Thông báo về mức học phí và thời hạn đóng học phí HK 2 năm 2014 – 2015 đối với các lớp ban đêm
Trang chủ  /   Thông báo học phí  /   ĐH - CĐ Năm học 2014-2015 23/12/2016 15:58:7 PM 

Căn cứ Thông báo số 3057/TB-ĐKC ngày 11/11/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ TpHCM về việc Đăng ký môn học HK 2 năm học 2014-2015, Phòng Tài chính thông báo đến sinh viên lớp ban đêm các nội dung sau:

I.         Học phí

1. Đơn giá chuẩn của một tín chỉ áp dụng cho các khóa học như sau:

a. Khóa 2011 trở về trước

-         Bậc Đại học và Cao đẳng: 500.000 đ/tín chỉ

 

b. Khóa 2012

-         Bậc Cao đẳng: 500.000 đ/tín chỉ

 

-         Bậc Đại học: 530.000 đ/tín chỉ

c. Khóa 2013

-         Bậc Cao đẳng: 505.000 đ/tín chỉ

 

-          Bậc Đại học: 560.000 đ/tín chỉ

d. Khóa 2013

-         Bậc Cao đẳng: 510.000 đ/tín chỉ

 

-         Bậc Đại học: 590.000 đ/tín chỉ

 

Lưu ý:

1. Đơn giá tín chỉ môn học = [ Đơn giá chuẩn ] x [ K ]

Trong đó K Hệ số chi phí phát sinh của môn học;

Hệ số K của từng môn học sẽ được ban hành theo Quyết định của Hiệu trưởng và áp dụng theo từng năm học. Chi tiết các bạn thể tham khảo tại địa chỉ: http://taichinh.hutech.edu.vn/taichinh/i301-thong-bao-ve-muc-hoc-phi-va-le-phi-ap-dung-cho-bac-cao-dang--dai-hoc-nam-hoc-2014--2015.aspx . Sinh viên nhập mã môn học cụ thể để biết được Hệ số K đang áp dụng cho môn học đó.

2. Chi phí tài liệu học tập, giáo trình

Đối với các môn học Nhà trường cung cấp tài liệu học tập, giáo trình: chi phí là 10.000 đồng/Tín chỉ.  Riêng tài liệu học tập môn Giáo dục thể chất là 20.000đ/tài liệu và môn Giáo dục Quốc phòng là 30.000đ/tài liệu

 

Sinh viên đóng tiền tài liệu học tập cùng với học phí của học kỳ sau khi đăng ký môn học.

 

3. Sinh viên phải in kết quả đăng ký môn học sau khi Phòng Đào tạo thông báo kết quả đăng ký để làm cơ sở kiểm tra số tiền học phí phải nộp theo Thông báo số 3057 /TB-ĐKC ngày 11/11/2014 về việc đăng ký môn học áp dụng cho các lớp ban đêm đồng  thời thường xuyên cập nhật thông tin học phí của mình.

 

II.     Thời hạn đóng học phí:

-         Sinh viên lớp đêm đóng toàn bộ học phí 1 lần từ ngày 17/03/2015 đến 14/04/2015

-         Học phí bao gồm: học phí chính khoá, học lại và và học vượt (nếu có).

Lưu ý:

-         Nếu sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không thể hoàn thành học phí đúng hạn thì phải làm Đơn xin gia hạn đóng học phí và nộp về Phòng Tài chính trong thời hạn đóng học phí như trên. Đơn xin gia hạn phải có: xác nhận (ký tên và đóng dấu) của đơn vị sinh viên đang công tác. Sau 14/04/2015, Nhà trường sẽ không chấp nhận đơn xin gia hạn.

 

-         Sau khi kết thúc thời hạn đóng học phí (bao gồm học phí học kỳ, học lại, học vượt), Phòng Đào tạo sẽ lập Danh sách chính thức của lớp học chỉ gồm những sinh viên đã đóng đủ học phí. Danh sách này được sử dụng để tổ chức, quản lý giảng dạy và chấm điểm quá trình. Tất cả sinh viên còn nợ học phí và không có Đơn gia hạn được phê duyệt sẽ không được chấm điểm quá trình.

-                   Trước khi thi học kỳ hai tuần, Phòng Đào tạo sẽ in ra danh sách sinh viên theo phòng thi được đính kèm với lịch thi và được đăng tải trên trang tin điện tử của trường tại địa chỉ: http://www.hutech.edu.vn/khaothi/danh sach thi theo phong/ca thi.

Vì vậy trước khi thi c bạn sinh viên cần kiểm tra tình trạng học phí của mình  đ kịp thời hoàn thành học phí. Danh sách thi học k chỉ bao gồm những sinh viên đã đóng đ 100% học phí của học k (bao gồm học phí chính khoá, học lại và học vượt). Sinh viên không đóng đ học phí s không được tham d k thi kết thúc học phần.

-         Sinh viên hoàn thành học phí sau thời điểm in danh sách chấm điểm quá trình và trước khi thi học kỳ thì sẽ được tham dự kỳ thi hết môn nhưng không được chấm điểm quá trình.

III.  Hình thức thu:

                + Thu bằng tiền mặt: tại Phòng Tài chính, số 475A Điện Biên Phủ Q. Bình Thạnh

            + Thu qua ngân hàng: sinh viên nộp tiền mặt vào tài khoản của trường hay chuyển khoản qua ngân hàng. Lưu ý: ghi rõ tên sinh viên, mã số sinh viên, lớp, đóng học phí cho học kỳ nào.

Đơn vị nhận : Trường Đại học Công nghệ TP HCM

 Số TK  : 102 010 000 100 452 tại Ngân hàng Công thương - chi nhánh 1 TP HCM ; 

Hoặc TK  : 1600 201 058 790 tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT – CN Sài Gòn ;

Hoặc TK  : 119 219 681 270 12 tại Ngân hàng Techcombank – CN Thắng Lợi.

 

Đề nghị sinh viên tuân thủ thời hạn đóng học phí như trên để không ảnh hưởng đến kết quả học tập.

Xem thêm
     Thông báo Về mức học phí và thời hạn đóng học phí HK hè năm 2014 – 2015  (23/12/2016 15:57:55 PM)
     Thông báo V/v gia hạn thời gian đóng học phí các lớp ban ngày HK2 năm học 2014-2015  (23/12/2016 15:58:13 PM)
     Thông báo về mức học phí và thời hạn đóng học phí HK 2 năm 2014 – 2015 đối với các lớp ban ngày  (23/12/2016 15:58:24 PM)
     Thông báo về việc nhắc nợ học phí các lớp ban đêm HK1 năm học 2014-2015  (23/12/2016 15:58:29 PM)
     Thông báo về mức học phí và thời hạn đóng học phí HK 1 năm 2014 – 2015 đối với các lớp ban ngày và ban đêm từ khoá 2013 trở về trước (Đại học, cao đẳng chính quy, liên thông, VB2, VHVL)  (23/12/2016 15:58:0 PM)
     THÔNG BÁO VỀ MỨC HỌC PHÍ VÀ LỆ PHÍ ÁP DỤNG CHO BẬC CAO ĐẲNG – ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2014 - 2015  (23/12/2016 15:58:34 PM)
     Thông báo học phí bậc Đại học - Cao đẳng khóa 2014 năm học 2014-2015  (23/12/2016 15:58:39 PM)
PHÒNG TÀI CHÍNH - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
Sai Gon Campus: 475A Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
ĐT: (028) 5445 7788
Email: taichinh@hutech.edu.vn
Trang Chủ | Sơ đồ | Liên Hệ
Bản quyền © 2013 HUTECH