.
 • Sinh viên không đóng học phí đúng hạn sẽ không có tên trong Danh sách lớp (gồm Danh sách giảng viên dùng để điểm danh và theo dõi tình hình học tập của sinh viên; Danh sách chấm điểm quá trình; Danh sách thi kết thúc học phần).
 
 • Kể từ năm học 2017 – 2018, HUTECH triển khai cách tính điểm học phần mới đối với sinh viên Đại học – Cao đẳng hình thức đào tạo chính quy, Vừa làm vừa học, Liên thông, Văn bằng 2. Cách đánh giá học phần mới được áp dụng đối với các học phần chỉ có lý thuyết hoặc học phần có cả lý thuyết và thực hành. Điểm học phần được làm tròn đến một chữ số thập phân. Công thức tính:
Điểm học phần = 50% x điểm đánh giá quá trình + 50% x điểm thi kết thúc học phần
 
=>Thông tin hướng dẫn cách tính điểm học phần vui lòng xem 
TẠI ĐÂYMọi thông tin thắc mắc vui lòng liên hệ:
Phòng Tài chính HUTECH (Phòng A02.02)
475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Điện thoại: (028) 35 120 789, Email: taichinh@hutech.edu.vn


Đính kèm file:


Thông báo Về việc đóng học phí học kỳ II năm học 2018 – 2019  

Căn cứ kế hoạch tổ chức Học kỳ II năm học 2018 – 2019, sinh viên Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) sẽ hoàn thành học phí từ ngày 07/01/2019 đến ngày 18/01/2019.
 
Theo đó, sinh viên các bậc, hệ ĐH-CĐ chính quy, Liên thông; ĐH Văn bằng 2 có thể cập nhật thông tin học phí của mình theo hướng dẫn sau:

 

Sinh viên HUTECH hoàn tất học phí Học kỳ II từ ngày 07/01/2019 đến ngày 18/01/2019

1. Sinh viên có thể xem học phí bằng 1 trong 2 cách:

Cách 1: Truy cập website www.hutech.edu.vn --> chọn Sinh viên --> chọn Đăng ký môn học --> chọn XEM HỌC PHÍ --> Nhập 
Mã số sinh viên.

Cách 2: Truy cập trang http://daotao.hutech.edu.vn --> chọn XEM HỌC PHÍ --> Nhập Mã số sinh viên.
 
2. Học phí học kỳ bao gồm:

 
Học phí = Học phí chính khóa + Học phí học lại + Học phí học vượt
 
* Chi tiết về mức học phí xem tại đây
 
3. Thời hạn đóng học phí:  Sinh viên hoàn thành 100% học phí từ ngày 07/01/2019 đến 18/01/2019.
 
4. Hình thức nộp học phí: Tất cả sinh viên đóng học phí qua ngân hàng
 

Sinh viên có thể nộp tiền mặt vào tài khoản ngân hàng hoặc chuyển khoản vào 1 trong 6 tài khoản của trường, theo chi tiết sau:
Đơn vị nhận: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
Số TK: 112 000 005 193 tại Vietinbank - Chi nhánh 1 TP.HCM
Hoặc số TK: 1600 201 058 790 tại
Agribank - Chi nhánh Sài Gòn
Hoặc số TK: 119 219 681 270 12 tại
Techcombank - Chi nhánh Thắng Lợi TP.HCM
Hoặc số TK: 3151 000 109 9999 tại
BIDV - Chi nhánh Phú Nhuận TP.HCM
Hoặc số TK: 060 180 090 099 tại Sacombank - Chi nhánh trung tâm TP.HCM
Hoặc số TK: 303 600 888 tại ACB - Chi nhánh TP.HCM

Nội dung: <họ và tên sinh viên>;<mã số sinh viên>

 
Lưu ý:
1.  Sinh viên khi nộp Học phí qua ngân hàng cần ghi rõ nội dung: Họ và tên sinh viên, mã số sinh viên
2. Sau khi đóng Học phí qua ngân hàng từ 1 đến 2 ngày, sinh viên cần kiểm tra trình trạng nộp học phí của mình TẠI ĐÂY. Nếu có sai sót trong phần đóng Học phí hoặc Học phí chưa được cập nhật vui lòng liên hệ:
    Phòng Tài chính: Phòng A02.02 số 475A Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP HCM. 
    Số điện thoại: (028) 35 120 789, Email: taichinh@hutech.edu.vn
3. Sinh viên, Phụ huynh vui lòng không đóng học phí qua các cây ATM vì không thể hiện nôi dung.
 
