Thông báo Về việc thu học phí học kỳ 2 năm học 2016 – 2017 các lớp Cao đẳng Thực hành, khóa 2015  

Sinh viên khóa 2015 xem thông báo thu học phí và đóng học phí HKII năm học 2016 – 2017 tại Phòng Tài chính đúng thời hạn thông báo.

-         Thời hạn đóng học phí: 03/01/2017 – 21/01/2017

-         Mức học phí:

TT

NGHỀ ĐÀO TẠO

SỐ

TÍN CHỈ

HỌC PHÍ

HỌC PHÍ HỌC KỲ

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Phiên dịch Tiếng Anh thương mại

30

7,500,000

2

Điện công nghiệp

25,6

6,400,000

3

Thiết kế đồ họa

31,6

7,900,000

4

Kỹ thuật xây dựng

27,9

6,975,000

5

Kế toán doanh nghiệp

25,1

6,275,000

6

Marketing thương mại

24

6,000,000

7

Công nghệ ô tô

30,5

7,625,000

8

Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

24

6,000,000

9

Quản trị khách sạn

26,6

6,650,000

10

Quản trị mạng máy tính

29,1

7,275,000

11

Quản trị nhà hàng

26,6

6,650,000

12

Tài chính tín dụng

26,2

6,550,000

 

Lưu ý:

-       Nếu sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không thể hoàn thành học phí đúng hạn thì phải làm Đơn xin gia hạn đóng học phí và nộp về Phòng Tài chính trong thời hạn đóng học phí như trên. Đơn xin gia hạn phải có: chữ ký của phụ huynh, chứng thực chữ ký phụ huynh của địa phương nơi cư trú. Sau ngày 21/01/2017, Nhà trường sẽ không chấp nhận đơn xin gia hạn.

-       Sinh viên đóng học phí qua ngân hàng ghi rõ tên sinh viên, mã số sinh viên, lớp, đóng học phí cho học kỳ nào.

Đơn vị nhận: Trường Đại học Công nghệ TP HCM

Số TK: 112 000 005 193 tại Ngân hàng Công thương - chi nhánh 1 TP HCM; 

Hoặc TK: 1600 201 058 790 tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT – CN Sài Gòn;

Hoặc TK: 119 219 681 270 12 tại Ngân hàng Techcombank – CN Thắng Lợi.

Hoặc TK  : 3151 000 109 9999 tại BIDV – CN Phú Nhuận TP.HCM.

 


Đính kèm file:


Thông báo về mức học phí và thời hạn đóng học phí HK 2 năm 2015 – 2016 đối với các lớp ban ngày và ban đêm (Đại học - Cao đẳng chính quy, liên thông, VB2, VHVL)  

I.         Học phí

1. Đơn giá chuẩn của một tín chỉ áp dụng cho các khóa học như sau:

a. Khóa 2012 trở về trước

-         Bậc Cao đẳng: 530.000 đ/tín chỉ

 

-          Bậc Đại học: 560.000 đ/tín chỉ

 

 

b. Khóa 2013

-         Bậc Cao đẳng: 540.000 đ/tín chỉ

 

-          Bậc Đại học: 590.000 đ/tín chỉ

c. Khóa 2014

-         Bậc Cao đẳng: 550.000 đ/tín chỉ

 

-         Bậc Đại học: 620.000 đ/tín chỉ

d. Khóa 2015

-         Bậc Cao đẳng: 560.000 đ/tín chỉ

-         Bậc Đại học: 650.000 đ/tín chỉ

-         Ngành Dược: 900.000 đ/tín chỉ

Ø  Giáo dục thể chất (áp dụng cho Cao đẳng và Đại học):    350.000 đ/tín chỉ

Ø  Giáo dục quốc phòng (áp dụng cho Cao đẳng và Đại học): 350.000 đ/học phần

Ø  Môn thể hình thẩm mỹ:                                                             500.000đ/TC.     

 

Lưu ý:

1. Đơn giá tín chỉ môn học = [ Đơn giá chuẩn ] x [ K ]

Trong đó K Hệ số chi phí phát sinh của môn học;

Hệ số K của từng môn học sẽ được ban hành theo Quyết định của Hiệu trưởng và áp dụng theo từng năm học. Chi tiết các bạn thể tham khảo tại địa chỉ: http://taichinh.hutech.edu.vn/taichinh/i301-thong-bao-ve-muc-hoc-phi-va-thoi-han-dong-hoc-phi-hk-2-nam-2015-%E2%80%93-2016--doi-voi-cac-lop-ban-ngay--va-ban-dem-%28dai-hoc--cao-dang-chinh-quy,-lien-t.aspx . Các bạn sinh viên nhập mã môn học cụ thể để biết được Hệ số K đang áp dụng cho môn học đó.

