Thông báo về việc đóng học phí Học kỳ phụ - Học kỳ 2 năm học 2022-2023
Trang chủ  /   Thông báo học phí  /   ĐH - CĐ Năm học 2022-2023 10/3/2023 16:54:30 PM 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 658 /TB-ĐKC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2023

 

THÔNG BÁO

Về việc đóng học phí Học kỳ phụ - Học kỳ 2 năm học 2022-2023

 

        Căn cứ vào Thông báo số 482/TB-ĐKC ngày 25/02/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ TP HCM về việc “Đăng ký học phần, đóng học phí Học kỳ phụ - Học kỳ 2 năm học 2022-2023”.

       Nay Phòng Tài Chính  - Trường Đại học Công nghệ TP HCM thông báo cho sinh viên Đại học chính quy, liên thông, văn bằng hai có đăng ký học phần Học kỳ phụ - Học kỳ 2 năm học 2022-2023 đóng học phí như sau:

 1. Thời hạn đóng học phí

Sinh viên đóng học phí từ ngày 20/03 đến 24/03/2023

 1. Hình thức đóng học phí

Toàn bộ sinh viên đóng học phí qua ngân hàng (không thu tiền mặt tại Trường). Để đóng học phí, phụ huynh/sinh viên có thể nộp tiền mặt vào tài khoản hoặc chuyển khoản vào 1 trong 7 tài khoản của Trường mở tại các Ngân hàng theo thông tin sau:

ĐƠN VỊ HƯỞNG: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH
​      Số tài khoản         :        106 825 9999 Tại Vietcombank - Chi nhánh Tân Sơn Nhất

hoặc số tài khoản :      112000005193 Tại Vietinbank - Chi nhánh 1 TP.HCM
hoặc số tài khoản :    1600201058790 Tại Agribank - Chi nhánh Sài Gòn
hoặc số tài khoản :  11921968127012 Tại Techcombank - CN Thắng Lợi
hoặc số tài khoản :  31510001099999 Tại BIDV - Chi nhánh Phú Nhuận

hoặc số tài khoản :      060180090099 Tại Sacombank - Chi nhánh Trung tâm
hoặc số tài khoản :            303600888 Tại ACB - Chi nhánh TP HCM.
NỘI DUNG: Ghi rõ <Họ và Tên sinh viên>, <mã số sinh viên>

 1. Mức học phí phải đóng trong học kỳ

Đề xem số tiền học phí phải đóng sinh viên đăng nhập vào “trang cá nhân” tại website http://daotao.hutech.edu.vn/ từ ngày 20/03/2023.

 1. Gia hạn học phí:

Sinh viên phải hoàn thành học phí đầy đủ để có tên trong danh sách Học kỳ phụ - Học kỳ 2 năm học 2022-2023. Trường không giải quyết gia hạn học phí.

 1. Lưu ý quan trọng:
 • Phụ huynh/sinh viên vui lòng không nộp học phí qua máy ATM (do trên máy ATM không thể hiện nội dung: tên và mã số sinh viên). Trường hợp này Nhà trường vẫn nhận được tiền nhưng không thể cập nhật vào học phí, sinh viên sẽ không có tên trong học kỳ.
 • Phòng tài chính sẽ cập nhật học phí đã đóng trên trang cá nhân của sinh viên http://daotao.hutech.edu.vn/ sau hai ngày làm việc kể từ ngày đóng tiền qua ngân hàng.
 • Sau ngày 24/03/2023 các sinh viên còn nợ học phí sẽ không có tên trong danh sách Học kỳ.
 • Trường hợp đóng tiền qua ngân hàng không ghi hoặc ghi sai mã số sinh viên, sinh viên chụp hình chứng từ/màn hình đóng tiền gửi vào hộp thư taichinh@hutech.edu.vn  hoặc lên trực tiếp Phòng tài chính để yêu cầu tra soát và cập nhật học phí kịp thời.
 1. Hỗ trợ sinh viên
 • Các vấn đề liên quan đến học phần, đăng ký học phần, Thời khóa biểu sinh viên liên hệ Phòng Đào tạo số điện thoại: 028 71056686.
 • Các vấn đề liên quan đến học phí Sinh viên liên hệ Phòng tài chính tại A-02.01 Số 475A Điện Biên Phủ, P 25, Quận Bình Thạnh, TP HCM hoặc qua hộp thư: taichinh@hutech.edu.vn  hoặc Số điện thoại: 028 5445 77 88.

 Trân trọng./.  

 
 
Nơi nhận:
- Thông báo đến toàn thể sinh viên bậc ĐH;
- Thông báo trên trang thông tin điện tử;
- Phòng Tài chính;
- Lưu Văn Phòng Trường.

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
 

(Đã ký)

 
  Lê Duy Trí

 

Xem thêm
     Thông báo Về việc đóng học phí học kỳ III năm học 2022 – 2023  (17/5/2023 14:16:2 PM)
     Thông báo Về việc đóng học phí học kỳ II năm học 2022 – 2023  (6/12/2022 10:27:29 AM)
     Mức học phí áp dụng cho bậc Đại học năm học 2022-2023  (11/7/2022 15:6:54 PM)
     Thông báo Về việc đóng học phí học kỳ I năm học 2022 – 2023  (8/7/2022 15:4:3 PM)
PHÒNG TÀI CHÍNH - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
Sai Gon Campus: 475A Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
ĐT: (028) 5445 7788
Email: taichinh@hutech.edu.vn
Trang Chủ | Sơ đồ | Liên Hệ
Bản quyền © 2013 HUTECH