 • Nếu không thể đóng học phí đúng hạn vì lý do đặc biệt khó khăn, sinh viên cần làm Đơn xin gia hạn đóng học phí có chữ ký của phụ huynh, xác nhận của chính quyền địa phương (đối với sinh viên ĐH – CĐ chính quy) hoặc xác nhận của cơ quan (đối với sinh viên liên thông, văn bằng 2) và nộp đơn tại Phòng Tài chính từ ngày 08/01/2019 đến ngày 18/01/2019.
 • Sinh viên không đóng học phí đúng hạn sẽ không có tên trong Danh sách lớp (gồm Danh sách giảng viên dùng để điểm danh và theo dõi tình hình học tập của sinh viên; Danh sách chấm điểm quá trình; Danh sách thi kết thúc học phần).
 
 • Kể từ năm học 2017 – 2018, HUTECH triển khai cách tính điểm học phần mới đối với sinh viên Đại học – Cao đẳng hình thức đào tạo chính quy, Vừa làm vừa học, Liên thông, Văn bằng 2. Cách đánh giá học phần mới được áp dụng đối với các học phần chỉ có lý thuyết hoặc học phần có cả lý thuyết và thực hành. Điểm học phần được làm tròn đến một chữ số thập phân. Công thức tính:
Điểm học phần = 50% x điểm đánh giá quá trình + 50% x điểm thi kết thúc học phần
 
=>Thông tin hướng dẫn cách tính điểm học phần vui lòng xem 
TẠI ĐÂYMọi thông tin thắc mắc vui lòng liên hệ:
Phòng Tài chính HUTECH (Phòng A02.02)
475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Điện thoại: (028) 35 120 789, Email: taichinh@hutech.edu.vn


Đính kèm file:


Thông báo về mức học phí áp dụng cho bậc Cao đẳng, Đại học trong năm học 2018-2019  

 


Đính kèm file:


Mức học phí khóa 2016 năm học 2016-2017 đối với các lớp ban ngày và ban đêm (Đại học - Cao đẳng chính quy, Liên thông, VB2) và các chương trình chuẩn quốc tế  

I. Học phí
1. Đơn giá chuẩn của một tín chỉ áp dụng cho các chương trình đào tạo như sau:
a. Chương trình chính quy trong nước
- Bậc Cao đẳng:                      580.000 đ/tín chỉ
- Bậc Cao đẳng ngành Dược:  695.000 đ/tín chỉ
- Bậc Đại học:                          695.000 đ/tín chỉ
- Bậc Đại học ngành Dược:     950.000đ/tín chỉ
b. Chương trình chuẩn quốc tế
- Tiếng Anh: 1.250.000 đ/tín chỉ
- Chuẩn Nhật Bản: 950.000 đ/tín chỉ
Ø  Giáo dục thể chất (Cao đẳng, Đại học trong nước và quốc tế):       380.000 đ/tín chỉ
Ø  Giáo dục quốc phòng (Cao đẳng, Đại học trong nước và quốc tế): 380.000 đ/học phần
Ø  Thể hình thẩm mỹ:                                                                            600.000đ/tín chỉ         
  

2. Hệ số chi phí phát sinh môn học K:
          Đơn giá chuẩn của một tín chỉ như trên chỉ áp dụng đối với các môn học lý thuyết.
Đối với các môn có chi phí phát sinh lớn như:
          + Các môn thực hành, thí nghiệm sử dụng nhiều vật tư tiêu hao và khấu hao lớn máy móc trang thiết bị;
          + Các môn học có đi tham quan, kiến tập, thực tập ngoài trường;
          + Các môn thực hành tại xưởng thực hành/ phòng máy tính có trang bị máy lạnh;
          + Các môn hình họa sử dụng người mẫu;
          + Các môn học với giáo viên nước ngoài.
Đơn giá tín chỉ các môn có chi phí phát sinh như trên sẽ bằng đơn giá chuẩn nhân với hệ số chi phí phát sinh K.
[Đơn giá tín chỉ môn học cụ thể ]= [Đơn giá chuẩn] x K
Trong đó: K = 1 đối với các môn lý thuyết
                  K > 1 đối với các môn có chi phí phát sinh như trên.
Hệ số K của từng môn học được ban hành theo Quyết định của Hiệu trưởng hàng năm.
[Học phí môn học] = [Đơn giá tín chỉ môn học]  x  [số tín chỉ môn học]
=> Công thức tính học phí theo từng học kỳ như sau: 
Học phí học kỳ = Tổng của các học phí môn học đã đăng ký trong học kỳ
Lưu ý: Không áp dụng hệ K đối với các chương trình chuẩn Quốc tế (tiếng Anh) và chuẩn Nhật Bản.