2. Chi phí tài liệu học tập, giáo trình

Đối với các môn học Nhà trường cung cấp tài liệu học tập, giáo trình: chi phí là 10.000 đồng/Tín chỉ.  

Riêng tài liệu học tập môn Giáo dục thể chất và môn Giáo dục Quốc phòng được tính như sau:

·        Giáo dục thể chất 1 và 2:            20.000đ/tài liệu (dùng cho cả 2 học phần)

·        Giáo dục thể chất 3:                    10.000đ/tài liệu

·        Giáo dục quốc phòng:               30.000đ/tài liệu

Sinh viên đóng tiền tài liệu học tập cùng với học phí của học kỳ sau khi đăng ký môn học.

Các sinh viên đăng ký học lại sẽ không thu khoản chi phí này.

3. Ngày 06/01/2016, sinh viên phải in kết quả đăng ký môn học sau khi Phòng Đào tạo thông báo kết quả đăng ký để làm cơ sở kiểm tra số tiền học phí phải nộp và phải thường xuyên cập nhật thông tin học phí của mình.

 

II.     Thời hạn đóng học phí:

-         Tất cả sinh viên hoàn thành 100 % học phí từ ngày 18/01/2016 đến 19/02/2016;

-         Học phí bao gồm: học phí chính khoá, học lại và và học vượt (nếu có).

Lưu ý:

-         Nếu sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không thể hoàn thành học phí đúng hạn thì phải làm Đơn xin gia hạn đóng học phí và nộp về Phòng Tài chính trong thời hạn đóng học phí như trên. Đơn xin gia hạn phải có: chữ ký của phụ huynh, chứng thực chữ ký phụ huynh của địa phương nơi cư trú. Sau ngày 19/02/2016, Nhà trường sẽ không chấp nhận đơn xin gia hạn.

 

-         Sau khi kết thúc thời hạn đóng học phí (bao gồm học phí học kỳ, học lại, học vượt, học phí tồn nợ), Phòng Đào tạo sẽ lập Danh sách chính thức của lớp học chỉ gồm những sinh viên đã hoàn thành học phí. Danh sách này được sử dụng để điểm danh, chấm điểm quá trình và thi kết thúc học phần. Tất cả sinh viên còn nợ học phí và không có Đơn gia hạn được phê duyệt sẽ không có tên trong danh sách lớp.

-         Sau khi đóng học phí qua ngân hàng 3-5 ngày , SV cần kiểm tra tình trạng học phí của mình  bằng cách vào Trang đăng ký môn học, chọn mục Xem học phí. Mọi thắc mắc SV liên hệ Phòng Tài chính (phòng A0202) hoặc số điện thoại (08) 3.5120.789

III.  Hình thức thu:

-         Tất cả sinh viên đóng học phí qua ngân hàng, nhà trường không thu tiền mặt

-         Lưu ý: ghi rõ tên sinh viên, mã số sinh viên, lớp, đóng học phí cho học kỳ nào.

Đơn vị nhận : Trường Đại học Công nghệ TP HCM

 Số TK  : 102 010 000 100 452 tại Ngân hàng Công thương - chi nhánh 1 TP HCM ; 

Hoặc TK  : 1600 201 058 790 tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT – CN Sài Gòn ;

Hoặc TK  : 119 219 681 270 12 tại Ngân hàng Techcombank – CN Thắng Lợi.

Hoặc TK  : 3151 000 109 9999 tại BIDV – CN Phú Nhuận TP.HCM.

 

Đề nghị các bạn sinh viên tuân thủ thời hạn đóng học phí như trên để không ảnh hưởng đến kết quả học tập.

 


Đính kèm file:


Thông báo về mức học phí và thời hạn đóng học phí HK 1 năm 2015 – 2016 đối với các lớp ban ngày và ban đêm từ khoá 2014 trở về trước (Đại học - cao đẳng chính quy, liên thông, VB2, VHVL)  

Căn cứ Quyết định số 1386/QĐ-ĐKC ngày 29/05/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ TpHCM về học phí năm học 2015-2016, Phòng Tài chính thông báo đến sinh viên các nội dung sau:

I.         Học phí

1. Đơn giá chuẩn của một tín chỉ áp dụng cho các khóa học như sau:

a. Khóa 2012 trở về trước

-         Bậc Cao đẳng: 530.000 đ/tín chỉ

 

-          Bậc Đại học: 560.000 đ/tín chỉ

 

 

b. Khóa 2013

-         Bậc Cao đẳng: 540.000 đ/tín chỉ

 

