Thông báo học phí bậc Đại học - Cao đẳng khóa 2014 năm học 2014-2015
Trang chủ  /   Thông báo học phí  /   ĐH - CĐ Năm học 2014-2015 23/12/2016 15:58:39 PM 

I.    HỌC PHÍ khóa 2014

-  Bậc Cao đẳng                                                                                      510.000 đ/tín chỉ

-  Bậc Đại học                                                                                         590.000 đ/tín chỉ

Lưu ý:

-          Đơn giá tín chỉ như trên chỉ áp dụng đối với các môn học lý thuyết thông thường.

-          Đối với các môn học có chi phí phát sinh lớn như:

·        Các môn thực hành, thí nghiệm sử dụng nhiều vật tư tiêu hao, khấu hao  máy móc trang thiết bị lớn

·        Các môn học có đi tham quan, kiến tập, thực tập ngoài Trường

·        Các môn học tại phòng có trang bị máy lạnh; Các môn thực hành trong phòng máy tính

·        Các môn hình họa sử dụng người mẫu

·        Các môn học với giáo viên nước ngoài

Đơn giá tín chỉ các môn học có chi phí phát sinh sẽ được tính như sau:

Đơn giá tín chỉ môn học = [ Đơn giá chuẩn ] x [ K ]

-          Trong đó: KHệ số chi phí phát sinh của môn học;

-          Hệ số K của từng môn học sẽ được ban hành theo Quyết định của Hiệu trưởng và áp dụng theo từng năm học.

II. HỌC PHÍ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ GIÁO DỤC THỂ CHẤT

1.        Giáo dục quốc phòng      

Đơn giá học phần                                                                330.000đ/học phần

        Ghi chú:            

-         Cao đẳng, Đại học                                                               3 học phần

-         Liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng                             1 học phần

-         Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học                                 1 học phần

-         Liên thông từ Trung cấp lên Đại học                                2 học phần

2.        Giáo dục thể chất

Áp dụng chung cho bậc Đại học và Cao đẳng:        330.000đ/tín chỉ

Kinh phí Tài liệu học tập:

-            Đối với các môn học Nhà trường cung cấp Sách giáo trình Tài liệu học tập thì kinh phí Tài liệu học tập là:                            10.000 đ/tín chỉ

-            Riêng đối với môn Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng thì kinh phí Tài liệu học tập được tính như sau:

+ Môn Giáo dục thể chất:                           20.000 đ/tài liệu (dùng cho 2 học phần)

+ Môn Giáo dục quốc phòng:                    30.000 đ/tài liệu (dùng cho 3 học phần)

-            Sinh viên đóng kinh phí Tài liệu học tập cùng với học phí của học kỳ khi đăng ký môn học.

-            Kinh phí Tài liệu học tập của sinh viên khóa 2014 - HK1 đã bao gồm trong lệ phí nhập học.

 

 

Xem thêm
     Thông báo Về mức học phí và thời hạn đóng học phí HK hè năm 2014 – 2015  (23/12/2016 15:57:55 PM)
     Thông báo V/v gia hạn thời gian đóng học phí các lớp ban ngày HK2 năm học 2014-2015  (23/12/2016 15:58:13 PM)
     Thông báo về mức học phí và thời hạn đóng học phí HK 2 năm 2014 – 2015 đối với các lớp ban đêm  (23/12/2016 15:58:7 PM)
     Thông báo về mức học phí và thời hạn đóng học phí HK 2 năm 2014 – 2015 đối với các lớp ban ngày  (23/12/2016 15:58:24 PM)
     Thông báo về việc nhắc nợ học phí các lớp ban đêm HK1 năm học 2014-2015  (23/12/2016 15:58:29 PM)
     Thông báo về mức học phí và thời hạn đóng học phí HK 1 năm 2014 – 2015 đối với các lớp ban ngày và ban đêm từ khoá 2013 trở về trước (Đại học, cao đẳng chính quy, liên thông, VB2, VHVL)  (23/12/2016 15:58:0 PM)
     THÔNG BÁO VỀ MỨC HỌC PHÍ VÀ LỆ PHÍ ÁP DỤNG CHO BẬC CAO ĐẲNG – ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2014 - 2015  (23/12/2016 15:58:34 PM)
PHÒNG TÀI CHÍNH - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
Sai Gon Campus: 475A Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
ĐT: (028) 5445 7788
Email: taichinh@hutech.edu.vn
Trang Chủ | Sơ đồ | Liên Hệ
Bản quyền © 2013 HUTECH