3. Chi phí tài liệu, giáo trình
- Trước khi bắt đầu mỗi học kỳ, Nhà trường sẽ cung cấp cho SV các Tài liệu học tập của các môn mà SV đã đăng ký trong học kỳ đó.
 - Sinh viên đóng phí Tài liệu học tập cùng với học phí của học kỳ khi đăng ký môn học (kể cả sinh viên năm đầu tiên).
- Riêng đối với chương trình Chuẩn Quốc tế (học bằng tiếng Anh): chi phí tài liệu giáo trình bắt đầu từ HK2 là 500.000đồng/Sinh viên/học kỳ.
- Phí Tài liệu học tập được xác định căn cứ vào số trang in, hình ảnh, màu sắc, ngoại ngữ sử dụng trong tài liệu đó...và được Ban Giám hiệu phê duyệt ở từng học kỳ.
Đối với sinh viên đăng ký học lại thì không thu phí Tài liệu học tập, sinh viên sẽ tự mua tại HUTECH Shop nếu có nhu cầu.


Đính kèm file:


Thông báo mức học phí và thời hạn đóng học phí HK 1 năm 2016 – 2017 đối với các lớp ban ngày và ban đêm từ khoá 2015 trở về trước (Đại học - cao đẳng chính quy, liên thông, VB2, VHVL)  

I.Học phí
1. Đơn giá chuẩn của một tín chỉ áp dụng cho các khóa học như sau:
a. Khóa 2013 trở về trước

 • Bậc Cao đẳng:                                               550.000 đ/tín chỉ  
 • Bậc Đại học:                                                  620.000 đ/tín chỉ 

b. Khóa 2014

 • Bậc Cao đẳng:                                               560.000 đ/tín chỉ
 • Bậc Đại học:                                                  650.000 đ/tín chỉ
 • Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh       1.050.000 đ/tín chỉ

c. Khóa 2015

 • Bậc Cao đẳng:                                               570.000 đ/tín chỉ  
 • Bậc Đại học:                                                  680.000 đ/tín chỉ
 • Bậc Đại học ngành Dược:                            925.000 đ/tín chỉ               
 • Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh       1.250.000 đ/tín chỉ
 • Chương trình chuẩn Nhật Bản                      950.000 đ/tín chỉ
 • Giáo dục thể chất (áp dụng cho Cao đẳng và Đại học): 380.000 đ/tín chỉ

Riêng môn Thể hình thẩm mỹ:   600.000 đ/tín chỉ  

 • Giáo dục quốc phòng (áp dụng cho Cao đẳng và Đại học): 380.000 đ/học phần 

Ghi chú:
- Cao đẳng, Đại học:                                        3 học phần
- Liên thông từ trung cấp lên Cao đẳng:          1 học phần
- Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học:             1 học phần
- Liên thông từ Trung cấp lên Đại học:            2 học phần
 
