Mức học phí khóa 2016 năm học 2016-2017 đối với các lớp ban ngày và ban đêm (Đại học - Cao đẳng chính quy, Liên thông, VB2) và các chương trình chuẩn quốc tế
Trang chủ  /   Thông báo học phí  /   ĐH - CĐ Năm học 2016-2017 4/10/2017 15:44:35 PM 

I. Học phí
1. Đơn giá chuẩn của một tín chỉ áp dụng cho các chương trình đào tạo như sau:
a. Chương trình chính quy trong nước
- Bậc Cao đẳng:                      580.000 đ/tín chỉ
- Bậc Cao đẳng ngành Dược:  695.000 đ/tín chỉ
- Bậc Đại học:                          695.000 đ/tín chỉ
- Bậc Đại học ngành Dược:     950.000đ/tín chỉ
b. Chương trình chuẩn quốc tế
- Tiếng Anh: 1.250.000 đ/tín chỉ
- Chuẩn Nhật Bản: 950.000 đ/tín chỉ
Ø  Giáo dục thể chất (Cao đẳng, Đại học trong nước và quốc tế):       380.000 đ/tín chỉ
Ø  Giáo dục quốc phòng (Cao đẳng, Đại học trong nước và quốc tế): 380.000 đ/học phần
Ø  Thể hình thẩm mỹ:                                                                            600.000đ/tín chỉ         
  

2. Hệ số chi phí phát sinh môn học K:
          Đơn giá chuẩn của một tín chỉ như trên chỉ áp dụng đối với các môn học lý thuyết.
Đối với các môn có chi phí phát sinh lớn như:
          + Các môn thực hành, thí nghiệm sử dụng nhiều vật tư tiêu hao và khấu hao lớn máy móc trang thiết bị;
          + Các môn học có đi tham quan, kiến tập, thực tập ngoài trường;
          + Các môn thực hành tại xưởng thực hành/ phòng máy tính có trang bị máy lạnh;
          + Các môn hình họa sử dụng người mẫu;
          + Các môn học với giáo viên nước ngoài.
Đơn giá tín chỉ các môn có chi phí phát sinh như trên sẽ bằng đơn giá chuẩn nhân với hệ số chi phí phát sinh K.
[Đơn giá tín chỉ môn học cụ thể ]= [Đơn giá chuẩn] x K
Trong đó: K = 1 đối với các môn lý thuyết
                  K > 1 đối với các môn có chi phí phát sinh như trên.
Hệ số K của từng môn học được ban hành theo Quyết định của Hiệu trưởng hàng năm.
[Học phí môn học] = [Đơn giá tín chỉ môn học]  x  [số tín chỉ môn học]
=> Công thức tính học phí theo từng học kỳ như sau: 
Học phí học kỳ = Tổng của các học phí môn học đã đăng ký trong học kỳ
Lưu ý: Không áp dụng hệ K đối với các chương trình chuẩn Quốc tế (tiếng Anh) và chuẩn Nhật Bản.

3. Chi phí tài liệu, giáo trình
- Trước khi bắt đầu mỗi học kỳ, Nhà trường sẽ cung cấp cho SV các Tài liệu học tập của các môn mà SV đã đăng ký trong học kỳ đó.
 - Sinh viên đóng phí Tài liệu học tập cùng với học phí của học kỳ khi đăng ký môn học (kể cả sinh viên năm đầu tiên).
- Riêng đối với chương trình Chuẩn Quốc tế (học bằng tiếng Anh): chi phí tài liệu giáo trình bắt đầu từ HK2 là 500.000đồng/Sinh viên/học kỳ.
- Phí Tài liệu học tập được xác định căn cứ vào số trang in, hình ảnh, màu sắc, ngoại ngữ sử dụng trong tài liệu đó...và được Ban Giám hiệu phê duyệt ở từng học kỳ.
Đối với sinh viên đăng ký học lại thì không thu phí Tài liệu học tập, sinh viên sẽ tự mua tại HUTECH Shop nếu có nhu cầu.

Xem thêm
     Thông báo đóng học phí HK 2 năm học 2016 – 2017 Hệ Đại học - cao đẳng chính quy, liên thông, VB2, VHVL  (8/8/2017 16:55:17 PM)
     Thông báo mức học phí và thời hạn đóng học phí HK 1 năm 2016 – 2017 đối với các lớp ban ngày và ban đêm từ khoá 2015 trở về trước (Đại học - cao đẳng chính quy, liên thông, VB2, VHVL)  (4/10/2017 14:5:22 PM)
PHÒNG TÀI CHÍNH - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
Sai Gon Campus: 475A Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
ĐT: (028) 5445 7788
Email: taichinh@hutech.edu.vn
Trang Chủ | Sơ đồ | Liên Hệ
Bản quyền © 2013 HUTECH