Chính sách học phí  

1. Cơ sở tính học phí

- Học phí của HUTECH được xây dựng trên cơ sở “Học chế tín chỉ” và thu theo từng học kỳ ngay trước khi học kỳ bắt đầu.
- Hàng năm trước khi bắt đầu năm học, nhà trường công bố Đơn giá chuẩn của một tín chỉ làm cơ sở tính học phí.
- Mức học phí của học kỳ được xác định dựa trên Đơn giá tín chỉ môn học Tổng số tín chỉ sinh viên đăng ký học trong học kỳ đó.
 
Công thức tính Đơn giá tín chỉ môn học như sau:

[Đơn giá tín chỉ môn học] = [ Đơn giá chuẩn ] x [ K ] 
Trong đó K Hệ số chi phí phát sinh của môn học;
K=1 đối với các môn lý thuyết thông thường; K> 1 đối với các môn có chi phí phát sinh;
Hệ số K của từng môn học sẽ được ban hành theo Quyết định của Hiệu trưởng và áp dụng theo từng năm học.
Công thức tính học phí như sau: 
Học phí học kỳ = Tổng của các học phí môn học đã đăng ký trong học kỳ
Trong đó:
[Học phí môn học] = [Đơn giá tín chỉ môn học]  x  [số tín chỉ môn học]
-  Sinh viên phải đóng học phí các môn học vượthọc lại nếu có đăng ký thêm. Như vậy học phí học kỳ bao gồm các môn đăng ký học vượt và học lại
Đơn giá chuẩn một tín chỉ được công bố trước khi bắt đầu năm học và giữ ổn định trong suốt năm học đó. Trong thời gian của khoá học (ĐH là 4 năm, CĐ là 3 năm) Đơn giá chuẩn một tín chỉ mỗi năm học kế tiếp có thể thay đổi tuỳ theo biến động của tình hình kinh tế xã hội nhưng không quá 7% /1năm.

2. Hệ số chi phí phát sinh của môn học K

Nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập trong nhà trường, tăng cường gắn kết giữa lý thuyết và thực hành và giúp cho sinh viên có thể áp dụng thật tốt lý thuyết vào thực tiễn, nhà trường áp dụng Hệ số chi phí phát sinh của môn học K áp dụng cho các môn học có chi phí cao như sau:
-   Các môn thực hành, thí nghiệm sử dụng nhiều vật tư tiêu hao; khấu hao lớn  máy móc trang thiết bị;
-   Các môn học có đi tham quan, kiến tập, thực tập ngoài Trường;
-   Các môn học thực hành tại xưởng thực hành/phòng máy tính có trang bị máy lạnh;
-   Các môn hình họa sử dụng người mẫu;
-   Các môn học với giáo viên nước ngoài; 
Danh mục Hệ số K của các môn học có chi phí phát sinh cao được ban hành theo Quyết định của Hiệu trưởng hàng năm. Chi tiết các bạn có thể tham khảo tại địa chỉ: http://taichinh.hutech.edu.vn/taichinh/dongiatinchi.aspx
Sinh viên nhập mã môn học cụ thể để biết được Hệ số K đang áp dụng cho môn học đó.

3. Phí tài liệu học tập (áp dụng đối với SV bậc Đại học, Cao đẳng chính quy)

- Trước khi bắt đầu mỗi học kỳ, Nhà trường sẽ cung cấp cho SV các Tài liệu học tập của các môn mà SV đã đăng ký trong học kỳ đó.
 - Sinh viên đóng phí Tài liệu học tập cùng với học phí của học kỳ khi đăng ký môn học (kể cả sinh viên năm đầu tiên).
- Phí Tài liệu học tập được xác định căn cứ vào số trang in, hình ảnh, màu sắc, ngoại ngữ sử dụng trong tài liệu đó...và được Ban Giám hiệu phê duyệt ở từng học kỳ.
- Đối với sinh viên đăng ký học lại thì không thu phí Tài liệu học tập, sinh viên sẽ tự mua tại HUTECH Shop nếu có nhu cầu.

 
4. Một số quyền lợi sinh viên được nhận sau khi đóng học phí:

- Được tặng áo đồng phục HUTECH, đồng phục thể dục và balo HUTECH khi nhập học năm thứ nhất;
- Được phát Cẩm nang sinh viên, thẻ sinh viên;
- Được tham gia các hội thảo chuyên đề, các câu lạc bộ học thuật, hoạt động học thuật ngoại khóa, diễn đàn gặp gỡ các doanh nghiệp, hỗ trợ sinh viên thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, tham gia các phong trào Đoàn thanh niên, Hội sinh viên và các hoạt động thể dục thể thao, văn nghệ, hội trại,…
-  Được cấp tài khoản sử dụng thư viện, thư viện điện tử, truy cập internet miễn phí qua wifi trong trường;
- Được xác nhận là sinh viên của trường để hưởng các chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước như hoãn nghĩa vụ quân sự, vay vốn ngân hàng chính sách xã hội...
- Riêng SV các lớp ban đêm được tặng áo đồng phục thể dục, thẻ SV (thẻ nhựa), Cẩm nang sinh viên.

