THÔNG BÁO VỀ MỨC HỌC PHÍ VÀ LỆ PHÍ ÁP DỤNG CHO BẬC CAO ĐẲNG – ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2014 - 2015
Trang chủ  /   Thông báo học phí  /   ĐH - CĐ Năm học 2014-2015 23/12/2016 15:58:34 PM 

QUY ĐỊNH

Về mức học phí và lệ phí áp dụng cho bậc Cao đẳng – Đại học
Năm học 2014-2015

(Ban  hành  kèm  theo Quyết định số 1740 /QĐ-ĐKC ngày 16 tháng 7 năm  2014  của Hiệu trưởng)

 

A.    BẬC Cao đẳng – Đại học LỚP NGÀY VÀ LỚP ĐÊM

I.     HỌC PHÍ

1.      Hệ tín chỉ

Đơn giá chuẩn của một tín chỉ áp dụng cho các khóa học như sau:

a. Khoá 2011 trở về trước

-  Bậc Đại học và Cao đẳng                                                                  500.000 đ/tín chỉ

b. Khoá 2012

-  Bậc Cao đẳng                                                                                      500.000 đ/tín chỉ

-  Bậc Đại học                                                                                         530.000 đ/tín chỉ

c. Khóa 2013

-  Bậc Cao đẳng                                                                                      505.000 đ/tín chỉ

-  Bậc Đại học                                                                                         560.000 đ/tín chỉ

d. Khóa 2014

-  Bậc Cao đẳng                                                                                      510.000 đ/tín chỉ

-  Bậc Đại học                                                                                         590.000 đ/tín chỉ

Hệ số chi phí phát sinh môn học K:

-          Đơn giá chuẩn của một tín chỉ như trên áp dụng đối với các môn học lý thuyết thông thường.

-          Đối với các môn học có chi phí phát sinh lớn như:

·        Các môn thực hành, thí nghiệm sử dụng nhiều vật tư tiêu hao, khấu hao  máy móc trang thiết bị lớn;

·        Các môn học có đi tham quan, kiến tập, thực tập ngoài Trường;

·        Các môn học tại phòng có trang bị máy lạnh; Các môn thực hành trong phòng máy tính;

·        Các môn hình họa sử dụng người mẫu;

·        Các môn học với giáo viên nước ngoài;

Đơn giá tín chỉ các môn học có chi phí phát sinh sẽ được tính như sau:

Đơn giá tín chỉ môn học = [ Đơn giá chuẩn ] x [ K ]

-          Trong đó: KHệ số chi phí phát sinh của môn học;

-          Hệ số K của từng môn học sẽ được ban hành theo Quyết định của Hiệu trưởng và áp dụng theo từng năm học. Xem tại đây

2.      Hệ niên chế

Đối với một số lớp bậc đại học, cao đẳng thuộc hệ niên chế còn nợ học phí, mức thu như sau:

a. Học phí                                                                         9.000.000đ/học kỳ

b. Các khoản thu khác                                                                          

- Thi lại tốt nghiệp                                                      600.000 đ/môn

- Làm lại và bảo vệ luận văn/ đồ án TN lần 2        4.000.000 đ/đề tài

II. HỌC PHÍ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ GIÁO DỤC THỂ CHẤT

1.        Giáo dục quốc phòng      

Đơn giá học phần                                                          330.000đ/học phần

        Ghi chú:            

-         Cao đẳng, Đại học                                                               3 học phần

-         Liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng                             1 học phần

-         Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học                                 1 học phần

-         Liên thông từ Trung cấp lên Đại học                                2 học phần

2.        Giáo dục thể chất

Áp dụng chung cho bậc Đại học và Cao đẳng:        330.000đ/tín chỉ

B.     HỆ ĐÀO TẠO TỪ XA

1.      Học phí

      Đơn giá tín chỉ                                                                       120.000đ/tín chỉ

2.      Lệ phí nhập học                                                                   300.000đ/sinh viên

Kinh phí Tài liệu học tập:

-            Đối với các môn học Nhà trường cung cấp Sách giáo trình Tài liệu học tập thì kinh phí Tài liệu học tập là:                            10.000 đ/tín chỉ

-            Riêng đối với môn Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng thì kinh phí Tài liệu học tập được tính như sau:

+ Môn Giáo dục thể chất:                           20.000 đ/tài liệu (dùng cho 2 học phần)

+ Môn Giáo dục quốc phòng:                    30.000 đ/tài liệu (dùng cho 3 học phần)

-            Sinh viên đóng kinh phí Tài liệu học tập cùng với học phí của học kỳ khi đăng ký môn học.

-            Riêng với sinh viên khóa 2014, kinh phí Tài liệu học tập của HK1 đã bao gồm trong lệ phí nhập học.

-            Trong năm học 2014-2015 sẽ thực hiện việc cung cấp Tài liệu học tập các môn học cho khóa 2013 và khóa 2014.

-            Riêng sách American Headway 2 sử dụng chung cho học phần tiếng Anh 1 và 2, American Headway 3 sử dụng chung cho học phần tiếng Anh 3 và 4.

-            Đối với sinh viên đăng ký học lại thì không thu kinh phí Tài liệu học tập, sinh viên sẽ tự mua tại HUTECH Shop nếu có nhu cầu.

 

 

Xem thêm
     Thông báo Về mức học phí và thời hạn đóng học phí HK hè năm 2014 – 2015  (23/12/2016 15:57:55 PM)
     Thông báo V/v gia hạn thời gian đóng học phí các lớp ban ngày HK2 năm học 2014-2015  (23/12/2016 15:58:13 PM)
     Thông báo về mức học phí và thời hạn đóng học phí HK 2 năm 2014 – 2015 đối với các lớp ban đêm  (23/12/2016 15:58:7 PM)
     Thông báo về mức học phí và thời hạn đóng học phí HK 2 năm 2014 – 2015 đối với các lớp ban ngày  (23/12/2016 15:58:24 PM)
     Thông báo về việc nhắc nợ học phí các lớp ban đêm HK1 năm học 2014-2015  (23/12/2016 15:58:29 PM)
     Thông báo về mức học phí và thời hạn đóng học phí HK 1 năm 2014 – 2015 đối với các lớp ban ngày và ban đêm từ khoá 2013 trở về trước (Đại học, cao đẳng chính quy, liên thông, VB2, VHVL)  (23/12/2016 15:58:0 PM)
     Thông báo học phí bậc Đại học - Cao đẳng khóa 2014 năm học 2014-2015  (23/12/2016 15:58:39 PM)
PHÒNG TÀI CHÍNH - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
Sai Gon Campus: 475A Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
ĐT: (028) 5445 7788
Email: taichinh@hutech.edu.vn
Trang Chủ | Sơ đồ | Liên Hệ
Bản quyền © 2013 HUTECH