-          Bậc Đại học: 590.000 đ/tín chỉ

c. Khóa 2014

-         Bậc Cao đẳng: 550.000 đ/tín chỉ

 

-         Bậc Đại học: 620.000 đ/tín chỉ

¬     Giáo dục thể chất (áp dụng cho Cao đẳng và Đại học): 350.000 đ/tín chỉ

¬     Giáo dục quốc phòng (áp dụng cho Cao đẳng và Đại học): 350.000 đ/học phần

Ghi chú:

- Cao đẳng, Đại học:                                        3 học phần

- Liên thông từ trung cấp lên Cao đẳng:          1 học phần

- Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học:             1 học phần

- Liên thông từ Trung cấp lên Đại học:            2 học phần

 

Lưu ý:

1. Đơn giá tín chỉ môn học = [ Đơn giá chuẩn ] x [ K ]

Trong đó K Hệ số chi phí phát sinh của môn học;

Hệ số K của từng môn học sẽ được ban hành theo Quyết định của Hiệu trưởng và áp dụng theo từng năm học. Chi tiết các bạn thể tham khảo tại địa chỉ: ~~~domain~~~i301-thong-bao-ve-muc-hoc-phi-va-le-phi-ap-dung-cho-bac-cao-dang--dai-hoc-nam-hoc-2015--2016.aspx . Các bạn sinh viên nhập mã môn học cụ thể để biết được Hệ số K đang áp dụng cho môn học đó : Xem tại đây

2. Chi phí tài liệu học tập, giáo trình

Đối với các môn học Nhà trường cung cấp tài liệu học tập, giáo trình: chi phí là 10.000 đồng/Tín chỉ.  

Riêng tài liệu học tập môn Giáo dục thể chất và môn Giáo dục Quốc phòng được tính như sau:

·        Giáo dục thể chất 1 và 2:            20.000đ/tài liệu (dùng cho cả 2 học phần)

·        Giáo dục thể chất 3:                    10.000đ/tài liệu

·        Giáo dục quốc phòng:               30.000đ/tài liệu

Sinh viên đóng tiền tài liệu học tập cùng với học phí của học kỳ sau khi đăng ký môn học.

Sách American Headway 2 sử dụng chung cho học phần tiếng Anh 1 và 2, sách American Headway 3 sử dụng chung cho học phần tiếng Anh 3 và 4.

Các sinh viên đăng ký học lại sẽ không thu khoản chi phí này.

3. Sinh viên phải in kết quả đăng ký môn học sau khi Phòng Đào tạo thông báo kết quả đăng ký để làm cơ sở kiểm tra số tiền học phí phải nộp theo Thông báo số 1293/TB-ĐKC ngày 09/06/2015 về việc đăng ký môn học áp dụng cho các lớp ban ngày và ban đêm đồng  thời thường xuyên cập nhật thông tin học phí của mình.

 

II.     Thời hạn đóng học phí:

-         Sinh viên lớp ngày và ban đêm đóng toàn bộ học phí 1 lần từ ngày 10/08/2015 đến 28/08/2015;

-         Học phí bao gồm: học phí chính khoá, học lại và và học vượt (nếu có).

Lưu ý:

-         Nếu sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không thể hoàn thành học phí đúng hạn thì phải làm Đơn xin gia hạn đóng học phí và nộp về Phòng Tài chính trong thời hạn đóng học phí như trên. Đơn xin gia hạn phải có: chữ ký của phụ huynh, chứng thực chữ ký phụ huynh của địa phương nơi cư trú. Sau thời gian quy định trên, Nhà trường sẽ không chấp nhận đơn xin gia hạn.

 

-         Sau khi kết thúc thời hạn đóng học phí (bao gồm học phí học kỳ, học lại, học vượt), Phòng Đào tạo sẽ lập Danh sách chính thức của lớp học chỉ gồm những sinh viên đã đóng đủ học phí. Danh sách này được sử dụng để tổ chức, quản lý giảng dạy và chấm điểm quá trình. Tất cả sinh viên chưa đóng đủ học phí và không có Đơn gia hạn được phê duyệt sẽ không được chấm điểm quá trình.

-         Sinh viên cần kiểm tra tình trạng học phí của mình  (vào Trang đăng ký môn học, chọn mục Xem học phí) để kịp thời hoàn thành học phí. Danh sách thi học kỳ chỉ bao gồm những sinh viên đã đóng đủ 100% học phí của học kỳ (bao gồm học phí chính khoá, học lại và học vượt). Sinh viên nợ học phí sẽ không được tham dự kỳ thi kết thúc học phần.