Lưu ý:
1. Đơn giá tín chỉ môn học = [ Đơn giá chuẩn ] x [ K ]
Trong đó K Hệ số chi phí phát sinh của môn học;
Hệ số K của từng môn học sẽ được ban hành theo Quyết định của Hiệu trưởng và áp dụng theo từng năm học. Chi tiết các bạn có thể tham khảo tại địa chỉ: ~~~domain~~~i301-thong-bao-ve-muc-hoc-phi-va-le-phi-ap-dung-cho-bac-cao-dang--dai-hoc-nam-hoc-2016--2017.aspx . Các bạn sinh viên nhập mã môn học cụ thể để biết được Hệ số K đang áp dụng cho môn học đó.
2. Chi phí tài liệu học tập, giáo trình
Đối với các môn Nhà trường cung cấp Tài liệu học tập thi chi phí Tài liệu học tập của từng môn học được xác định dựa vào số trang in, hình ảnh, màu sắc, ngôn ngữ được sử dụng trong Tài liệu đó và được Ban giám hiệu phê duyệt cho từng năm học.
Các sinh viên đăng ký học lại/học cải thiện sẽ không thu khoản chi phí này. SV có nhu cầu có thể mua tại Hutech Shop.
Lưu ý: SV đóng phí Tài liệu học tập cùng với học phí của học kỳ
3. Từ ngày 30/07/2016 đến 01/08/2016, SV phải in kết quả đăng ký môn học sau khi Phòng Đào tạo thông báo kết quả đăng ký để làm cơ sở kiểm tra số tiền học phí phải nộp đồng  thời thường xuyên cập nhật thông tin học phí của mình.
 

II.Thời hạn đóng học phí:
 • Sinh viên lớp ngày và ban đêm đóng toàn bộ học phí 1 lần từ ngày 01/08/2015 đến 15/08/2015;
 • Riêng các SV Đại học ngành Dược khóa 2015 và SV thuộc Viện Công Nghệ Việt Nhật (VJIT): đóng toàn bộ học phí từ ngày 11/08/2016 - 18/08/2016
 • Học phí bao gồm: học phí chính khoá, học lại và và học vượt (nếu có).

Lưu ý:

 • Nếu sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không thể hoàn thành học phí đúng hạn thì phải làm Đơn xin gia hạn đóng học phí và nộp về Phòng Tài chính trong thời hạn đóng học phí như trên. Đơn xin gia hạn phải có: chữ ký của phụ huynh, chứng thực chữ ký phụ huynh của địa phương nơi cư trú. Sau ngày 18/08/2016, Nhà trường sẽ không giải quyết Đơn xin gia hạn.
 • Sau khi kết thúc thời hạn đóng học phí (bao gồm học phí học kỳ, học lại, học vượt), Phòng Đào tạo sẽ lập Danh sách chính thức của lớp học chỉ gồm những sinh viên đã đóng đủ học phí. Danh sách này được sử dụng để tổ chức, quản lý giảng dạy và chấm điểm quá trình. Tất cả sinh viên chưa đóng đủ học phí và không có Đơn gia hạn được phê duyệt sẽ không có tên trong Danh sách điểm danh và theo dõi tình hình học tập, Danh sách chấm điểm quá trình và Danh sách thi kết thúc học phần.
 • Sinh viên cần kiểm tra tình trạng học phí của mình  (vào Trang đăng ký môn học, chọn mục Xem học phí) để kịp thời hoàn thành học phí. Danh sách thi học kỳ chỉ bao gồm những sinh viên đã đóng đủ 100% học phí của học kỳ (bao gồm học phí chính khoá, học lại và học vượt). Sinh viên nợ học phí sẽ không được tham dự kỳ thi kết thúc học phần.
III.Hình thức thu:
 • Tất cả sinh viên đóng học phí qua ngân hàng, nhà trường không thu tiền mặt

Sinh viên nộp tiền mặt vào tài khoản của trường hay chuyển khoản qua ngân hàng. Lưu ý: ghi rõ tên sinh viên, mã số sinh viên, lớp, đóng học phí cho học kỳ nào.
Đơn vị nhận : Trường Đại học Công nghệ TP HCM
 Số TK  : 112 000 005 193 tại Ngân hàng Công thương - chi nhánh 1 TP HCM ; 
Hoặc TK  : 1600 201 058 790 tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT – CN Sài Gòn ;
Hoặc TK  : 119 219 681 270 12 tại Ngân hàng Techcombank – CN Thắng Lợi.
Hoặc TK  : 3151 000 109 9999 tại BIDV – CN Phú Nhuận TP.HCM.
 
Đề nghị các bạn sinh viên tuân thủ thời hạn đóng học phí như trên để không ảnh hưởng đến kết quả học tập.


Đính kèm file:


Trang chủ   /   Thông báo học phí
  1    2    
PHÒNG TÀI CHÍNH - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
Sai Gon Campus: 475A (số cũ:144/24) Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
ĐT: (08) 3 5120 789
Email: taichinh@hutech.edu.vn
Trang Chủ | Sơ đồ | Liên Hệ
Bản quyền © 2013 HUTECH