Thông báo mức học phí và thời hạn đóng học phí HK 1 năm 2016 – 2017 đối với các lớp ban ngày và ban đêm từ khoá 2015 trở về trước (Đại học - cao đẳng chính quy, liên thông, VB2, VHVL)
Trang chủ  /   Thông báo học phí  /   ĐH - CĐ Năm học 2016-2017 4/10/2017 14:5:22 PM 

I.Học phí
1. Đơn giá chuẩn của một tín chỉ áp dụng cho các khóa học như sau:
a. Khóa 2013 trở về trước

 • Bậc Cao đẳng:                                               550.000 đ/tín chỉ  
 • Bậc Đại học:                                                  620.000 đ/tín chỉ 

b. Khóa 2014

 • Bậc Cao đẳng:                                               560.000 đ/tín chỉ
 • Bậc Đại học:                                                  650.000 đ/tín chỉ
 • Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh       1.050.000 đ/tín chỉ

c. Khóa 2015

 • Bậc Cao đẳng:                                               570.000 đ/tín chỉ  
 • Bậc Đại học:                                                  680.000 đ/tín chỉ
 • Bậc Đại học ngành Dược:                            925.000 đ/tín chỉ               
 • Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh       1.250.000 đ/tín chỉ
 • Chương trình chuẩn Nhật Bản                      950.000 đ/tín chỉ
 • Giáo dục thể chất (áp dụng cho Cao đẳng và Đại học): 380.000 đ/tín chỉ

Riêng môn Thể hình thẩm mỹ:   600.000 đ/tín chỉ  

 • Giáo dục quốc phòng (áp dụng cho Cao đẳng và Đại học): 380.000 đ/học phần 

Ghi chú:
- Cao đẳng, Đại học:                                        3 học phần
- Liên thông từ trung cấp lên Cao đẳng:          1 học phần
- Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học:             1 học phần
- Liên thông từ Trung cấp lên Đại học:            2 học phần
 
Lưu ý:
1. Đơn giá tín chỉ môn học = [ Đơn giá chuẩn ] x [ K ]
Trong đó K Hệ số chi phí phát sinh của môn học;
Hệ số K của từng môn học sẽ được ban hành theo Quyết định của Hiệu trưởng và áp dụng theo từng năm học. Chi tiết các bạn có thể tham khảo tại địa chỉ: http://www.hutech.edu.vn/taichinh/i301-thong-bao-ve-muc-hoc-phi-va-le-phi-ap-dung-cho-bac-cao-dang--dai-hoc-nam-hoc-2016--2017.aspx . Các bạn sinh viên nhập mã môn học cụ thể để biết được Hệ số K đang áp dụng cho môn học đó.
2. Chi phí tài liệu học tập, giáo trình
Đối với các môn Nhà trường cung cấp Tài liệu học tập thi chi phí Tài liệu học tập của từng môn học được xác định dựa vào số trang in, hình ảnh, màu sắc, ngôn ngữ được sử dụng trong Tài liệu đó và được Ban giám hiệu phê duyệt cho từng năm học.
Các sinh viên đăng ký học lại/học cải thiện sẽ không thu khoản chi phí này. SV có nhu cầu có thể mua tại Hutech Shop.
Lưu ý: SV đóng phí Tài liệu học tập cùng với học phí của học kỳ
3. Từ ngày 30/07/2016 đến 01/08/2016, SV phải in kết quả đăng ký môn học sau khi Phòng Đào tạo thông báo kết quả đăng ký để làm cơ sở kiểm tra số tiền học phí phải nộp đồng  thời thường xuyên cập nhật thông tin học phí của mình.
 

II.Thời hạn đóng học phí:
 • Sinh viên lớp ngày và ban đêm đóng toàn bộ học phí 1 lần từ ngày 01/08/2015 đến 15/08/2015;
 • Riêng các SV Đại học ngành Dược khóa 2015 và SV thuộc Viện Công Nghệ Việt Nhật (VJIT): đóng toàn bộ học phí từ ngày 11/08/2016 - 18/08/2016
 • Học phí bao gồm: học phí chính khoá, học lại và và học vượt (nếu có).

Lưu ý:

 • Nếu sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không thể hoàn thành học phí đúng hạn thì phải làm Đơn xin gia hạn đóng học phí và nộp về Phòng Tài chính trong thời hạn đóng học phí như trên. Đơn xin gia hạn phải có: chữ ký của phụ huynh, chứng thực chữ ký phụ huynh của địa phương nơi cư trú. Sau ngày 18/08/2016, Nhà trường sẽ không giải quyết Đơn xin gia hạn.
 • Sau khi kết thúc thời hạn đóng học phí (bao gồm học phí học kỳ, học lại, học vượt), Phòng Đào tạo sẽ lập Danh sách chính thức của lớp học chỉ gồm những sinh viên đã đóng đủ học phí. Danh sách này được sử dụng để tổ chức, quản lý giảng dạy và chấm điểm quá trình. Tất cả sinh viên chưa đóng đủ học phí và không có Đơn gia hạn được phê duyệt sẽ không có tên trong Danh sách điểm danh và theo dõi tình hình học tập, Danh sách chấm điểm quá trình và Danh sách thi kết thúc học phần.
 • Sinh viên cần kiểm tra tình trạng học phí của mình  (vào Trang đăng ký môn học, chọn mục Xem học phí) để kịp thời hoàn thành học phí. Danh sách thi học kỳ chỉ bao gồm những sinh viên đã đóng đủ 100% học phí của học kỳ (bao gồm học phí chính khoá, học lại và học vượt). Sinh viên nợ học phí sẽ không được tham dự kỳ thi kết thúc học phần.
III.Hình thức thu:
 • Tất cả sinh viên đóng học phí qua ngân hàng, nhà trường không thu tiền mặt

Sinh viên nộp tiền mặt vào tài khoản của trường hay chuyển khoản qua ngân hàng. Lưu ý: ghi rõ tên sinh viên, mã số sinh viên, lớp, đóng học phí cho học kỳ nào.
Đơn vị nhận : Trường Đại học Công nghệ TP HCM
 Số TK  : 112 000 005 193 tại Ngân hàng Công thương - chi nhánh 1 TP HCM ; 
Hoặc TK  : 1600 201 058 790 tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT – CN Sài Gòn ;
Hoặc TK  : 119 219 681 270 12 tại Ngân hàng Techcombank – CN Thắng Lợi.
Hoặc TK  : 3151 000 109 9999 tại BIDV – CN Phú Nhuận TP.HCM.
 
Đề nghị các bạn sinh viên tuân thủ thời hạn đóng học phí như trên để không ảnh hưởng đến kết quả học tập.

Xem thêm
     Thông báo đóng học phí HK 2 năm học 2016 – 2017 Hệ Đại học - cao đẳng chính quy, liên thông, VB2, VHVL  (8/8/2017 16:55:17 PM)
     Mức học phí khóa 2016 năm học 2016-2017 đối với các lớp ban ngày và ban đêm (Đại học - Cao đẳng chính quy, Liên thông, VB2) và các chương trình chuẩn quốc tế  (4/10/2017 15:44:35 PM)
PHÒNG TÀI CHÍNH - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
Sai Gon Campus: 475A Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
ĐT: (028) 5445 7788
Email: taichinh@hutech.edu.vn
Trang Chủ | Sơ đồ | Liên Hệ
Bản quyền © 2013 HUTECH