III.  Hình thức thu:

-         Tất cả sinh viên đóng học phí qua ngân hàng, nhà trường không thu tiền mặt

Sinh viên nộp tiền mặt vào tài khoản của trường hay chuyển khoản qua ngân hàng. Lưu ý: ghi rõ tên sinh viên, mã số sinh viên, lớp, đóng học phí cho học kỳ nào.

Đơn vị nhận : Trường Đại học Công nghệ TP HCM

 Số TK  : 102 010 000 100 452 tại Ngân hàng Công thương - chi nhánh 1 TP HCM ; 

Hoặc TK  : 1600 201 058 790 tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT – CN Sài Gòn ;

Hoặc TK  : 119 219 681 270 12 tại Ngân hàng Techcombank – CN Thắng Lợi.

 

Đề nghị các bạn sinh viên tuân thủ thời hạn đóng học phí như trên để không ảnh hưởng đến kết quả học tập.

 


Đính kèm file:


Mức học phí Khóa 2015 năm học 2015 – 2016 đối với các lớp ban ngày và ban đêm (Đại học - cao đẳng chính quy, liên thông, VB2, VHVL) và chương trình chuẩn quốc tế  

I.                   Học phí

1. Đơn giá chuẩn của một tín chỉ áp dụng cho các chương trình đào tạo như sau:

a. Chương trình chính quy trong nước

-         Bậc Cao đẳng: 560.000 đ/tín chỉ

 

-         Bậc Đại học: 650.000 đ/tín chỉ

-         Ngành Dược: 900.000đ/tín chỉ

b. Chương trình chuẩn quốc tế

-         Tiếng Anh: 1.250.000 đ/tín chỉ

 

-         Chuẩn Nhật Bản: 900.000 đ/tín chỉ

Ø  Giáo dục thể chất (Cao đẳng, Đại học trong nước và quốc tế):    350.000 đ/tín chỉ

Ø  Giáo dục quốc phòng (Cao đẳng, Đại học trong nước và quốc tế): 350.000 đ/học phần

Ø  Thể hình thẩm mỹ:                                                                                  500.000đ/tín chỉ           

2. Hệ số chi phí phát sinh môn học K:

          Đơn giá chuẩn của một tín chỉ như trên chỉ áp dụng đối với các môn học lý thuyết.

Đối với các môn có chi phí phát sinh lớn như:

          + Các môn thực hành, thí nghiệm sử dụng nhiều vật tư tiêu hao và khấu hao lớn máy móc trang thiết bị;

          + Các môn học có đi tham quan, kiến tập, thực tập ngoài trường;

          + Các môn thực hành tại xưởng thực tập hoặc phòng máy tính có trang bị máy lạnh;

          + Các môn hình họa sử dụng người mẫu;

          + Các môn học với giáo viên nước ngoài;

          + Các môn có tài liệu giáo trình in màu, sách ngoại văn.

Đơn giá tín chỉ các môn có chi phí phát sinh như trên sẽ bằng đơn giá chuẩn nhân với hệ số chi phí phát sinh K.

Đơn giá tín chỉ môn học cụ thể = Đơn giá chuẩn x K

Trong đó: K = 1 đối với các môn lý thuyết

                  K > 1 đối với các môn có chi phí phát sinh như trên.

Hệ số K của từng môn học được ban hành theo Quyết định của Hiệu trưởng hàng năm.

Lưu ý: Không áp dụng hệ K đối với các chương trình chuẩn Quốc tế (tiếng Anh và chuẩn Nhật Bản)

3. Chi phí tài liệu, giáo trình

Đối với các môn học Nhà trường cung cấp tài liệu học tập, giáo trình: chi phí là 10.000 đồng/Tín chỉ.  Áp dụng đối với chương trình trong nước và chuẩn Nhật Bản.

Đối với chương trình chuẩn Quốc tế (tiếng Anh): 500.000đ/học kỳ/SV

Riêng tài liệu học tập môn Giáo dục thể chất và môn Giáo dục Quốc phòng được tính như sau:

·        Giáo dục thể chất 1 và 2:            20.000đ/tài liệu (dùng cho cả 2 học phần)

·        Giáo dục thể chất 3:                    10.000đ/tài liệu

·        Giáo dục quốc phòng:               30.000đ/tài liệu

 

 


Đính kèm file:


Trang chủ   /   Thông báo học phí  /   ĐH - CĐ Năm học 2015-2016
PHÒNG TÀI CHÍNH - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
Trụ sở: 475A (số cũ:144/24) Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
ĐT: (028) 3 5120 789
Email: taichinh@hutech.edu.vn
Trang Chủ | Quản lý nhập liệu | Liên Hệ
Bản quyền © 2013 HUTECH