Thông báo V/v gia hạn thời gian đóng học phí các lớp ban ngày HK2 năm học 2014-2015
Trang chủ  /   Thông báo học phí  /   ĐH - CĐ Năm học 2014-2015 23/12/2016 15:58:13 PM 

Theo Thông báo số 3056/TB-ĐKC ngày 11/11/2014, thời hạn đóng học phí HK2 năm học 2014 -2015 đối với các lớp ban ngày đã kết thúc vào ngày 16/03/2015.
Căn cứ vào Đơn xin gia hạn học phí của một số sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, Nhà trường gia hạn thời hạn đóng học phí từ 23/03/2015 đến ngày 26/03/2015.
Phòng Tài chính thông báo đến các sinh viên chưa hoàn thành học phí các nội dung sau:

 

  • Sinh viên đã có Đơn gia hạn học phí được phê duyệt: thực hiện theo đúng phê duyệt trong Đơn.
  • Sinh viên không có Đơn xin gia hạn học phíchưa đóng học phí phải hoàn thành 100% học phí còn nợ trước ngày 26/03/2015 để có tên trong danh sách chấm điểm quá trình. Cách thức đóng học phí: sinh viên đóng học phí qua ngân hàng theo Hướng dẫn tại Phòng Tài chính.
  • Sau ngày 26/03/2015,  tất cả các sinh viên không có Đơn gia hạn học phí được duyệt và còn nợ học phí sẽ không có tên trong danh sách chấm điểm quá trình.


Đề nghị tất cả sinh viên còn nợ học phí HK2 năm học 2014-2015 nghiêm túc thực hiện việc hoàn thành học phí theo thời gian như trên để không ảnh hưởng tới kết quả học tập.
 

Xem thêm
     Thông báo Về mức học phí và thời hạn đóng học phí HK hè năm 2014 – 2015  (23/12/2016 15:57:55 PM)
     Thông báo về mức học phí và thời hạn đóng học phí HK 2 năm 2014 – 2015 đối với các lớp ban đêm  (23/12/2016 15:58:7 PM)
     Thông báo về mức học phí và thời hạn đóng học phí HK 2 năm 2014 – 2015 đối với các lớp ban ngày  (23/12/2016 15:58:24 PM)
     Thông báo về việc nhắc nợ học phí các lớp ban đêm HK1 năm học 2014-2015  (23/12/2016 15:58:29 PM)
     Thông báo về mức học phí và thời hạn đóng học phí HK 1 năm 2014 – 2015 đối với các lớp ban ngày và ban đêm từ khoá 2013 trở về trước (Đại học, cao đẳng chính quy, liên thông, VB2, VHVL)  (23/12/2016 15:58:0 PM)
     THÔNG BÁO VỀ MỨC HỌC PHÍ VÀ LỆ PHÍ ÁP DỤNG CHO BẬC CAO ĐẲNG – ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2014 - 2015  (23/12/2016 15:58:34 PM)
     Thông báo học phí bậc Đại học - Cao đẳng khóa 2014 năm học 2014-2015  (23/12/2016 15:58:39 PM)
PHÒNG TÀI CHÍNH - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
Sai Gon Campus: 475A Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
ĐT: (028) 5445 7788
Email: taichinh@hutech.edu.vn
Trang Chủ | Sơ đồ | Liên Hệ
Bản quyền © 2013 HUTECH