5. Thời gian và phương thức đóng học phí
5.1 Thời gian đóng học phí
Sinh viên hoàn thành 100% học phí trước 2 tuần khi học kỳ bắt đầu
Nhà trường sẽ thông báo kế hoạch giảng dạy, thời gian đăng ký môn học, thời gian hoàn thành học phí chi tiết trên Website của nhà trường và gửi thông báo đến từng sinh viên trước 2 tháng khi học kỳ tiếp theo bắt đầu
Sau khi kết thúc thời hạn đóng học phí (học phí chính khóa, học lại, học vượt, học kỳ hè), Phòng Đào tạo sẽ lập Danh sách chính thức của lớp học chỉ gồm những sinh viên đã hoàn thành học phí hoặc có Đơn gia hạn được nhà trường phê duyệt. Danh sách này được sử dụng để tổ chức, quản lý giảng dạy, chấm điểm quá trìnhthi kết thúc môn học.
Sinh viên cần kiểm tra tình trạng học phí của mình sau khi nộp học phí 3 ngày bằng cách đăng nhập Tài khoản cá nhân (vào Trang “Đăng ký môn học” chọn mục “Xem học phí”)

5.2. Gia hạn đóng học phí
Trường hợp sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn chưa thể hoàn thành học phí đúng hạn nhưng muốn đảm bảo quyền lợi học tập, sinh viên cần làm Đơn xin gia hạn đóng học phí. Đơn này do SV tự viết và phải có:
- Chữ ký của phụ huynh;
- Chứng thực của chính quyền địa phương nơi sinh viên có hộ khẩu xác nhận chữ ký phụ huynh là thật.
Thời hạn nộp Đơn: trong thời hạn đóng học phí theo Thông báo của Nhà trường
Địa điểm nộp Đơn: Phòng Tài chính của trường (Phòng A02.02)
Lưu ý: Sau khi hết hạn đóng học phí, Nhà trường không chấp nhận Đơn xin gia hạn.

5.3 Phương thức đóng học phí
Thu qua ngân hàng: (Không thu tại Phòng Tài chính)
Tất cả SV của trường thực hiện đóng học phí qua ngân hàng (trừ tân SV đến trường làm thủ tục nhập học và đóng học phí học kỳ 1 năm nhất bằng tiền mặt tại Phòng Tài chính)
Sinh viên và phụ huynh có thể nộp tiền mặt hoặc chuyển tiền vào tài khoản của Trường tại bất kỳ ngân hàng nào trên cả nước theo chi tiết sau:


Đơn vị nhận: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
Số TK:  112 000 005 193 tại Vietinbank - Chi nhánh 1 TP HCM;
Hoặc TK: 1600 201 058 790 tại Agribank – Chi nhánh Sài Gòn;
Hoặc TK: 119 219 681 270 12 tại Techcombank Chi nhánh Thắng Lợi TP HCM.
Hoặc TK: 3151 000 109 9999 tại BIDV - Chi nhánh Phú Nhuận TP.HCM.
Hoặc TK:  060 180 090 099 tại Sacombank - Chi nhánh Trung tâm, TP HCM
Hoặc TK : 303 600 888 tại ACB - Chi nhánh TP HCM

Nội dung: <họ tên sinh viên>, <mã số sinh viên>

 

Dòng nội dung phải ghi đầy đủ và chính xác, ví dụ: Võ Thị Kim Hồng, 1615141013
Lưu ý: sau 2 - 3 ngày kể từ ngày đóng học phí qua ngân hàng, Sinh viên đăng nhập vào Tài khoản cá nhân, chọn mục Xem học phí để kiểm tra tình trạng học phí. Mọi thắc mắc xin liên hệ Phòng Tài chính theo số điện thoại: (08)3.5120.789


6. Học lại, học vượt và học cải thiện

Việc đăng ký học lại, học vượt và học cải thiện được thực hiện vào đầu mỗi học kỳ cùng với các môn học chính khóa. Học phí của từng môn học cũng căn cứ vào Đơn giá tín chỉ theo quy định hiện hành đối với từng khóa học và số tín chỉ của các môn học đăng ký học lại, học vượt và học cải thiện.
Thời hạn đóng học phí: đóng vào đầu mỗi học kỳ, cùng với học phí của các môn học chính khóa.
Cách thức đóng học phí: xem mục 5.2
Sinh viên hệ niên chế đăng ký học lại với khóa sau đóng học phí theo Đơn giá tín chỉ hiện hành và thời hạn đóng học phí theo quy định của nhà trường.

7. Học kỳ hè

Việc đăng ký môn học trong học kỳ hè cũng tương tự như HK1 và HK2.
Thời hạn đăng ký: theo thông báo của Nhà trường
Học phí của từng môn học trong HK hè: cũng căn cứ vào Đơn giá tín chỉ theo quy định hiện hành đối với từng khóa học và số tín chỉ của các môn học đăng ký trong học kỳ hè.
Thời hạn đóng học phí: hoàn thành học phí trước khi học kỳ hè bắt đầu 2 tuần.
 

 


Đính kèm file:


Trang chủ   /   Tin tức  /   Chính sách Học phí
PHÒNG TÀI CHÍNH - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
Sai Gon Campus: 475A Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
ĐT: (028) 5445 7788
Email: taichinh@hutech.edu.vn
Trang Chủ | Sơ đồ | Liên Hệ
Bản quyền © 2013 HUTECH